Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžia nukeliama dviem savaitėm vėliau – į gegužės 2 d., nes nėra gautas Europos Komisijos (EK) formalus Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano keitimo patvirtinimas, informuoja Žemės ūkio ministerija (ŽŪM).ŽŪM aiškina, kad Strateginio plano keitimai buvo atlikti siekiant palankesnių sąlygų ūkininkams, iš kurių viena susijusi su daugiamečių pievų ir ganyklų referencinio dydžio perskaičiavimu nukelta į vėlesnį derinimo etapą, todėl iki šiol nėra gautas teisiškai galiojantis EK pritarimas atnaujintam Strateginiam planui.

Strateginio plano keitimas yra neformaliai suderintas su EK, visi keitimai yra integruoti į patvirtintas žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo taisykles, todėl nuo balandžio 15 d. ūkininkai Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje galės elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamų laukų ribas ir pradėti pildyti paraiškas, kurias patvirtinti bus galima iškart, kai tik bus gautas oficialus EK patvirtinimas.

EK praeitų metų pabaigoje patvirtinto pirmąjį Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano pakeitimą.

ŽŪM pakeitimą inicijavo įvertinusi ūkininkų ir kitų paramos gavėjų poreikius, reaguojant į sudėtingą pieno sektoriaus rinkos padėtį ir į naują ekonominę situaciją, susiklosčiusią dėl karo Ukrainoje, siekiant apsirūpinimo maistu saugumo ir sektoriaus ilgalaikio atsparumo užtikrinimo.

Keitimai buvo reikalingi ir tam, kad būtų galima užtikrinti sklandų ir tinkamą paramos sąlygų, intervencinių priemonių taikymą ir veiksmingą Strateginio plano įgyvendinimą, pasiekiant nustatytus rodiklius ir tikslus.

(„K. m.” archyvo nuotr. / fotografas Algimantas Barzdžius)

Autorius

Panašios naujienos