Prieš ketvertą mėnesių Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų su antrankiais iš kabineto išvedė VšĮ Kėdainių ligoninės direktorių, kurį meras vėliau atleido iš pareigų. Vis tik STT pasirodymas ir tebesitęsiantis tyrimas nesustabdė įsibėgėjusio saviškių” traukinio Kėdainių ligoninėje. Buvusio direktoriaus  įpėdinė, laikinai einanti direktoriaus pareigas, panašu, kad tęsia pirmtako darbus.

Tarybos nariai išsiaiškino, kad už dar nepaskelbto viešo patalpų nuomos konkurso slepiasi išankstiniai susitarimai. O galimai sutartas laimėtojas jau mėnuo, kaip šeimininkauja tose patalpose.

Laikinai einanti VšĮ Kėdainių ligoninė direktoriaus pareigas Rita Kuodienė kreipėsi į savivaldybės tarybą dėl leidimo skelbti ligoninėje esančių patalpų nuomos konkursą, kai nuomos sutartis su galimai numatytu konkurso laimėtoju jau sudaryta ir jis jau šeimininkauja nuomojamose patalpose. Tarybos nariams, kad perprastų šį viražą, kaip tardytojams teko klausimas po klausimo traukti informaciją iš savivaldybės tarnautojų ir Kėdainių ligoninės vadovės.

Kainų skirtumas – 2 ir 20 kartų

Tarybos nario, Kontrolės komiteto pirmininko Sauliaus Grinkevičiaus dėmesį patraukė ryškus trijų skirtingų patalpų, vaistinei, dializės bei maitinimo paslaugų teikimui, nuomos kainų skirtumas.

Kodėl toks didelis nuomos kainų skirtumas? – klausė S. Grinkevičius. – Vaistinė – 63 Eur/kv. m, suprantu gal, kad išskirtinėje vietoje. Bet dializės paslaugoms – 6 eurai, o maitinimo – dar mažiau – 3,30 Eur/kv. m.”

Kėdainių r. savivaldybės tarybos narys S. Grinkevičius.

Savivaldybės statybos ir turto skyriaus vedėja Audronė Naujalienė paaiškino, kad nuomos kainos, išskyrus vaistinės, buvę nustatytos ankstesnių rajono tarybų sprendimu, dializės – dar 2007 m., ir buvo orientuojamasi į buvusias iki šiol kainas.

Žaismas: su PVM, be PVM

S. Grinkevičiui paklausus, kada paskutinį kartą buvo tvirtinta maitinimo paslaugų patalpų nuomos kaina, N. Naujalienė atsakiusi, kad 2018 m. – 2, 80 Eur/kv. m. Neva dabar siūloma 3,30 Eur kaina yra padidėjusi.

‚Kaip aš suprantu, dabar siūloma nuomos kaina yra ta pati – 2,80 eurų, – pastebėjo tarybos narė Karolina Štelmokaitė. – 3,30 eurų kaina yra su Pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), kurį nuomininkas susigrąžins per PVM deklaracijas.“

Tarybos narė taip pat stebėjosi net du ir dvidešimt kartų besiskiriančiomis patalpų nuomos kainomis toje pačioje Kėdainių ligoninėje.  „Labai keista, kai ligoninė, gaunamas pajamas už nuomą galinti naudoti įstaigos reikmėms, neketina sulyginti nuomos kainų, bent jau iki 6 Eur“, – sakė ji.

Skundžiasi lėšų stygiumi, bet užsidirbti nenori

Tarybos nariai domėjosi, kas dabar vyksta maitinimo paslaugai teikti skirtose patalpose? Ar jos yra tuščios?

Kėdainių ligoninė patalpas išnuomojo be savivaldybės tarybos leidimo. (Asociatyvi nuotr.)

Tiesaus atsakymo laikinoji ligoninės vadovė vengė ir teisinosi savo nepatirtimi.  „Vyksta maitinimas, negalime nutraukti ligonių maitinimo, tai yra nenutrūkstamas procesas, – tarybai aiškino Rita Kuodienė. – Maitinimo sutartis pasibaigė sausio 31 d. Pratęsėme ją ne vieną kartą, buvo paskelbtas viešasis konkursas. Pirmas konkursas turėjo įvykti balandžio 26 d., bet jis buvo nukeltas, nes, kaip žinote, kovo 4 d. įvyko visai neplanuoti dalykai (Kėdainių ligoninė neplanavo STT apsilankymo – aut. past.).“

Jei seniai nutraukėte sutartį, tai kas dabar teikia maitinimo paslaugą ligoniams ir kodėl jūs, ligoninė, nenorite užsidirbti daugiau iš nuomos? Kodėl maitinimo paslaugų patalpų nuoma yra dvigubai pigesnė nei kitų – dializės patalpų?“ – paaiškinimo tikėjosi patyręs verslininkas S. Grinkevičius.

„Kodėl nenorim, mes visada gal norim, – teisinosi R. Kuodienė. – Bet ten nėra tokia, kaip pasakyti, vieta, ir tokia paslauga, kaip dializės… Jie teikia mums maitinimo paslaugas, mes už jas mokame ir mes atsiimame per tą plotą. Įvertiname nusidėvėjimą, patalpų plotą,..“

 „Tikrai nežinau, ar čia galime pakelti iki 6 eurų už kvadratą, ar nekils po to maitinimo paslaugos kaina, – pinigų ligoninei negeidė laikinoji įstaigos vadovė. – Ligoninė pagal dabartinę finansinę padėtį nelabai gali už maitinimo paslaugas mokėti daugiau.“

Nerimavo dėl to, kas negali įvykti

“Man atrodė, kad mes jau padidinom kainą, – teigė R. Kuodienė. – Negaliu pasakyti, kad nuomininkai, žinodami tokias aukštas (turimi omeny 6 Eur/kv. m – aut. past.) nuomos kainas, nepakels maitinimo kainos.”

Tarybos nariai nepatyrimu besiteisinančiai laikinajai ligoninės vadovei paaiškino, kad konkursas dėl ligonių maitinimo jau yra įvykęs ir kaina yra tokia, kokia yra – nei pakilti, nei sumažėti nebegalinti. Tad nuomos mokesčio įkainis niekaip negali turėti įtakos maitinimo kainai.

Be to, patalpų nuomos konkursą laimėti gali nebūtinai ta įmonė, kuri yra laimėjusi maitinimo konkursą. VšĮ Kėdainių ligoninė į savivaldybės tarybą kreipėsi prašydama leisti išnuomoti patalpas viešo konkurso būdu. Ir dabar ligoninės siūloma nuomos kaina esanti tokia pati, kokia buvo nustatyta 2018 m., o ne pakilusi, kaip teigianti direktorė. Nors savivaldybės specialistė A. Naujalienė, iš pradžių sakiusi, kad 3,30 Eur/kv. m esanti kaina su PVM, vėliau teigia, kad tai yra nauja nuomos kaina, t. y. – be PVM.

Kėdainių r. savivaldybės statybos ir turto skyriaus vedėja A. Naujalienė. (kedainiai.lt nuotr.)

Kodėl atsisakinėjama pinigų?

„Tai pasakykit, kas laimėjo tą maitinimo konkursą ir kas dabar yra naujieji ligonių maitintojai? – situaciją perprasti bandė S. Grinkevičius. – Ir kaip jie dabar tiekia maistą, jei dar maitinimui skirtų patalpų konkursas neįvykęs?“

„Dabar maistą tiekia UAB „Sveikos mitybos partneris“, – pagaliau kortas atvertė R. Kuodienė. – Visaip teikia, ir atveždavo, ir kai ką vietoje darė.“

Taip pat R. Kuodienė prasitarė, kad dėl maitinimo konkurso rezultatų dar vyksta teisminis ginčas su nelaimėjusia konkurso įmone. „Vyksta teisminiai procesai, bet nemanau, kad ten yra galimybė atšaukti konkurso rezultatus, – tvirtino R. Kuodienė. – Tam tikra dalis konkursinės medžiagos buvo konfidenciali ir tiems pralaimėtojams nebuvo matoma. Dėl to jie ir kreipėsi į teismą – dėl konfidencialumo klausimo.“

Ko vis dėlto norėjo ligoninė?

„Tai patalpų nuoma dar vyks viešo konkurso būdu ar jau yra įvykusi?“ – tiesaus atsakymo tikėjosi tarybos narė Virginija Baltraitienė.

„Pagal ligoninės prašymą savivaldybė paruošė sprendimą dėl viešo VšĮ Kėdainių ligoninė patalpų nuomos konkurso, kuriame gali dalyvauti bet kas,“ – tvirtino savivaldybės atstovė A. Naujalienė.

„O ką darysite, jei konkursą laimės ne tie, kas jau yra įsikraustę į patalpas (t. y. „Sveikos mitybos partneris“ – aut. past.)? Ar jūs jau esate tikri, kad laimės, tas, ko jūs norite? Mes čia jau šnekame apie konkrečią įmonę, kuri jau maitina, o jūs viešą konkursą dar tik ruošiatės skelbti,“ – stebėjosi V. Baltraitienė.

Kėdainių r. savivaldybės tarybos narė V. Baltraitienė. (Asmeninio archyvo nuotr.)

„Kas bus, jei teismas pripažins maitinimo konkurso rezultatus negaliojančiais? – klausė Adelė Štelmokienė.

Nesuprantamas ligoninės viražas

„Daug ko čia nesuprantu, – sakė S. Grinkevičius. – Sprendimo projekte yra parašyta: leisti Kėdainių ligoninei viešo konkurso būdu išnuomoti Kėdainių r. savivaldybei nuosavybės teise priklausančias šiuo metu VšĮ Kėdainių ligoninės valdomas patalpas, esančias Budrio g. 5. Tai apie ką mes čia kalbame, jei patalpos jau yra išnuomotos ne konkurso būdu, o sprendimo projekte kabama apie kažkokį viešąjį konkursą?”

“Ligoninė neinformavo savivaldybės, kad konkursas jau yra įvykęs,” – teisinosi statybos ir turto skyriaus vedėja A. Naujalienė.

Padėtį gelbėjo savivaldybės kontrolierė, informuodama, kad pasikeitus įstatymui, išimtiniu atveju leidžiama išnuomoti patalpas ne konkurso tvarka įmonei, laimėjusiai maitinimo konkursą. Beliko tarybai patvirtinti nuomos įkainį.  

Nelegaliai ir nemokamai

Kaip šiuo metu yra apskaitoma patalpų nuoma? – domėjosi tarybos narys Saulius Sinickis. – Įmonė jau vykdo veiklą tose patalpose, dėl kurių nuomos mes čia dar tik sprendžiame, ir nėra patvirtinta nuomos kaina. Tai gali būti, kad ši įmonė patalpomis naudojasi nelegaliai ir greičiausia, kad nemokamai?“

R. Kuodienė teigė, kad tarybai patvirtinus nuomos kainą, nuomotojas sumokės ir už praėjusį laikotarpį.

Panašu, kad valdančiųjų globojamas nuomininkas UAB „Sveikos mitybos partneris“, trejus metus maitinsiantis ligonius už daugiau kaip 800 000 Eur, pasirašydamas su VšĮ Kėdainių ligonine ligonių maitinimo sutartį, kurioje yra ir ligoninės pažadas išnuomoti patalpas, buvo įsitikinęs, jog ir čia nuomos kaina jam būsianti palanki. Sutartyje ji nėra nustatyta. Sutarties punktas byloja, kad ją nustato rajono savivaldybės taryba.   

Skaidrumo įvaizdis

„Akivaizdu, kad buvo bandoma sukurti skaidrumo įvaizdį, kad neva vyks viešas konkursas – kas norės, tas turės galimybę jį laimėti…“ – galiausiai tarybai išsiaiškinus patalpų nuomos Kėdainių ligoninėje konkurso-nekonkurso niuansus, replikavo K. Štelmokaitė.

Pasak tarybos narės, taryba tik posėdyje išsiaiškinusi, kad laimėtojas jau yra ir įsikūręs dirba, nors konkurso rezultatas iki galo nepatvirtintas, nes yra ginčijamas teisme, kad ligoninė jau yra pasižadėjusi išnuomoti patalpas trims metams UAB „Sveikos mitybos partneriui“, nepriklausomai nuo to, kaip baigsis teisminiai ginčai dėl konkurso sąlygų. Direktorės pažado, kad nuomininkas retrospektyviai sumokėsiąs už nuomą nebūtų atsiradę, jei ne valdančiųjų frakcijos taryboje nariai nebūtų pasigilinę į sprendimo projektą.

„Svarbiausia, kad mes dar nespėjome baigti „Sveikos mitybos partnerio“ nuomos reikalų tyrimo viename pastate (Skongalio g. 23A – aut. past.), jau turime antrą istoriją,“ – pastebėjo K. Štelmokaitė.

Padėties nekomplikavo

 „Audrone, pažįstu jus, kaip kompetentingą, patyrusią specialistę, – į A. Naujalienę kreipėsi praėjusios kadencijos rajono meras, tarybos narys S. Grinkevičius. – Paaiškinimas, kodėl šis sprendimo projektas taip paruoštas, neįtikino. Man labiau priimtinos įžvalgos, kad čia buvo bandyta įmituoti skaidrumą.“

Kadangi numos sutartis jau pasirašyta, nekomplikuojant situacijos dėl ligonių maitinimo, S. Grinkevičius pasiūlė numatyti terminuotą sutartį iki kol išsispręs teisminiai klausimai, o nuomos kainą nustatyti tokią pačią, kaip ir dializės skyriaus patalpoms – 6 Eur/kv. m.

„Nematau priežasčių, dėl ko turėtų skirtis kainos. Argumentas, kad dėl to gali pabrangti maitinimo paslauga, netinka, nes pavojaus nėra – kaina užfiksuota jau įvykusio konkurso sąlygose. O patvirtinus vienodą nuomos kainą, ligoninė kas mėnesį uždribtų 1 200 eurų daugiau pajamų“.

Ne valdančiųjų balsai lėmė padidėsiančias ligoninės pajamas

Sprendimui, kad VšĮ Kėdainių ligoninės patalpos dializės bei maitinimo paslaugoms teikti būtų nuomojamos tokia pačia 6 Eur/kv. m – kaina, pritarė Virginija Baltraitienė, Sandra Barzdienė, Rimantas Diliūnas, Saulius Grinkevičius, Karolina Štelmokaitė, Adelė Štelmokienė, Steponas Navajauskas, Virmantas Pikelis, Saulius Sinickis, Vilma Šnurevičiūtė.

Sprendimui nustatyti 6 Eur/kv. m nuomos įkainį nepritarė Alvydas Ardavičius, Valentinas Tamulis ir Jurgita Vaitekūnienė; susilaikė Jonas Talmantas, Romualdas Gailiūnas, Gitana Kaupienė, Indrė Fiodorova.

Nuo klausimo svarstymo dėl galimo viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto buvo nusišalinę Aušrelė Kaminskienė, Paulius Aukštikalnis, Nijolė Naujokienė ir Jūratė Judickienė.

Taryba leido išnuomoti patalpas maitinimo paslaugos teikėjui be konkurso.

Kėdainių r. savivaldybės tarybos narys S. Sinickis.

S. Sinickis pasiūlė įpareigoti ligoninės administraciją išreikalauti iš patalpomis jau besinaudojančio nuomininko UAB „Sveikos mitybos partnerio“ mokestį savivaldybės tarybos patvirtinta kaina už praėjusį laikotarpį, kurį įmonė jau naudojasi patalpomis.

Panašios naujienos