Praėjusį savaitgalį, ir šią savaitę kėdainiečiai vėl skundžiasi mieste jaučiantys smarvę, turintys net užsidaryti langus. „Kėdainių mugė” kreipėsi į savivaldybę, klausdama, ar žinomas nemalonių kvapų skleidėjas?

Kėdainių r. savivaldybė teigia nusiskundimų negavusi.

„Informuojame, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija tiesiogiai gyventojų nusiskundimų dėl nemalonių kvapų Kėdainių miesto centre birželio 8-10 d. nėra gavusi, – teigiama redakciaji atsiųstame atsakyme. – Kėdainių m. Rasos g. esanti Aplinkos apsaugos agentūros stacionari aplinkos oro kokybės matavimo stotelė padidintos oro taršos šiomis dienomis nefiksavo.

Pažymime, kad kvapų kontrolę gyvenamosios aplinkos ore vykdo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) vadovaudamasis Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“, todėl išsamią informaciją apie vykdomą kvapų kontrolę gali pateikti ši institucija.

Nuolat bendraujame su NVSC Kauno departamento Kėdainių skyriumi, kai Kėdainių mieste jaučiamas nemalonus kvapas, ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) Šiaulių valdybos Pakruojo aplinkos apsaugos skyriumi, vykdančiu aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje.

Aplinkosaugos skyriaus turimais duomenimis ši įmonė šiuo metu vykdo runkelių plovimo žemių išvežimo darbus, kurių metu gali susidaryti nemalonūs kvapai.

Gintarė Kundrotaitė-Kozins, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus l. e. p. vedėja”.

Vėliau telefonu l. e. p. vedėja ptikslino kad įmonė, vykdanti runkelių plovimo žemių išvežimo darbus, dėl ko gali sklisti nemalonūs kvapai, yra cukraus fabrikas – AB „Nordic Sugar Kėdainiai”.