Tai, ką ji nori pasakyti

Švariai sugrota – šie žodžiai vis lindėjo mano galvoje, prieš rašant apie josvainiškės Rimos Ribačiauskaitės-Atkucevičienės pirmosios poezijos knygos ,,Tai, ką norėjau pasakyti…” pristatymą. Panašiai jau bevei...

Ar privaloma sudaryti testamentą, kad mirusiojo asmens turtą po jo mirties paveldėtų vaikaitis? Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.11 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antros eilės įpėdiniai (vaikaič...