Šiemet jau penktą kartą Lietuvoje pažymėta Agronomų diena. Liepos 16­-oji minėti profesinei šventei pasirinkta neat­sitiktinai, nes šią dieną lietuviai nuo seno laikė ru­giapjūtės pradžia. Ta pro­ga praėjusį ketvirtadienį į Akademiją susirinko apie šimtą agronomų iš įvairių šalies rajonų.

Atvyko ir svečių, tarp kurių buvo ir Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, agronomas, sodininkas.

Kada gali švęsti

Atvirame Lietuvos agronomų sąjungos (LAS) XXXIII suvažiavime aptarti nuveikti darbai ir ateities planai, išklausyti pranešimai tema „Išmanioji augalininkystė – ar padės įveikti laikmečio iššūkius“ ir pagerbti nusipelnę Lietuvai agronomai.

LAS pirmininkas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) vadovas, dr. Edvardas Makelis sakė: „Iki šios dienos agronomai įdeda visas savo žinias, pastangas augalų derliui pasiekti ir būtent javapjūtės dieną jie gali vertinti savo darbo rezultatus bei švęsti profesinę šventę.“

LŽŪKT direktorius dr. Edvardas Makelis (centre) apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“ (© redakcija „Mano ūkis“ nuotr.)

Įteikti apdovanojimai

Šiemet LAS suteikė nominacijas aštuoniems šios profesijos atstovams. Lietuvai nusipelniusių agronomų vardai suteikti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkui akad. Vidmantui Staniui bei VDU Žemės ūkio akademijos profesoriui habil. dr. Rimantui Veličkai.

LAS Garbės nario vardai suteikti LAMMC mokslininkei dr. Aušrai Arlauskienei, VDU Žemės ūkio akademijos prof. Vytautui Šlapakauskui ir kt. Taip pat įteikti medaliai ir ordinai „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“.

Šiemet medaliu „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“ apdovanoti Lina Minkevičienė (LŽŪKT), ordinu – LŽŪKT darbuotojai Juozas Zaturskas, Ilma Rimkevičienė, Rimtautas Petraitis ir Edvardas Makelis, taip pat prof. Edmundas Bartkevičius (VDU ŽŪA) ir kt. Lietuvos agronomų suvažiavime iškilmingai suteikti Lietuvai nusipelniusio agronomo ir LAS Garbės nario vardai. Tarp nominuotųjų – LŽŪKT Širvintų rajono biuro augalininkystės konsultantė Janina Ona Gečienė, kuriai suteiktas LAS Garbės narės vardas.

LŽŪKT Technologinių paslaugų skyriaus vadovas R. Magyla su kolege iš Širvintų J. O. Gečiene, kuriai suteiktas LAS Garbės narės vardas.

Perrinko valdybą

LAS XXXIII suvažiavimas buvo ataskaitinis-rinkiminis. Balsų dauguma dar dvejų metų kadencijai pirmininku perrinktas E. Makelis, prie dviejų vicepirmininkių Giedrės Butkienės ir Dianos Ruzgienės prisijungė trečiasis – R. Velička. LAS valdybos komanda atnaujinta keliais nariais.

Ruošiasi šimtmečiui

Šiuo metu LAS vienija 435 narius ir yra laikoma viena seniausių šalyje profesinių organizacijų, nes gyvuoja jau 99 metus.

Pasak E. Makelio, mūsų šalyje mažai visuomeninių ir profesinių organizacijų, galinčių pasigirti tokia ilga ir garbinga istorija. Kitąmet ši organizacija švęs veiklos šimtmetį. LAS valdyba nutarė šią garbingą sukaktį įprasminti renginiais, informaciniais pranešimais, parengti ir išleisti knygą „LAS šimtmečio istorija“.

Knygos pagrindą sudarys dr. Alfonso Malinausko parengta „Lietuvos agronomų sąjungos istorija 1921–2012“, kuri bus papildyta informacija apie LAS veiklą iki 2020 m., taip pat plačiau aprašyta sąjungos skyrių veikla.

Parengta pagal https://www.manoukis.lt/ ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos inf.

Išsamesnė informacija portaluose www.manoukis.lt ir www.lzukt.lt