Dar praėjusių metų gruodžio 7 dieną iš Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Švietimo komiteto pirmininko pareigų atstatydinta Nijolė Naujokienė nepasiduoda ir ieško kelių, kaip likti vadovauti komitetui. Ieškota „aukštesnių jėgų“ užtarimo.

Savų kompetencija nepatikima?

„Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis dėl Švietimo ir kultūros komiteto nedelsdamas kreipėsi į Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovą Kauno ir Marijampolės apskrityse ir dėl komiteto pirmininko skyrimo, ir dėl komiteto pirmininko atstatydinimo.

Kadangi situacija yra neeilinė, gruodžio 14 dieną dar kartą raštu buvo kreiptasi į LR Vidaus reikalų ministeriją su prašymu išaiškinti situacijos teisėtumą. <…>“, – kitam rajono laikraščiui, „Rinkos aikštei“, metams besibaigiant komentavo mero patarėja Jorūnė Liutkienė.

N. Naujokienė laukia sau palankaus išaiškinimo. (Kėdainių r. savivaldybės nuotrauka)

„Kėdainių mugei“ šią savaitę pasidomėjus, kokie atsakymai gauti, ar N. Naujokienės atstatydinimas vis dėlto yra teisėtas, savivaldybės Teisės ir personalo skyriaus (kuriame darbuojasi penki teisininkai) vedėjas Dalius Ramonas teigė, kad atsakymų dar negavęs ir nieko nežinąs. Nors bent jau Vyriausybės atstovo atsakymas savivaldybei buvęs pasiųstas iškart – dar gruodžio 11-ąją. Ir tos pačios mero patarėjos J. Liutkienės teigimu, jis gautas, o D. Ramonas su gauta informacija supažindintas.

Kas atsakys taip, kaip norima?

Meras Valentinas Tamulis kitos pirmininko kandidatūros iš Švietimo komiteto narių vis dar neteikia. Tik siuntinėja paklausimus, galimai tikėdamasis išaiškinimų, lemsiančių N. Naujokienės išsaugojimą pirmininkės poste.

Vyriausybės atstovo atsakyme neradę patvirtinimo, kad Švietimo komiteto pirmininkės atstatydinimas yra neteisėtas, valdantieji siunčia raštą į Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministeriją. Atsakymas ir iš jų – neguodžiantis: „<…> teisinis reguliavimas neturėtų suponuoti nuostatos, kad per visą savivaldybės tarybos kadenciją kitais nei šis pagrindais negalima pakeisti komiteto pirmininko (juk, pvz., komiteto pirmininkas gali pats atsisakyti šių pareigų ar komiteto nariai gali manyti esant tinkamesnę kitą pirmininko kandidatūrą ir pan.),<…>”. Ir priminimas – liaudiškai tariant, susitvarkykite tarybos veiklos reglamentą.

Lipa ant savo grėblio

Rajono valdantieji jau ne pirmą kartą skaudžiai „gauna į kaktą“ užlipę ant pačių pasistatyto grėblio – praėjusių metų lapkritį įsigaliojusio naujojo reglamento.

Tik atėjusi į valdžią N. Naujokienės kompanija puolė keisti savivaldybės tarybos darbo reglamentą. Darbo grupė, vadovaujama vicemero Pauliaus Aukštikalnio, nepaisė opozicijos pastabų ir pasiūlymų, paskubomis taryboje patvirtino naująjį reglamentą ir jau „skina vaisius“.

Sujauktos nusistovėję tarybos komitetų sudėtys. Valdančiųjų atstovė medikė pasiųsta į Kaimo reikalų komitetą, pedagogė – į Verslo. Į tą patį Švietimo komitetą brukamas baudžiamąja atsakomybe šviežiai nuteistas valdančiųjų frakcijos narys. Svarbiausias komitetas – Ekonomikos ir biudžeto – lieka su penkiais nariais. O pati N. Naujokienė praranda taip mylimo komiteto pirmininko postą su lemiamu balsu… Tačiau nuo lapkričio visi tarybos nariai pradeda gauti atlyginimus.

Raginimai susitvarkyti

Į Kėdainių savivaldybės tarybos veiklos reglamento netobulumus baksnoja iš aukštesnių institucijų gaunami atsakymai.

„ <…> siūlome Kėdainių rajono savivaldybės tarybai reglamente nustatyti ir plačiau reglamentuoti komitetų pirmininkų atšaukimo, atsistatydinimo ar kitus atvejus, kada komiteto pirmininkas gali netekti savo įgaliojimų prieš terminą ir šių sprendimų priėmimo procedūras, tam, kad būtų tinkamai ir vadovaujantis teisės aktais priimami atitinkami sprendimai. <…>”, – atsakydamas į Kėdainių r. savivaldybės paklausimą ragina Vyriausybės atstovas Kėdainių ir Marijampolės apskrityse Marius Cechanavičius.

„<…> komitetų darbo tvarka nustatoma reglamente, suteikia teisę pačiai savivaldybės tarybai nusistatyti, kaip gali būti veikiama, siekiant užtikrinti sklandžią ir efektyvią komitetų veiklą <…>”, – primenama LR Vidaus reikalų viceministrės Sigitos Ščajevienės pasirašytame atsakyme Kėdainių r. savivaldybei.

Priminimas merui

LR Vidaus reikalų viceministrė mūsų rajono merui primena (jei jam neprimena nei savivaldybės teisininkai, nei tarybos sekretorė) apie pareigą teikti komiteto pirmininko kandidatūrą: „<…> siūlymą komitetui skirti komiteto pirmininką ar jo pavaduotoją turi pateikti Įstatyme nustatytas subjektas – meras, o komiteto nariai turi išreikšti savo valią dėl mero pateikto siūlymo skirti komiteto narį komiteto pirmininku ar jo pavaduotoju. Mero pareiga (o ne diskrecija) pateikti siūlymą komitetui dėl jo pirmininko ar pavaduotojo skyrimo kyla iš Įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nustatytų mero įgaliojimų planuoti savivaldybės tarybos posėdžių veiklą, koordinuoti savivaldybės tarybos komitetų veiklą bei teikti komitetams, išskyrus Kontrolės komitetą, komitetų pirmininkų ir pavaduotojų kandidatūras. <…>”.

V. Tamulis neskuba teikti naujojo komiteto pirmininko kandidatūros. (Algimanto Barzdžiaus nuotrauka)

Kol gaištamas laikas ieškant būdų, kaip patenkinti ponios N. Naujokienės norą valdyti Švietimo komitetą, kol rajono meras trypčioja neteikdamas komitetui pirmininko ir pavaduotojo kandidatūrų, nėra kam koordinuoti komiteto darbą, 185 rajono moksleiviai karantino metu negali mokytis nuotoliniu būdu, nes neturi nei kompiuterių, nei interneto.

„Kėdainių mugė“ paklausė mero V. Tamulio, kada jis ketina teikti savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komiteto pirmininko kandidatūrą? Po N. Naujokienės atstatydinimo iš šio komiteto pirmininko posto, komitetas likęs be pirmininko ir nėra (ir nebuvo) pavaduotojo. Meras šią savaitę atostogavo, tad tikimės, kad mero atsakymą galėsime jums pranešti kitą savaitę.

Apie komitetus

Kėdainių r. savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komitetas – vienas iš šešių komitetų, į kuriuos pasiskirstę dirba rajono tarybos nariai. Komitetai sudaromi tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų, vykdomi tarybos sprendimai ir mero potvarkiai. Komitetų darbe patariamojo balso teise reglamento nustatyta tvarka gali dalyvauti visuomenės atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys.

Kas kokiame komitete dirba:

Švietimo ir kultūros komitetas

Vardas pavardėAtstovaujama partija
Saulius Grinkevičius
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Gitana Kaupienė
Visuomeninis rinkimų komitetas „Valentino Tamulio komanda – mūsų krašto sėkmei“
Steponas NavajauskasLietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Nijolė NaujokienėVisuomeninis rinkimų komitetas „Valentino Tamulio komanda – mūsų krašto sėkmei“
Adelė ŠtelmokienėLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Kontrolės komitetas

Vardas pavardėAtstovaujama partija
Saulius Grinkevičius
(pirmininkas)
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Nijolė Naujokienė
(pirmininko pavaduotoja)
Visuomeninis rinkimų komitetas „Valentino Tamulio komanda – mūsų krašto sėkmei“
Adelė ŠtelmokienėLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Indrė FiodorovaDarbo partija

Ekonomikos ir biudžeto komitetas

Vardas pavardėAtstovaujama partija
Romualdas Gailiūnas
(pirmininkas)
Visuomeninis rinkimų komitetas „Valentino Tamulio komanda – mūsų krašto sėkmei“
Dangiras KačinskasDarbo partija
Paulius AukštikalnisVisuomeninis rinkimų komitetas „Valentino Tamulio komanda – mūsų krašto sėkmei“
Virginija BaltraitienėVisuomeninis rinkimų komitetas „Komanda – už Kėdainių krašto žmones“
Karolina ŠtelmokaitėLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Verslo ir ūkio komitetas

Vardas pavardėAtstovaujama partija
Alvydas Ardavičius
(pirmininkas)
Visuomeninis rinkimų komitetas „Valentino Tamulio komanda – mūsų krašto sėkmei“
Indrė Fiodorova
(pirmininko pavaduotoja)
Darbo partija
Rimantas DiliūnasNepriklausomas tarybos narys
Virmantas PikelisLietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Edita BodendorfėVisuomeninis rinkimų komitetas „Valentino Tamulio komanda – mūsų krašto sėkmei

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos komitetas

Vardas pavardėAtstovaujama partija
Algimantas Kižauskas
(pirmininkas)
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Kęstutis Valionis
(pirmininko pavaduotojas )
Visuomeninis rinkimų komitetas „Valentino Tamulio komanda – mūsų krašto sėkmei“
Saulius SinickisLietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Vygantas VanagasDarbo partija
Sandra BarzdienėLietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Aušra NesterovienėVisuomeninis rinkimų komitetas „Valentino Tamulio komanda – mūsų krašto sėkmei“

Sveikatos ir socialinės apsaugos  komitetas

Vardas pavardėAtstovaujama partija
Alfredas Hofmanas
(pirmininkas)
Visuomeninis rinkimų komitetas „Valentino Tamulio komanda – mūsų krašto sėkmei“
Aušrelė Kaminskienė
(pirmininko pavaduotoja)
Visuomeninis rinkimų komitetas „Valentino Tamulio komanda – mūsų krašto sėkmei“
Jūratė JudickienėVisuomeninis rinkimų komitetas „Komanda – už Kėdainių krašto žmones“
Vilma ŠnurevičiūtėLietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Jonas Talmantas
Lietuvos socialdemokratų partija