Nijolės Naujokienės atstatydinimas iš Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komiteto pirmininko posto dar praėjusių metų gruodį, panašu, kad išmušė iš vėžių rajono valdančiuosius. Meras Valentinas Tamulis nevykdo savo pareigos, niekaip nepasiryždamas pasiūlyti komitetui kito pirmininko kandidatūros.

Viceministrės priminimas

Prievolę teikti komitetui pirmininko kandidatūrą V. Tamuliui raštu praėjusią savaitę priminė ir LR Vidaus reikalų viceministrė, nurodydama Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio nuostatas.

„<…> Įstatymas nustato šias būtinas sąlygas: siūlymą komitetui skirti komiteto pirmininką ar jo pavaduotoją turi pateikti Įstatyme nustatytas subjektas – meras, o komiteto nariai turi išreikšti savo valią dėl mero pateikto siūlymo skirti komiteto narį komiteto pirmininku ar jo pavaduotoju. Mero pareiga (o ne diskrecija) pateikti siūlymą komitetui dėl jo pirmininko ar pavaduotojo skyrimo <…>”, – rašoma Kėdainių r. savivaldybei atsiųstame atsakyme į paklausimą.

Įstatymas įgalioja merą planuoti savivaldybės tarybos posėdžių veiklą, koordinuoti savivaldybės tarybos komitetų veiklą bei teikti komitetams, išskyrus Kontrolės komitetą, komitetų pirmininkų ir pavaduotojų kandidatūras.

Vietoj pirmininko – pavaduotojas

Jau kitą penktadienį įvyks rajono tarybos posėdis, o prieš tai – antradienį ir trečiadienį – tarybos komitetai turės apsvarstyti sprendimų projektus. Švietimo ir kultūros komitete – chaosas. Dvi komiteto narės sabotuoja, nedalyvavo dviejuose pastaruosiuose komiteto posėdžiuose. Vis dar nėra komiteto pirmininko nei pavaduotojo, nes meras nevykdo savo pareigos teikti komitetui pirmininko kandidatūrą.

„Kėdainių mugė“ raštu paklausė mero V. Tamulio: kodėl vilkinama situacija? Kaip ir kada jis ketinąs išspręsti šią problemą? Ar iki artimiausio Švietimo ir kultūros komiteto posėdžio meras pasiūlysiąs kandidatūrą į komiteto pirmininko postą?

Vietoj mero atsakymo gavome mero patarėjos Jorūnės Liutkienės laišką, kuriame ji teigia, kad meras Švietimo ir kultūros komitetui pateiks tik pirmininko pavaduotojo kandidatūrą. Anot jos, „komitete ginčytiną situaciją ir neapibrėžtumą sukūrė patys komiteto nariai, priėmę įstatymuose nenumatytus sprendimus.“

Neteisėtas (ne)paskyrimas

Taip pat patarėjos laiške rašoma ir cituojamas VRM atsakymas savivaldybei apie neva neteisėtai paskirtą Švietimo ir kultūros komiteto pirmininką. Tiesa ta, kad Švietimo ir kultūros komiteto pirmininko vieta nėra užimta, o komiteto nariai dar tame pačiame posėdyje, kuriame iš pirmininkų buvo atstatydinta N. Naujokienė, kreipėsi į merą prašydami siūlyti kitą kandidatūrą. Komiteto senbuvis Steponas Navajauskas buvo paprašytas laikinai pirmininkauti komiteto posėdžiams, kol bus paskirtas naujas komiteto pirmininkas.

Reglamentas nepakeis įstatymo

J. Liutkienė informavo ir apie tai, kad vėl inicijuojamas tik prieš pusmetį pakeisto savivaldybės veiklos reglamento keitimas. Pasak mero patarėjos, tada bus užtikrinta sklandi ir efektyvi komitetų veikla, aiškūs komitetų sudarymo principai ir būtų numatytos komiteto pirmininko skyrimo ar pakeitimo procedūros. Tačiau joks reglamento pakeitimas nepakeis Vietos savivaldos įstatymo, kuriame aiškiai parašyta, kad meras privalo teikti komiteto pirmininko kandidatūrą ir užtikrinti sklandų komitetų darbą. Tad V. Tamulio delsimo priežastys taip ir lieka neaiškios, bet nuspėjamos.

Ar meras laikosi reglamento?

Šiandien savivaldybės Etikos komisija svarstys mero V. Tamulio elgesį, galimai pažeidžiantį tarybos darbo reglamentą bei kitų tarybos narių teises. Tai jau antras tyrimas dėl mero elgesio taryboje. Ar neprisišauks meras ir trečiojo Etikos komisijos tyrimo?