Praėjusį trečiadienį, balandžio 22 d. įvyko neeilinis, skubos tvarka sušauktas, jungtinis visų Tarybos komitetų posėdis, siekiant išsiaiškinti geriamojo vandens užteršimo gyvsidabriu aplinkybes. Reikia pripažinti, kad tiek posėdžio reglamentavimas, tiek vedimo tvarka kėlė Tarybos narių nepasitenkinimą viso posėdžio metu.


Pažeistos tarybos narių teisės

Tarybos posėdžių darbo reglamentas, Tarybos nariui suteikia teisę į du klausimus ir vieną pasisakymą. Tuo tarpu komitetuose Tarybos nariai gali užduoti tiek klausimų, kiek tik iškyla. Jeigu šis posėdis buvo reglamentuojamas, kaip komitetų posėdis, tai akivaizdu, kad Tarybos nariai tikėjosi gauti teisę į neribotą klausimų skaičių. Juolab ir sušaukto posėdžio priežastis tikrai neeilinė.

Gaila, bet klausiantieji buvo pradėti riboti, pertraukinėti, užduoti klausimai pirmininkaujančiojo (mero Valentino Tamulio ir vicemero Pauliaus Aukštikalnio – red. pastaba) kažkaip interpretuojami.

Tvarkos tarp klausimų ir pasisakymų buvo nesilaikoma, kai kas spėjo paklausti ir po kelis kartus, o kai kas savo eilės užduoti klausimą laukė ir ilgiau nei 2 valandas. Na ir po viso pakankamai chaotiško darbo buvo staiga paskelbta apie posėdžio pabaigą. Nepaisant to, kad buvo likę nemaža dalis „ranką pakėlusių“ ir klausimą užduoti ar pasisakyti norėjusių kolegų.

Atsakymų dar teks paieškoti

Natūralu, kad po tokio posėdžio liko pakankamai neaiški situacija ir daug neatsakytų klausimų. Vis dėlto panašu, kad savivaldybės administracijos vadovai informaciją apie tyrimų rezultatus gavo anksčiau nei pirmadienio (balandžio 20 d.) pavakarę, kuomet buvo paskelbtas draudimas naudoti geriamąjį vandenį.

Galbūt ta informacija ir nebuvo tiksli ar perduota oficialiai, kaip yra teigiama, bet perduota buvo. Tuomet kyla klausimas, ar nekilo noras jos pasitikslinti? Kyla klausimas, kodėl bent jau pirmadienį ryte, kai administracijos vadovai susirinko į eilinę darbo dieną, nesiaiškino susidariusios situacijos, nesukvietė ekstremalių situacijų komisijos, nepasiruošė vandens aprūpinimui, neinformavo visuomenės? Kodėl buvo pradelsta visą darbo dieną? Atsakymų į šiuos klausimus dar teks paieškoti.

Neketiname sėdėti sudėję rankas

Panašios nelaimės dažniausiai išryškina ne tik vietines problemas, bet ir sistemines bėdas. Kodėl tokio pobūdžio tyrimai atliekami tik kartą metuose? Kodėl tyrimo rezultatų reikia laukti daugiau nei mėnesį? Kodėl gavus neigiamą rezultatą, tyrimas automatiškai ir nedelsiant nekartojamas? Kodėl nustačius taršos normas viršijantį rodiklį, laboratorija automatiškai neinformuoja atsakingų institucijų?

Neketiname sėdėti rankas sudėję, netgi į sisteminius, nebe savivaldos lygmens klausimus ieškome atsakymų ir tuo tikslu, inicijavome kreipimąsi į Seimo Aplinkos apsaugos komitetą.  

Virmantas PIKELIS,
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys

Panašios naujienos