Praėjusį penktadienį įvykusiame Kėdainių rajono tarybos posėdyje 31 darbotvarkės klausimas buvo apsvarstytas neįprastai greitai ir sklandžiai – per porą valandų. Daugiausiai dėmesio sulaukusius klausimus paprašėme pakomentuoti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nario Virmanto Pikelio.

Savivaldybė nepadarė namų darbų

 Diskusijų kilo ir tarybos narių nuomonės išsiskyrė svarstant Kauno regiono integruotų teritorijų vystymo programos pakeitimo klausimą. Pakeitimas susijęs su dar 2015 metais patvirtinta darnaus judrumo plano priemone, kurioje buvo numatytas dviračių takas dešiniajame Nevėžio krante. Deja, dabar šitai priemonei finansavimas „nubrauktas“.

 Kodėl buvo prarastas finansavimas dviračių takui, įtikinamo mero paaiškinimo tarybos nariai neišgirdo. Esą Vidaus reikalų ministerija apskritai 4 milijonais eurų sumažino finansavimą viso Kauno regiono savivaldybėms.

“Mums, tarybos nariams, buvo pasakyta, kad tai – dėl pandemijos. Tačiau viename iš komitetų supratome, kad  savivaldybė lyg nebuvo parengusi techninio projekto ir finansavimas dviračių takui nebuvo skirtas būtent dėl to, – po tarybos posėdžio “Kėdainių mugei” atskleidė tarybos narys V. Pikelis. – Todėl dalis tarybos narių susilaikėme balsuojant, negalėjome pritarti tiems pakeitimams. Nes dviračių takų klausimai pastaruoju metu buvo plačiai aptarinėjami ir bandoma išjudinti iš sąstingio.”

Tarybos narys sako nesuprantąs, kaip finansavimo dviračių takams praradimas tiesiogiai susijęs su pandemija. Jo manymu, būtent techninio projekto nebuvimas galėjo būti vienas iš lemiamų veiksnių, kad pagal dar prieš šešetą metų patvirtintą programą dviračių tako nebus.

Paklaustas, ar tarybos nariams nepasirodė abejinga mero pozicija: “Na nedavė, tai nedavė. Tiek jau to”, V. Pikelis apgailestavo, kad pastaruoju metu dažnai dangstomasi esama situacija.

Pertvarkų planas – be pertvarkų

Kėdainių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas tarybai pristatė 2021-2025 m. rajono mokyklų tinklo pertvarkos planą. Tai labai svarbus dokumentas, apsprendžiantis visų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų veiklą ir gyvavimą artimiausius penkerius metus.

Paskutines dienas (dėl išėjimo į pensiją) Švietimo skyriaus vedėjo pareigose dirbantis vedėjas nuramino tarybos narius ir visą rajono švietimo bendruomenę, kad nė vienoje iš 17 bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkų nenumatoma. Plane tik yra sąlyga, kad planas kasmet gali būti peržiūrimas ir keičiamas. Tai gali priklausyti nuo Švietimo ir sporto ministerijos pozicijos, bendros situacijos.

“Galima sakyti, kad plano gairės yra tik vieneriems metams. Planas – penkerių metų, bet garantijos ir veiksmai – metams”, – tokį mokyklų pertvarkos planą pakomentavo V. Pikelis.

Ko nedavė valdantieji, duos opozicija

Didžiausios diskusijos kilo dėl vieno, pinigine išraiška “neskausmingiausio”, sprendimo projekto. T. y. dėl paramos iš savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo skyrimo VšĮ Langakių savarankiško gyvenimo namams.

Šis klausimas buvo svarstomas antrą kartą. Ankstesniame tarybos posėdyje klausimas buvo grąžintas dėl detalesnės informacijos. VšĮ Langakių savarankiško ugdymo namams įkūrus naują darbo vietą, buvo nupirkta darbo priemonė – kompiuteris. Tarybai svarstyti parengtame sprendime buvo numatyta kompensuoti 50 procentų patirtų išlaidų.

„Klausimas, kurio esmė buvo apie 450 Eur paramos skyrimas, sulaukė daugiausiai diskusijų ir pasisakymų, – stebėjosi V. Pikelis. – Pasiūlymui kompensuoti išlaidas naujai darbo vietai 100 procentų valdantieji nepritarė.“

Tų ilgų diskusijų neapsikentęs opozicijos lyderis Saulius Grinkevičius, kaip įmonės „Daumantai LT“ vadovas,  jei 450 eurų esanti tokia problema savivaldybei, pasiūlė įmonės direktorei atvykti į jo įmonę sutvarkyti formalumų paramai likusiai kompensacijos daliai iš „Daumantai LT“ gauti.“

Mokykloms teks apsispręsti

Taryba išklausė Švietimo skyriaus vedėjo informaciją apie Vyriausybės priimtus nutarimus dėl mokinių grįžimo iš nuotolinio ugdymo į mišrųjį. Kaip sakė J. Lukoševičius, tos tvarkos kas savaitę keičiasi ir yra koreguojamos.

„Kiekvienoje mokykloje – skirtinga situacija dėl pastato išplanavimo, mokinių skaičiaus. Kiekviena mokykla pati turės nuspręsti, kaip nuo gegužės 11 dienos dirbs, – situaciją rajono mokyklose pakomentavo tarybos narys V. Pikelis. – Tai ypač aktualu 5-11 klasių moksleiviams. Aistrų daug, nuomonių – įvairių. Buvo apklausti ir patys moksleiviai, kurių apie 80 proc. pasisako, kad įvertinus visas sąlygas ir dėl trumpo likusio mokslų metų laiko, neverta grįžti į mišrųjį ugdymą. Mokyklų bendruomenių laukia nelengvi apsisprendimai.“

Panašios naujienos