Nes valdžia paniškai bijo viešumo

Rytoj, penktadienį, įvyks eilinis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdis. Ne taip, kaip buvo įprasta iki šiol – paskutinį mėnesio penktadienį. Vis dar nuotoliniu būdu ir tik posėdžio vedėjo kontroliuojamas.

Žiūrėkite gegužės 8 d. tiesioginę savivaldybės tarybos posėdžio transliaciją (nuoroda turėtų būti paskelbta savivaldybės interneto svetainėje) ir pamatysite, kas bijo viešumo.

Kodėl skuba?

Kodėl eilinį rajono tarybos posėdį meras šaukia vos po dviejų savaičių nuo paskutinio pasitarimo (balandžio 22 d.)? Gal dėl to, kad pagaliau meras turi savo ataskaitą už praėjusius metus ir reikia ją pristatyti tarybai? Rajono gyventojams, kaip įprastai darydavo buvę merai, ataskaita dar nepristatyta.

O gal, kad šis posėdis gali būti paskutinis nuotolinis, labai patogus valdantiesiems: juk galima suteikti žodį, galima ir nesuteikti… Juk niekas nemato, kaip pirmininkaujantis maigo mygtukus, įjungdamas ar išjungdamas mikrofonus.

Tačiau mero ataskaita nublanksta prieš viešumo klausimus. Posėdžio darbotvarkėje yra grupės tarybos narių pateikti du nepatogūs valdantiesiems klausimai.

Gyvsidabrio tema vis dar aktuali

Grupė tarybos narių pasiūlė svarstyti klausimą dėl laikinosios darbo grupės sudarymo, kuri įvertintų UAB „Kėdainių vandenys“ bei Kėdainių rajono savivaldybės vadovų bei atsakingų darbuotojų veiksmus, susijusius su gyvsidabrio padidėjimo Kėdainių geriamajame vandenyje skandalu.

Darbo grupė būtų sudaryta iš keturių asmenų – po vieną iš kiekvienos savivaldybės taryboje veikiančios frakcijos (t. y. ir pozicijos, ir opozicijos atstovų). Laikinoji darbo grupė, jei valdantieji nepabijotų jos atsiradimui pritarti, pasiryžusi tyrimo išvadas pateikti per 20 dienų.

Viešumo baimė kausto valdžiažmogius

Kitas blaškytis valdančiuosius verčiantis klausimas – atrodytų, paprasčiausias tarybos narės pasiūlymas tiesiogiai internetu transliuoti ne tik tarybos posėdžius, bet ir prieš juos vykstančius penkių komitetų posėdžius.

Poreikis tam yra – paskutinio posėdžio transliacija „You Tube“ kanalu buvo peržiūrėta 1919 kartų.

Vis tik pagrindinės diskusijos vyksta ne Tarybos, o komitetų posėdžiuose. Kėdainiečiai, deja, kol kas šių diskusijų negali matyti ir suprasti, kaip iš tikro yra priimami sprendimai.

Nėra priežasties, kodėl nebūtų galima šių diskusijų tiesiogiai transliuoti internetu bei vėliau saugoti jų įrašus, nes visa reikiama technika yra. Taip jau yra daroma netgi mažesnėje kaimyninėje Raseinių savivaldybėje.

„Kėdainių mugės“ žiniomis, prieš rytdienos posėdį jau įvykusiuose komitetų posėdžiuose valdantieji visaip išsisukinėja nuo šio pasiūlymo priėmimo. Ne visi politikai mėgsta viešumą, ne visi nori, kad rinkėjai pamatytų jų tikruosius veidus ar itin mažą aktyvumą.

Per mėnesį nieko nepadariusi darbo grupė

Savivaldybės administracijos direktorius pareiškė, jog komitetų transliacijoms prireiktų papildomų išlaidų. Paaiškėjus, jog papildomų išlaidų gali ir neprireikti, ištraukiamas potvarkis dėl neva sudarytos darbo grupės visam tarybos darbo reglamentui tobulinti ir štai tada gal jau ir galėtų kėdainiečiai matyti, kaip sprendžiami jų reikalai.

Darbo grupė, vadovaujama vicemero, pagal mero potvarkį dar balandžio 11 d. turėjo būti tarybai pateikusi sprendimo projektą dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo…

Tyrimą apie kovo 9 d. mero potvarkiu sudarytą darbo grupę, kuri dirbo ar nedirbo, pateiksime kitame laikraščio „Kėdainių mugė” numeryje.