Šiandien pirmame naujos sudėties Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komiteto posėdyje komiteto pirmininkė Nijolė Naujokienė neteko pirmininkės posto. Pati N. Naujokienė nuotoliniame posėdyje nedalyvavo.

N. Naujokienė atstatydinta ir dėl pasikeitusios politinės situacijos rajono taryboje, ir dėl padarytų klaidų vadovaujant komitetui.

Dauguma

Švietimo ir kultūros komitetui pasipildžius dviem nariais – Adele Štelmokiene ir Sauliumi Grinkevičiumi – politinę daugumą komitete sudaro opozicinių frakcijų atstovai. S. Grinkevičius ir Steponas Navajauskas – frakcija „Liberalai Kėdainių krašto žmogui“, A. Štelmokienė – frakcija „Kėdainių valstiečiai ir žalieji“. N. Naujokienė ir Gitana Kaupienė – valdančiųjų atstovės.

„Valstietė” A. Štelmokienė kartu su dviem liberalais komitete sudaro daugumą.

„Keičiasi situacija rajono taryboje, pasikeitė ir šiame komitete. Buvusi valdančioji dauguma jau tampa mažuma. Komitete taip pat pasikeitė santykis tarp daugumos ir mažumos. Turime įvertinti ir komiteto pirmininko poziciją, – sakė savivaldybės tarybos senbuvis S. Grinkevičius. – Kita priežastis – dabartinio pirmininko (N. Naujokienės – aut. past.) padarytos klaidos šioje ir ankstesnėse kadencijose.“

Klaidos

Viena iš klaidų ankstesnėje kadencijoje – iniciatyva uždarinėti bibliotekas. Dabartinėje kadencijoje – uždarinėti mokyklas.

S. Grinkevičius sako, jog N. Naujokienei vadovaujant komitetui padaryta klaidų.

„Uždaryta pradinė mokykla Pernaravoje (Josvainių gimnazijos Pernaravos skyrius – aut. past.). Nors vaikų joje buvo ir nedaug, aš manau, kad ypač pradinukams reikia mokyklos kuo arčiau namų. Mano galva, tikrai buvo galima išlaikyti tą Josvainių gimnazijos skyrių, – rajono švietimo skaudulius vardijo buvęs meras. – Taip pat nesena istorija su Truskavos pagrindine mokykla. Prisimename komiteto pirmininkės poziciją.“

S. Grinkevičius pasiūlė atstatydinti N. Naujokienę iš Švietimo ir kultūros komiteto pirmininko pareigų. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė pasiūlymui.

Laikinai

Švietimo ir kultūros komitetas laukia rajono mero kandidatūrų į pirmininko ir pavaduotojo pareigas teikimo. Pagal reglamentą kandidatūrą siūlo meras, o pritaria jai ar nepritaria komiteto nariai.

Kadangi komitetas negali likti be asmens, koordinuojančio komiteto darbą, sutarta, kad pirmininko funkcijas laikinai vykdys komiteto narys S. Navajauskas.

Ignoravimas

Švietimo ir kultūros komiteto narių daugumos inicijuotą komiteto posėdį pedagogės komiteto narės N. Naujokienė ir Gitana Kaupienė ignoravo. Tarybos sekretoriatą jos abi iš anksto informavo apie savo nedalyvavimą.

N. Naujokienė nuotoliniame posėdyje nedalyvavo dėl savo atostogų.

N. Naujokienės nedalyvavimo posėdyje, kuriame buvo ir aptariama situacija rajono ugdymo įstaigose, priežastis – atostogos.

Neturėk kitų Dievų…“

Tarybos narė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytoja G. Kaupienė nedalyvavimo komiteto posėdyje priežasties rajono tarybai nenurodė.

G. Kaupienė posėdyje nedalyvavo, nes viską žino ir kvietė ne pirmininkė.

„Kėdainių mugei“ pasidomėjus ar pedagogei tarybos narei ugdymo proceso rajone organizavimo pandemijos metu klausimai nėra svarbūs, G. Kaupienė atsiuntė atsakymą. Jame: „Švietimo komiteto posėdyje nedalyvavau todėl, kad Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkė posėdžio nekvietė. Visą reikalingą informaciją apie COVID-19 situaciją rajono švietimo įstaigose turiu.“

Panašios naujienos