Virginija Baltraitienė, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė           

Rytoj, penktadienį Kėdainių rajono savivaldybės Taryba svarstys 2021 m. savivaldybės biudžetą. Visiems suprantama, kad biudžeto svarstymas ir tvirtinimas yra svarbiausias klausimas iš visų, kuriuos per visus metus svarsto Kėdainių  rajono savivaldybės taryba.

           Koks bus galutinis biudžetas, paaiškės tik po Tarybos posėdžio. Tačiau svarstymo metu komitetuose matomos tendencijos.

Žinojo, bet tylėjo

2021 m. rajono biudžeto pajamos mažėja, tuo pačiu mažinami ir asignavimai savivaldybės įstaigoms, atskiroms programoms, o kai kurių iš viso atsisakoma, nors 2020 m. gruodžio mėnesį patvirtinome Savivaldybės strateginį planą. 

Manau, kad jau tada Savivaldybės vadovai žinojo, kad nesurinks pakankamai pajamų iš mokesčių, kad 2020 m. neturės tokio biudžeto likučio, kokį turėjo 2019 m. pabaigoje. Bet vis vien, tvirtinant Savivaldybės strateginį planą, nebuvo kalbama apie tokį pajamų trūkumą.

Ir šiandien turime, ką turime. Trūksta apie 5 mln. eurų, kad būtų įgyvendinamas strateginis planas. Toks, kokį patvirtinome. Suprantama, kad reikia atsisakyti kai kurių programų ar projektų, būtina mažinti asignavimus įstaigoms.

Trūks darbo užmokesčiui

  Svarstant biudžeto pajamas labiausiai nerimą kelia tai, kad darbo užmokestis tvirtinamas ne pilniems 11 mėnesių. Vien darbo užmokesčiui trūksta 1,8 mln. eurų.

Kliūva tai, kad mokos fondas, 2021 m., lyginant su 2020 metų planu, mažėja tik švietimo įstaigoms. Bet ir čia yra išimčių – kai kurioms didėja. Kodėl, taip niekas ir nepaaiškino. Tam ir laiko nebuvo. Ir į daugelį kitų klausimų negavome konkrečių atsakymų.

Biudžeto komiteto (ne)darbas

    Savivaldybės biudžetas svarbus ne tik biudžetinėms įstaigoms, bet ir kiekvienam, dirbančiam ar gyvenančiam Kėdainių savivaldybės teritorijoje. Rajono tarybos Biudžeto ir ekonomikos komitetas kasmet tam skirdavo didelį dėmesį.

Šiais metais kažkodėl Biudžeto komitete (pirmininkas Romualdas Gailiūnas – red. past.) biudžetas buvo svarstomas tik vieną kartą, ir tada, kai iki Tarybos posėdžio neliko net dviejų dienų. Tai kokius pakeitimus galima pasiūlyti, kokius gyventojų ar organizacijų pasiūlymus galima išnagrinėti ir dar pateikti komiteto išvadą?!

 Mano nuomone, Ekonomikos ir biudžeto komitetas turėjo susirinkti bent porą kartų ir viską, kiekvieną biudžeto eilutę neskubėdamas išnagrinėti. Tik tada galime teikti  išvadą dėl biudžeto.

O vienas iš komitetų – Švietimo ir kultūros – iš viso nesvarstė biudžeto. Nors rajono švietimui tenka net pusė rajono biudžeto.

Kaip valdantiesiems patogiau

Manau, ir  kad  rajono biudžetas turėtų būti svarstomas ir priimamas atskirame Tarybos posėdyje.

Nes, kai toks svarbus klausimas svarstomas kartu su dar 23 kitais klausimais, paprasčiausiai rimtam darbui pritrūksta laiko, pasigirsta kai kurių tarybos narių dūsavimai, kad viskas taip ilgai vyksta, kad Tarybos nariai, kurie nepriklauso valdantiesiems, tiek daug klausinėja ir t.t.

Matyt, valdantiesiems norėtųsi, kad visi tylėtų, nieko neklaustų, savo pozicijos ir pasiūlymų neteiktų.

Kad būtų skaidriau

Man norėtųsi, kad biudžetas Taryboje būtų svarstomas bent du kartus. Pirmiausia būtų pateiktas, užduodant klausimus išsiaiškinami visi iškilę  klausimai. Ir gyventojai bei visuomeninės organizacijos iš esmės susipažintų su biudžeto projektu. Tada grįžtume svarstyti į komitetus ir visuomenė galėtų aktyviai teikti pasiūlymus. O biudžeto komitetas visų komitetų,Tarybos narių bei visuomenės pasiūlymus apsvarstytų paskutinis ir pateiktų savo išvadą bei galutinį biudžeto variantą.

Ir tada Taryba dar kartą svarstytų ir priimtų sprendimą. Tai būtų daug skaidriau, demokratiškiau  ir be jokios skubos.

Dabar paliekama paskutinė savaitė ir visi, o labiausiai – savivaldybės administracijos darbuotojai turi verstis per galvą ir dirbti viršvalandžius.

Bet gal valdantiesiems taip patogiau. Vėl visus ,,įstatys“ į laiko rėmus, po to rašinės, kad ,,moteriškės“ per daug klausinėja. Taip ir patvirtinsim valdančiųjų  balsais iš esmės neišnagrinėtą biudžetą.

Panašios naujienos