Iki liepos 1 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje dar priimamos paraiškos dėl finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių įgyvendinimo išlaidoms kompensuoti.

Kiekvienas žemės sklypo savininkas, valdytojas ar naudotojas, kurio žemės sklype medžioklė nėra uždrausta, numatęs įdiegti prevencijos priemones, gali pateikti paraišką, ir, įgyvendinęs šias priemones, gauti finansinę paramą.

Prevencijos priemonės:

 1. repelentų įsigijimo finansavimas;
 2. želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbų finansavimas;
 3. aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbų ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų įsigijimo finansavimas;
 4. medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimo ir jų įrengimo darbų finansavimas;
 5. laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės, miškinės obels) pirkimas ir įveisimas;
 6. stumbrų natūralias mitybos sąlygas gerinančių augalų (avižos, dobilai, žieminiai kviečiai, rapsai, vikiai, žirniai ir kiti pupiniai augalai, išskyrus augalus, įrašytus į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą) pasėlių sistemos, skirtos stumbrams atitraukti nuo žalos darymo žemės ūkio pasėliams, įveisimo ir (ar) priežiūros darbų finansavimas. Įveisiamų augalų pasėlių sistema – miško supami ne mažiau kaip 5 atskiri žemės sklypai (kiekvieno sklypo užimamas plotas turi būti ne mažesnis kaip 1 ha), kuriuose stumbrų ištryptus ar nuėstus augalų pasėlius nuolat atsėjama arba pakeičiama kitais;
 7. specialiųjų miško kirtimų, kurių tikslas – papildomos elninių žvėrių maitinimas žiemą, darbų finansavimas;
 8. papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbų finansavimas;
 9. miško aikščių šienavimo, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimo į krūvas darbų finansavimas;
 10. laižomosios druskos įsigijimas ir laižyklų įrengimo darbų finansavimas;
 11. bebraviečių ardymo darbų finansavimas;
 12. vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimo ir įrengimo (specialios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.) finansavimas.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 1. Žemės sklypo planą (schemą) su planuojamų prevencijos priemonių žymėjimu.
 2. Prevencijos priemonių įgyvendinimo sąmatą.
 3. Žemės sklypo nuosavybės, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus.
 4. Dokumentus, pagrindžiančius numatomų vykdyti darbų, paslaugų pirkimo, priemonių įsigijimo pagrįstumą (komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas).
 5. Kitus dokumentus, pagrindžiančius numatomų prevencijos priemonių pagrįstumą.

Pareiškėjas turi nurodyti numatomų vykdyti prevencijos priemonių pavadinimus, terminus, apimtis ir lėšas (sąmatą) bei kitą reikalingą informaciją priemonėms įgyvendinti.

Paraiškose nurodytos prevencijos priemonės turi būti įdiegtos numatytais terminais, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 1 d. Ne visiškai ar ne laiku įdiegtų prevencijos priemonių sąnaudos nekompensuojamos.

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms finansuoti naudojamos Kėdainių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos.

Išsamesnė informacija teikiama Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriuje (Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 36, 310 kabinetas) ir telefonu +370 347 20 505.