Kovo 23-ąją Kėdainių rajono įmonės ir įstaigos rajono savivaldybės administracijos direktoriui turėjo pristatyti pas juos dirbančiųjų asmens duomenis, kurie, neva, reikalingi planuojamam skiepijimui nuo COVID-19. Duomenų prašoma ir tų darbuotojų, kurie nesutinka skiepytis.

Tiesiog savivaliauja?

Todėl natūraliai daliai verslo atstovų kilo klausimas, kokiu pagrindu savivaldybė prašo, jų nuomone, perteklinės informacijos apie darbuotojus ir kas apmokės papildomus kaštus renkant informaciją, kai būtinus rajono gyventojų duomenis, kurie reikalingi skiepijimui nuo COVID-19, turi gydymo įstaigos.

Advokato Mindaugo Šeškauskio nuomone, galima teigti, jog Kėdainių savivaldybės administracija tiesiog savivaliauja, nes teisę rinkti pacientų duomenis turi tik skiepijimą organizuojančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Tad galbūt savivaldybė neteisėtai renka ir tvarko tokius asmens duomenis, galimai pažeisdama Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.  

Visų darbuotojų sąrašus

Prieš keletą dienų rajono verslininkus pasiekė Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus pasirašytas raštas.

„Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos vakcina planuojama skiepyti 1.16 p. grupei priklausančius asmenis. Prašome pateikti visų įstaigoje/įmonėje (institucijų, įstaigų padaliniuose Kėdainių raj. savivaldybėje) dirbančių darbuotojų sąrašą“, – rašoma šio dokumento ištraukoje.

Prie jo esančioje lentelėje prašoma nurodyti asmens vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį ir įrašyti, sutinka ar nesutinka skiepytis.

Priklauso grupei

Paminėtina, kad planuojamai skiepyti 1.16 p. grupei priklauso asmenys, vykdantys gyvybiškai svarbias valstybės ir visuomenės funkcijas ir kontaktuojantys su kitais asmenimis. Tai – vidaus tarnybos pareigūnai: policininkai, ugniagesiai-gelbėtojai, viešojo saugumo darbuotojai, kariai, taip pat asmenys, dirbantys mažmeninės prekybos įmonėse (kasininkai, salės darbuotojai, apsaugos darbuotojai, kt.); maisto gamybos įmonių darbuotojai, tiesiogiai susiję su maisto produktų gaminimu; kiti asmenys, kurie vykdo gyvybiškai svarbias valstybės ir visuomenės funkcijas ir turi kontaktą su kitais asmenimis, o savo funkcijų negali atlikti nuotoliniu būdu.

Nėra pareigos

Sveikatos apsaugos ministerijos specialistai „Kėdainių mugei“ atsakė, kad teisės aktas, kuris nustato skiepijimo COVID-19 vakcina paslaugų organizavimo ir teikimo tvarką, yra Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyta COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu.  

„Šiame apraše nėra pareigos savivaldybės administracijoms rinkti prisegtame rašte nurodytus asmens duomenis. Viename iš aprašo punktų numatyta, kad skiepijimą organizuojančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, paslaugas organizuojančios ir skiepijančios ASPĮ sudaro asmenų, kurie skiepijami COVID-19 vakcina pagal šį Aprašą, sąrašus ir rezervinius sąrašus“, – rašoma ministerijos atsakyme.

Kas valdo duomenis

Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos specialistų, sąrašuose turėtų būti tik ši informacija: skiepijamo asmens vardas, pavardė, prioritetinė grupė, priskyrimą prioritetinei grupei pagrindžiančios aplinkybės (darbovietės pavadinimas ir juridinio asmens kodas, einamos pareigos, įstaigos, kurioje gydomas ir (ar) slaugomas ar globojamas pacientas, pavadinimas ir juridinio asmens kodas, rizikos veiksniai ar kt.).

 „Atkreipiame dėmesį, kad asmens sveikatos priežiūros įstaiga, registruodama asmenis skiepui, turi teisę tvarkyti daugiau asmens duomenų (paciento vardą ir pavardę, asmens kodą ar gimimo datą, kai asmuo neturi asmens kodo, adresą ir (ar) kontaktinį telefoną, ir (ar) elektroninio pašto adresą), tai jos vykdo vadovaudamosi Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašu“, – aiškinama ministerijos atsakyme.

Tai reiškia, kad asmens duomenis, būtinus skiepijimui nuo COVID-19, gali valdyti tik asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Kėdainiuose vakcinacijos centras yra Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros įstaiga.

Žingsniu priekyje?

Tuo tarpu, pasak Kėdainių rajono savivaldybės atstovų, administracijos direktoriaus įsakymas rinkti asmens duomenis yra skirtas tam, kad „būtų užtikrintai pasirengta vakcinacijai kiekviename jos etape ir visą laiką žingsniu priekyje“.

Anot mero patarėjos ryšiams su visuomene Jorūnės Liutkienės, savivaldybė, įvertinusi visas aplinkybes ir resursus, siekia kuo sklandžiau ir paprasčiau organizuoti procesą, nes supranta, kad nuo jo priklauso mūsų rajono žmonių gyvybė.

„Sąrašai turi būti sudaromi greitai ir preciziškai tiksliai, kad kuo mažiau kiltų neaiškumų paslaugą teikiančiai įstaigai ir jiems nereiktų gaišti laiko“, – rašo mero patarėja.

Sutarimo nėra

Jeigu jau Kėdainių savivaldybės valdžia perėmė asmens sveikatos priežiūros įstaigos pareigas rinkti būtinus duomenis apie norinčius ir nenorinčius skiepytis nuo COVID-19 įmonių ir įstaigų darbuotojus, tai gal patys juos ir skiepys?

Į klausimą, kokie konkretūs žingsniai ar sankcijos numatyti, jeigu įmonės ir įstaigos iki kovo 23 dienos nepateiks savivaldybės prašomų darbuotojų duomenų, atsakymo negavome.

Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad bendro savivaldybių susitarimo, kokia praktika dėl šios grupės skiepijimo taikoma šalies savivaldybėse, nėra. Reiškia, kaip kas nori, taip ir tvarkosi.

(Algimanto Barzdžiaus nuotr.)

Panašios naujienos