Pagaliau Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis rajono savivaldybės tarybai pristatė savo veiklos ataskaitą už praėjusius 2019 metus (nuo balandžio mėn., kai pradėjo kadenciją). Tačiau neskuba atsiskaityti visuomenei.

Judėjimo, su kuriuo V. Tamulis atėjo į mero postą, vedlė liejo liaupses ataskaitai. Opozicija baksnojo į nenusipelnytą pagyrūniškumą.

Tačiau mero nesugebėjimas vadovauti konstruktyviam tarybos posėdžių darbui į neviltį varo visus. Pavyzdžiui, paskutiniojo tarybos posėdžio darbotvarkė buvo aptarinėjama daugiau kaip valandą, o posėdis užtruko visą darbo dieną.

Stebina, kad viskuo patenkintas meras savo ataskaitoje neiškėlė jokios problemos. Ir nestebina patenkinto mero nuotaikingas atsakinėjimas į „saviškių“ surežisuotus klausimus apie nieką. Į netikėtus rajono tarybos senbuvių klausimus V. Tamulio atsakymai buvo originalūs… (Mero kalba visame straipsnyje netaisyta – red. pastaba).

Didžiausias indėlis – perkirpta atidarymo juostelė

Antrą kadenciją rajono taryboje dirbantis ir ne su pirma rajono vadovų ataskaita susipažinęs Virmantas Pikelis paklausė V. Tamulio, kaip šis prisidėjęs prie savo ataskaitoje paminėtos pluoštinių kanapių perdirbimo įmonės atsiradimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ). „Kokia būtų jūsų asmeninė iniciatyva, plečiant įmonių sąrašą ir kviečiant ateiti į Kėdainių LEZ?“- klausė tarybos narys mero.

„Dalyvauju LEZ valdyboje, todėl aktyviai dalyvauju šitoje veikloje, yra bendradarbiaujama ir ieškoma galimybių, kad verslo įmonės kurtųsi šitoje laisvoje ekonominėje zonoje ir dabar galiu pasakyti, kad tikrai ne viena įmonė domisi, darau viską, kad kuo daugiau jų įsikurtų, – bėrė meras. – Ne viskas šiandien dienai yra viešinama, todėl, kad įmonių atstovai, kurie atvyksta į savivaldybę su tam tikrais verslo pasiūlymais, taip pat nenori, kol nėra galutinio sprendimo, kad tai išeitų į viešumą, – valdžios darbo metodų neskaidrumą, pats to nenujausdamas, atskleidė meras. – Bet, patikėkit, labai aktyviai šitoje vietoje dirbu.“

„Norėčiau, kad patikslintumėte savo atsakymą. Kad esate LEZ valdybos narys tai ačiū, tai aš žinojau. Bet vis dėlto, koks buvo jūsų asmeninis indėlis į kanapių pluošto fabriko „atėjimą“? Mano žiniomis, tas procesas buvo prasidėjęs gerokai anksčiau – prieš keletą metų – dar 2016-2017 metais”, – vis dar turėjo vilties konkretų atsakymą išgirsti V. Pikelis.

„O ar aš savo ataskaitoje rašiau, kad atvedžiau šitą įmonę į Kėdainius? – susierzino meras. – Taip, asmeniškai aš prisidėjau, nes atidariau šitą įmonę jos atidarymo dieną! Perkirpau juostelę.“

„Perskaitęs mero ataskaitą, suprantu, kaip V. Tamuliui nelengva naujose pareigose, juolab kad tai buvo nepilni darbo metai, ir tą darbą nelengva vertinti. Matyt, kad svaresni darbai pasirodys per kadenciją. Todėl turbūt ir ataskaita tokia, kuria nelabai pasidžiaugti galime, nei labai stipriai pakritikuoti“, – išgirdęs tokius atsakymus atlaidžiai mero ataskaitą įvertino tarybos narys V. Pikelis. Jis merui palinkėjo stipresnės, ryškesnės lyderystės, ryškesnių matomų darbų.

Merui iššūkis – finansai

Tarybos narė, buvusi Kėdainių rajono merė (2005-2008 m. kadencija), Virginija Baltraitienė klausė: „Gal galite išvardinti tris reikšmingiausius sprendimus, kuriuos esate priėmęs, kurie turės įtakos mūsų rajono gyventojų ateičiai ir dabarčiai?“

Ironiškai pakrizenęs, V. Tamulis paminėjo sprendimą dėl žaliųjų plotų šienavimo prie daugiabučių namų. Didžiulis iššūkis merui buvęs „peržiūrėti ir suvaldyti“ finansus (turima omeny savivaldybės biudžetą – red. pastaba). Trečias reikšmingas sprendimas buvęs, mero žodžius atkartojant, „dėl valyklos Kėdainių“ (tikriausiai ne rūbų valykla turėta omeny, gal vandens valymo įrengimai – red. past.). Pridūrė galintis jų vardinti daugiau, tačiau nieko daugiau nepaaiškino dėl „valyklos“.

Milijonas eurų – sunki ar lengva finansinė padėtis?

Tarybos narys, buvęs Kėdainių rajono meras (2015-2019 m. kadencija) Saulius Grinkevičius priminė, jog kadenciją baigė palikdamas ateinantiesiems biudžete milijoną eurų. „Tačiau jūs labai sėkmingai tą milijoną per du tarybos posėdžius išskirstėte, – sakė S. Grinkevičius. – Nepasilikus lėšų rezervo, žinoma, kad sudėtinga vykdyti didelę dalį įsipareigojimų.“

Sėkmingas verslininkas merui patarė atsakingiau žiūrėti į savivaldybės įmonių valdymą ir mokesčių surinkimą. „Labai lengva pakelti mokesčius gyventojams. Tačiau kiekvienas mokesčių pakėlimas yra žmogui iš kišenės, o ne į ją“, – sakė S. Grinkevičius. Anot jo, siaurai mąstanti valdžia labai greitai ir paprastai sprendžia problemas pakeldama mokesčius.

Buvęs meras dabartiniam merui palinkėjo kalbėti apie tai, kas realiai daroma. „Darbus reikia prisiimti tuos, kuriuos, aš tikiu, Valentinas Tamulis dar padarys. O tada jam bus padėkota. Linkiu, kad tų darbų būtų kuo daugiau“, – sakė S. Grinkevičius.

Šiemet taip nebus. O kaip bus?

Trečią kadenciją rajono taryboje dirbantis Algimantas Kižauskas paklausė konkretaus ūkinio klausimo. „Kadangi teko dalyvauti darbo grupėje dėl kelių žvyravimo programos, aplankėme daug seniūnijų, matėme gerų darbų padarytų, džiaugėmės, – apie opią kaimo gyventojams problemą kalbą pradėjo tarybos narys. – Tačiau vienoje seniūnijoje – Krakių – ūkininkai ir dabar klausia, ar išsiaiškinta dėl negerovių, kurios buvo padarytos – žvyras ne toks atvežtas ir t.t.“

Atsakydamas dėl Krakių seniūnijos, meras suvertė kaltę seniūnų kaitai, nesusišnekėjimu su tos seniūnijos ūkininkais, kontrolės stoka. Tačiau, pasak mero, šiemet būsią kitaip. Anot jo: „Biudžeto lėšos bus panaudotos kartu su ūkininkais.“

„Akcentai bus sudėlioti, seniūnams jau pasakyta, kad šiemet taip nebus, kaip buvo pernai“, – ryžtą demonstravo V. Tamulis. Tačiau kaip bus, nepasakė.

Pats nesuprato, ką pasakė?

Tarybos narė, medikė Jūratė Judickienė mero ataskaitoje pasigedo didesnio dėmesio rajono gyventojų sveikatos priežiūrai. „Gerbiamas mere, jūsų ataskaitoje sveikatos priežiūrai na toks nedidelis dėmesys skirtas… – į merą kreipėsi J. Judickienė. – 2019 metais Kėdainių pirminis sveikatos priežiūros centras (PSPC) tapo akredituota įstaiga. Tokių Lietuvoje yra tik 35. Ar jūs nemanote, kad tai buvo verta pažymėti jūsų atskaitoje, ar tiesiog pamiršote?“

Tiesaus atsakymo tarybos nariai ir į šį klausimą neišgirdo. „Aš nemanau, kad tai nebuvo verta paminėti, bet, žinote, ataskaita tai yra ataskaita. Aš sutinku, galbūt tai nebuvo įrašyta, nėra įrašyta, – karštligiškai vartydamas kažkokius popierius, teisinosi meras. – Bet jūs turbūt sutinkate, kad man nėra svetimos medicinos problemos, tame tarpe ir jūsų įstaigoj, ne vieną kartą esu lankęsis ir šnekėjęsis.

Na, taip kad toje vietoje, na pastebėjimas jūsų gal yra ir teisingas, bet, tačiau ypač ir šiuo metu man labai aktualios problemos. Taip norisi, kad daug kas geriau būtų ir PSPC, taip kad aš tikrai nesu nusišalinęs nuo sveikatos problemų, nuo jų sprendimų būdų.

Nežinau, ar atsakiau į klausimą.“

Pritarta nevienbalsiai

Mero ataskaitai Kėdainių rajono savivaldybės taryba pritarė, bet nevienbalsiai – 8 tarybos nariai susilaikė.

Kėdainių rajono gyventojai vis dar neturi jokios galimybės susipažinti su 2019 m. mero ataskaita. Po mero ataskaitos pristatymo tarybai gegužės 8 dieną, net praėjus daugiau kaip savaitei, jos dar net nėra savivaldybės interneto svetainėje.

Redakcijos pastaba. Dar kartą primename, kad šiame straipsnyje mero Valentino Tamulio kalba yra netaisyta.

Panašios naujienos