Kraštiečiams aktualu

Kokiais atvejais yra mokama nedarbingumo išmoka? Ligos išmoka skiriama, jeigu apdraustasis susirgo darbo laikotarpiu ir prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo dieną turi ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pask...

Ar turiu teisę neiti į darbą, jeigu darbdavys nemoka algos? Lietuvos Respublikos darbo kodekso 50 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbuotojas turi teisę laikinai, iki trijų mėnesių, sustabdyti darbo suta...

Noriu nutraukti santuoką, tačiau nežinau sutuoktinio gyvenamosios vietos. Oficialių duomenų apie jo gyvenamąją vietą nei Lietuvoje, nei kitoje valstybėje nėra. Sutuoktinio giminaičiai taip pat apie jį nieko ne...