Trečiadienį Vyriausybė nutarė keisti kompensacijos už pasinaudojimą žeme tvarką ir suvienodinant nutarimo sąlygas su nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojusiais Žemės įstatymo pakeitimais.

Kaip aprašoma Aplinkos ministerijos parengtame projekte, kompensacijų už aktais nustatytą servitutą nuostatos, reglamentuojančios sumos apskaičiavimą, papildomos kompensacijos už naudojimąsi valstybinės žemės patikėtinių sandoriu nustatytu žemės servitutu taisyklėmis.

Taisyklės papildomos nustatant, kad kai daiktų, kuriems nustatomi servitutai, savininkai yra valstybė, savivaldybė, viešosios įstaigos, nereikėtų mokėti kompensacijos už nuostolius, atsiradusius dėl prarastos galimybės naudoti žemės sklypą ar jo dalį.

Nustatoma, kad visa apskaičiuotos kompensacijos už servitutą suma išmokama vieną kartą arba dalimis per laikotarpį, ne ilgesnį nei 3 metai, pagal grafiką sutartą su savininku.

Taip pat atsisakoma periodinės kompensacijos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu savininkui.

Be to nustatoma, kad kai servitutas nustatomas priimant sprendimą dėl valstybinės žemės sklypo suformavimo, kurį planuojama grąžinti, perduoti ar suteikti nuosavybėn atlygintinai ar ne, nereikia mokėti kompensacijos už nuostolius.