Kėdainių rajono savivaldybė antri metai perveda viešajai įstaigai po du šimtus tūkstančių eurų per metus, bet „Sodra“ šią paramos gavėją paduoda teisman kaip nemokią dėl dvidešimties tūkstančių eurų įsiskolinimo.

Kodėl „Sodra“ paprasčiausiai nenusirašė skolos iš skolininko banko sąskaitos? Ar ne todėl, kad savivaldybė lėšas pervedė ne tai įmonei, su kuria yra pasirašiusi sutartį?

Šių metų kovo 22 dieną „Sodra“ Kauno apygardos teismui pateikė ieškinį dėl nemokumo bylos iškėlimo VšĮ “Veržlusis Nevėžis”. VšĮ įsiskolinimas valstybei tądien buvo 20 712, 17 Eur.

Kam keliavo biudžeto pinigai?

Pagal sutartį, savivaldybė VšĮ “Veržlusis Nevėžis” programos finansavimui lėšas privalo pervesti į įstaigos banko sąskaitą. Savivaldybės apskaitos skyriaus vedėja Rita Stukonienė ir administracijos direktorius Arūnas Kacevičius tvirtina, kad taip ir vyksta bei atsiunčia patvirtinimą su lėšų pervedimo grafiku:

“Lėšos pervedamos į VŠĮ „Veržlusis Nevėžis“ banko sąskaitą.

 2021 m.

2021-03-18  57 200 Eur

2021-04-08  55 200 Eur

2021-06-22  20 000 Eur

2021-07-15  11 000 Eur

2021-10-08   56 600 Eur

Iš viso: 200 000 Eur

2022 m.

2022-03-22  50 000 Eur

2022-04-22  50 000 Eur”. (Birželio 20 d. duomenys)

„Nieko nežinau“

Savivaldybės administracijos direktorius A. Kacevičius – tvirtas kaip uola: klausimus atsiųskite raštu. Apie VšĮ „Veržlusis Nevėžis“ programai finansuoti skirtus, bet galimai ne tai įmonei nukeliavusius pinigus direktorius labai nenorėjo kalbėti, tačiau patvirtino, kad išvengti mokesčių valstybei yra sudėtinga:   

Jums turbūt žinoma, kad buvo kita sąskaita? – telefonu klausėme A. Kacevičiaus.

– Nežinau. Kokią duoda sąskaitą, į tokią ir vedam, – atsako A. Kacevičius.

Bet jums buvo žinoma, kad tokiu būdu buvo išvengiama sumokėti mokesčius Sodrai?

– Kiek aš žinau, tiek VMI, tiek „Sodra” mato visas įmonės sąskaitas.

Vadinasi buvo vesta ne į tos įmonės sąskaitą?

– Bet kokiu atveju tiek „Sodra”, tiek VMI mato visas įmonės sąskaitas.

Jūs daug metų dirbote VMI vadovaujančiose pareigose, gal galite paaiškinti, kaip nutiko, kad savivaldybė vedė periodiškai pinigus į „Vežliojo Nevėžio“ sąskaitą, bet įsiskolinimas Sodrai didėjo?

– Čia jau klubo (VšĮ „Veržlusis Nevėžis“ – red. past.) reikia klausti.

Aš klausiu, kur vedė savivaldybė pinigus?

– Atsiųskite klausimą elektroniniu paštu, mes jums atsakysime.

– Direktoriau, bet gi jūs žinojote, kad buvo paduota kita sąskaitą nei sutartyje nurodyta?

– Nežinojau. Tikrai netikrinu sąskaitų, į kurias vedami pinigai.

– Bet jūs pasirašote pavedimus?

– Tikrai nežinau. Aš kiekvieną dieną pasirašau po kelis  šimtus pavedimų ir dar sąskaitas tikrinti, na atleiskit…

– Tai gal buhalterė jus apgaudinėja?

– Tikrai to neteigiu ir nemanau, kad apgaudinėja.

Iš savivaldybės biudžeto kasmet įvairioms įstaigoms ir organizacijoms pervedama per 70 milijonų eurų.

Apskaitos skyriaus vedėja tvirtina tą patį

Kad VšĮ „Veržliojo Nevėžio” programai finansuoti lėšos buvo pervestos į šios įmonės sąskaitą tvirtino ir savivaldybės apskaitos skyriaus vedėja Rita Stukonienė.

Kovo 25 dieną “Kėdainių mugei” ji teigė, jog pirmo šių metų ketvirčio suma – 50 000 Eur  į „Veržliojo Nevėžio sąskaitą“ buvo pervesta kovo 22 dieną.

Sodra mokėjimą gavo po trijų dienų

Valstybės įmonės „Sodra“ informavo, kad dėl VšĮ „Veržlusis Nevėžis“ įsiskolinimo mokestinis nurodymas į PLAIS sistemą buvo perduotas (t. y. skolininko sąskaitos bankuose buvo apribotos).

Taip pat iš  „Sodros“ gauta informacija, kad įmoka už VšĮ „Veržlųjį Nevėžį“ „Sodra” gavo tik kovo 25 d.

Ir tai inspiruoja dar vieną prielaidą, kad iš savivaldybės pinigai kovo 22 ar ir 23 dieną į „Veržliojo Nevėžio“ sąskaitą banke galėjo nepatekti.

Šaltinis: „Sodra nesugaudė“

Patikimas šaltinis iš Kėdainių rajono savivaldybės valdančiųjų tarpo atskleidė, kaip apmovė valstybę: Jie kitą sąskaitą buvo davę ir „Sodra“ tuo metu tos sąskaitos nesugaudė“.

Kiti šaltiniai teigia, kad neva savivaldybės buhalterė nepatikrino į kieno sąskaitą pervedė VšĮ „Veržliajam Nevėžiui“ skirtus pinigus. Paklausus, ar klaida buvo atitaisyta ir pinigai sugrąžinti į savivaldybės sąskaitą, atsakymo nebuvo.

Tada išgirdome paaiškinimą – VšĮ „Veržlusis Nevėžis“ klaidingą sąskaitą nurodęs savivaldybei pateiktame prašyme dėl lėšų pervedimo.

Žiniasklaidai sudėtinga įvardinti, kas ką apgavo panaudojant savivaldybės biudžeto lėšas, nes valstybės tarnautojai Kėdainių savivaldybėje nėra linkę atskleisti visos informacijos.

Žinodami, kokia Kėdainių savivaldybėje tvyro atmosfera ir siekdami apsaugoti ten dirbančius, pasinaudojame teise neatskleisti visų informacijos šaltinių.

Panašios naujienos