Nelengvo pandemijos laiko našta užgulė mūsų kasdienybę, atimdama daugelį galimybių puoselėti verslą, kuris prisideda prie mūsų gerovės užtikrinimo, prie šiuolaikinių komunikacijų stiprinimo, prie kiekvieno žmogaus poreikių tenkinimo, prie krašto ir šalies ekonomikos klestėjimo.

Tikėkime, tai ne amžinai. Todėl sveikindamas su Verslo diena linkiu visiems kraštiečiams stiprios sveikatos, atsakomybės, susiklausymo, pagarbos vienas kitam, kantrybės, tikint sveika, laiminga rytdiena ir ištveriant laikinus sunkumus.

Su Verslo diena!

Saulius Grinkevičius,
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys,
kadenciją baigęs, pirmasis tiesiogiai išrinktas rajono meras