Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC) bus pertvarkytas – iš biudžetinės taps viešąja įstaiga.

Tokiam Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui rugpjūčio 26 d. pritarė Vyriausybė. Tikimasi, kad teisinio statuso pakeitimas leis efektyviau vykdyti valstybei, visuomenei ir verslui svarbius fundamentinius bei taikomuosius mokslinius tyrimus ir panaudoti jų rezultatus aukštesnės pridėtinės vertės ūkiui vystyti.

„LAMMC iš kitų valstybinių mokslinių tyrimų institutų išsiskiria ūkio subjektų finansuojamų tyrimų gausa. Kasmet pajamos iš tokių tyrimų sudaro nuo ketvirtadalio iki trečdalio visų Centro pajamų. Tai rodo LAMMC kuriamos mokslinės produkcijos praktinio pritaikymo potencialą ir Centro konkurencingumą. Tapdami viešąja įstaiga, galėsime dar greičiau reaguoti į ūkio subjektų poreikius, sprendžiant šalies ūkiui aktualias problemas“, – akcentuoja LAMMC direktorius dr. Gintaras Brazauskas.

Pakeitus statusą bus galima formuoti skėtinę taikomųjų mokslinių tyrimų ir technologijų organizaciją, pasinaudojant tarptautine patirtimi ir pasitelkiant ekspertus. Tai leistų sukoncentruoti mokslinį potencialą ir mokslinę infrastruktūrą, atliepiant iškilusius mokslo ir inovacijų sistemos tikslus, užtikrinti tyrimų tarpdalykiškumą ir tarptautinį konkurencingumą.

Kadangi Vyriausybė jau patvirtino statuso keitimą, šiuo metu LAMMC  administracija ruošiasi įstaigos perregistravimui ir laukia tolimesnių nurodymų.

Parengta pagal LAMMC inf.

Panašios naujienos