Panašu, kad rajono politikai vengia prisiimti atsakomybę už savo poelgius. Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis nesutinka su savivaldybės tarybos opozicijos jam inkriminuojamais pažeidimais, o tarybos narys Kęstutis Valionis skundžia teismo jam paskirtą bausmę dėl eismo įvykio, padaryto esant neblaiviam.

Meras nesutinka su opozicijos nuomone

Dar prieš Naujuosius metus Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija pradėjo tyrimą dėl mero elgesio tarybos posėdyje praėjusių metų lapkritį, kuomet buvo tvirtinama atstovo Kėdainių savivaldybei Kauno regiono plėtros taryboje kandidatūra.

Tuomet, pasak besikreipusių į Etikos komisiją tarybos narių Sauliaus Grinkevičiaus ir Adelės Štelmokienės, frakcijų savivaldybės taryboje „Liberalai Kėdainių krašto žmogui“ ir Kėdainių valstiečių ir žaliųjų sąjungos seniūnų, V. Tamulis teikė tarybai svarstyti ir balsuoti klausimą, kurio projektas nebuvo parengtas ir įtrauktas į darbotvarkę. Taip pat pareiškėjai mano, kad meras pažeidė tarybos narių teises dalyvauti diskusijose, tekti pastabas, klausti pranešėjo, teikti siūlymus.

Etikos komisija atlieka jau antrą tyrimą dėl mero V. Tamulio elgesio.

Taip V. Tamuliui pirmininkaujant rajono savivaldybės tarybos posėdžiui, vietoj komitetuose aptartos ir sprendimo projekte įrašytos vicemero Pauliaus Aukštikalnio kandidatūros atstovauti Kėdainiams Kauno regiono plėtros taryboje, posėdyje atsirado Indrės Fiodorovos kandidatūra, kuri be diskusijų valdančiųjų daugumos balsais ir buvo patvirtinta.

Ateinantį penktadienį posėdžiausianti Etikos komisija gavo V. Tamulio paaiškinimą, kuriame jis nesutinka nė su viena pareiškėjų pretenzija.

Tarybos narys nesutinka su teismo sprendimu

Panašu, kad bando vilkinti Etikos komisijos tyrimą ir nepageidauja būti svarstomas ateinančiame komisijos posėdyje kitas valdančiųjų atstovas – neblaivus „prisivažinėjęs“ Kęstutis Valionis. Jis komisijai vietoj paaiškinimo atsiuntė prašymą pratęsti terminą paaiškinimui pateikti. Motyvas – dar neįsiteisėjęs teismo sprendimas dėl baudžiamosios atsakomybės.

K. Valionis mano, kad Etikos komisijos dėmesys gali sutrukdyti jam sulaukti bausmės sušvelninimo.

Prašyme Etikos komisijai K. Valionis teigia, kad baudžiamojoje byloje teismas jam paskyrė per didelę baudą, nors esą turėjęs skirti minimalią. Taip pat tarybos narys rašo apie galimybę jam išvengti baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

K. Valionio manymu „išankstinis Etikos komisijoje visų aplinkybių, paaiškinimų viešas svarstymas ir vertinimas <…> gali turėti neigiamos įtakos prašymų nagrinėjimui ir vertinimui teisme.“

Savivaldybės Etikos komisijos posėdis įvyks šią savaitę, penktadienį. Posėdžio darbotvarkėje – abu klausimai – ir dėl mero, ir dėl tarybos nario poelgių.

Apie Etikos komisiją

Etikos komisijų nariais gali būti tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai-seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Etikos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau 1/3 komisijos narių. Po vieną kandidatą į Etikos komisiją gali siūlyti kiekviena partija, frakcija, koalicija ar tarybos narių grupė.

Komisijos nariai:

Saulius Sinickis – Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys, komisijos pirmininkas, Alvydas Ardavičius – Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys, Indrė Fiodorova – Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė, Algimantas Kižauskas – Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys, Jonas Talmantas – Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys, Virginija Baltraitienė – Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė, Jolanta Katinienė – Paaluonio seniūnaitijos seniūnaitė, Vilma Samaitienė – Radvilų seniūnaitijos seniūnaitė, pirmininko pavaduotoja, Marius Kižauskas – Mantviliškio seniūnaitijos seniūnaitis.