Šalies sveikatos apsaugos ministerija numato, kad iki 2024 metų visi Greitosios medicinos pagalbos skyrių vairuotojai turi įgyti paramedi­ko išsilavinimą, todėl mokytis nusprendė ir didžioji dalis VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro GMP sky­riaus vairuotojų. Šiuo metu čia dirba dvidešimt vairuotojų, vienuolika iš jų baigė Panevėžio darbo rinkos mokymo centro organizuojamus paramedikų mokymus, įgijo paramediko specialybę ir tapo diplomuotais vairuotojais-pa­ramedikais. Likusieji parame­diko specialybės mokytis žada šių metų rudenį.

Iš 20 vairuotojų paramedikais tapo 11

Kėdainių PSPC GMP skyriaus vyr. slaugos specialistė Jolanta Vaišvilienė teigė, jog 11 vairuotojų jau baigė paramedikų kursus, vienas iš jų baigė net su pagyrimu – tai Redženaldas Adomavičius. Buvę GMP skyriaus vairuotojai tapo vairuotojais-paramedikais. Pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymą, vairuotojai-paramedikai, vykdami į iškvietimus, gali teikti tas pačias paslaugas kaip ir medikai, tačiau, vykdydami veiksmus, jie turi konsultuotis su komandoje dirbančiais skubios medicinos pagalbos slaugos specialistais. Tačiau jie yra lygiaverčiai komandos nariai. Iš 20 vairuotojų mokėsi tik 11, o likusieji dėl įvairių priežasčių žada stoti mokytis rugsėjo mėnesį. Tie vairuotojai, kurių amžius priešpensinis, mokytis nebeketina.

Vairuotojai-paramedikai Paulius Adomavičius (iš kairės) ir Arūnas Pupkevičius.

Pasak Jolantos Vaišvilienės, paramedikų studijos buvo nelengvos, truko 1,5 metų, reikėjo važinėti į Panevėžio darbo rinkos mokymo centrą, tik pandemijos metu teko mokytis nuotoliniu būdu. Praktiniai užsiėmimai vyko su manekenais. Jie laikė ir teorinius, ir praktinius egzaminus. „Nors ir iki šiol jie susidurdavo su įvairiomis situacijomis savo darbe, bet jie buvo vairuotojai, buvo tik padėjėjai, o dabar tapo lygiaverčiais komandos nariais. Gavus diplomus, kolegos vyko jų pasveikinti į Panevėžį. Darbe juos pasveikino ir įstaigos administracijos atstovai,“ – kalbėjo GMP skyriaus vyr. slaugos specialistė.

Norėjo tobulėti

Vairuotoju-paramediku tapęs Paulius Adomavičius sakė pats norėjo tobulėti, siekti mokslų, kad tas žinias galima būtų pritaikyti praktikoje.

Paklaustas, kas buvo sunkiausia mokantis, atsakė, jog sunkiausia buvo išmokti vaistų pavadinimus, žmogaus kūno sandarą ir dar daug įvairių niuansų yra, ko teko išmokti. „Daug­maž susidūrę esame su viskuo, nes beveik kiekvieną dieną važiuoji į iškvietimus, matai, kokios pagalbos žmogui reikia ir kaip ji suteikiama. Anksčiau buvome daugiau kaip stebėtojai, nes nežinodavom, kokius vaistus skubios medicinos pagalbos slaugos specialistas leidžia, nei kokią dozę ar kokį tinkamą gydymą pritaikyti šiuo atveju reikia. Mes atlikdavo tik tai, ką mums sakydavo ar liepdavo atlikti.

Aišku, labai daug kas nepasikeitė. Lygiai taip pat skubam į iškvietimus, tik gal dabar atsakomybė didesnė, daugiau galim veiksmų atlikti. Ką pasakė mūsų pamainos vadas, tą ir vykdom,“ – pripažino Paulius.

Buvo ir keistų klausimų

Kitas vairuotojas – paramedikas Arūnas Pupkevičius, skaičiuojantis 24-erių metų darbo stažą GMP skyriuje, prisipažino, kad iškilus būtinybei mokytis, teko baigti paramedikų mokymus.

Kėdainių PSPC GMP skyriaus vyr. slaugos specialistė Jolanta Vaišvilienė pažymėjo, jog paramedikų studijos buvo nelengvos.

Paklaustas, ką naujo sužinojo, ko nežinojęs, sakė, kad faktiškai viską žinojo. „Mokslai vyko pagal visą programą, reikėjo mokytis visą žmogaus anatomiją, psichologiją. Buvo ir teorinių paskaitų, ir praktinių. Mokėmės gyvai ir nuotoliniu būdu. Sunkiausia buvo atsakyti į bilietų klausimus. Atsiuntė 500 klausimų, iš kurių atrinkta buvo 100. Buvo duotas laikas, per kurį turi atsakyti. Klausimai iš tikrųjų buvo labai įdomūs. Praktiškai tik pusė jų iš medicinos srities. Daugiau buvo iš psichologijos, vairavimo įgūdžių. Tarkim, teko atsakyti, kokios temperatūros vanduo bėga iš čiaupo. Buvo duoti atsakymo variantai: 700, 600 ar 500 C. Pasirodo, kad teisingas atsakymas yra 600 C. Atrodo, jog nieko bendro su medicina neturi, bet, pasirodo, kad gali turėti,“ – dalijosi kursų patirtimi A. Pupkevičius.

Praktiniuose mokymuose A. Pupkevičius naujovių nesužinojęs. Pasakojo, kad ne kartą yra dalyvavęs ir kitokiuose mokymuose, be to, praktinių įgūdžių įgauna tiesioginiame darbe. „Esu dalyvavęs 2009 metais Lietuvos Greitosios medicinos pagalbos žaidynėse, kur Kėdainių GMP skyriaus komanda iškovojo I-ąją vietą. Kaip naudotis įranga, esančia GMP automobilyje, viskas aišku, nors ji nuolat atnaujinama, bet jos veikimo principas mums jau žinomas. Mūsų pareigybės dabar prasiplėtė, dabar pas žmogų einame kartu su mediku, o anksčiau – tik esant reikalui. Dirbu, kaip minėjau, daugiau nei dvidešimt metų, kolegos mums kaip šeima, įdomumo dėlei paskaičiavau, kad dėl naktinių budėjimų ne namuose esu nakvojęs maždaug 6-erius metus,“ – šmaikščiai apibendrino Arūnas.

Kėdainių PSPC GMP skyriaus vairuotojai-paramedikai, gavę baigimo diplomus.

Vienas iš jauniausių GMP skyriaus vairuotojų Gediminas Jasudavičius sakė, kad neseniai pradėjęs dirbti, turėjo gilinti žinias ir lankyti paramedikų mokymus. Pasak jo, įgytos žinios tikrai reikalingos. 16 metų darbo patirtį turintis vairuotojas-paramedikas Evaldas Vansevičius pripažino, kad kursų metu niekas labai nenustebino, bet pasisėmė daugiau žinių, veiksmų eiliškumo, konkretumo. „Jaučiamės tvirčiau, mokam ir patys kai ką padaryti. Galim ir vaistus dabar suleisti į raumenis ir į veną, ko anksčiau nedarydavom,“ – teigė jis.

Privalės teikti pirmąją medicinos pagalbą

Paramediko specialybę įgijęs žmogus privalės visiems pacientams teikti pirmąją medicinos pagalbą įvykio vietoje, sergantiems ar nukentėjusiems nelaimingų atsitikimų metu, prireikus skubiai ir saugiai juos transportuoti, įvykio vietoje teikti psichologinę pagalbą nukentėjusiems bei aplinkiniams, atlikti greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojo funkcijas. Paramedikas turės žinoti ūmių bei gyvybei pavojingų būklių simptomus, gyvybiškai svarbias organizmo funkcijas, žmonių gaivinimą, šoko ir komos, pavojingų užkrečiamųjų ligų, gimdymo, apsinuodijimų, užspringimo, skendimo ir kitų traumų bei ligų požymius. Taip pat bus reikalaujama, kad paramedikas mokėtų įvertinti paciento būklę, naudotis defibriliatoriumi, kita greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse esančia medicinos įranga, tvarstyti žaizdas, naudoti įtvarus, neštuvus. Sveikatos apsaugos ministro patvirtintoje medicinos normoje „Paramedikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” nurodoma, kad paramediku galės tapti asmuo, įgijęs ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir baigęs paramediko mokymo kursus.

A. Raicevičienės nuotraukos

Titulinė nuotrauka:

Kėdainių PSPC GMP skyriaus vairuotojai-paramedikai Evaldas Vansevičius (iš kairės) ir Gediminas Jasudavičius.