Planuojantieji rengti vaikų vasaros poilsio stovyklas, turėtų suskubti teikti paraiškas rajono savivaldybei. Tai reikia padaryti iki gegužės 6-osios.

Iš rajono savivaldybės biudžeto finansuojamos vaikų vasaros stovyklų programos gali būti skirtos tik Kėdainių rajono savivaldybėje gyvenantiems ir (ar) besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vaikams. Stovyklos turėtų būti organizuojamos birželio–rugpjūčio mėn. (pradinių klasių mokiniai gali dalyvauti ne anksčiau kaip nuo birželio 13 d.). Dieninės stovyklos trukmė – mažiausiai 5 dienos (per dieną – 5–6 val.). Konkurse gali dalyvauti teikėjai, registruoti Kėdainių rajono savivaldybėje, turintys teisę vykdyti švietimo, vaikų poilsio stovyklų veiklą. Galima teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma.

Skenuotas programų paraiškas ir kitus reikalingus dokumentus iki gegužės 6 d. 15.00 val. reikia atsiųsti el. paštu rytas.tamasauskas@kedainiai.lt (kiekvieną popierinį dokumentą aiškiai, tvarkingai formuoti kaip atskirą skaitmeninį PDF dokumentą, jo neišskaidyti į atskirus lapus). 

Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų konkurso aprašas skelbiamas savivaldybės svetainėje www.kedainiai.lt /Veiklos sritys/Švietimas/ Veikla/Vaikų vasaros poilsis.

Paraiškų teikimo ir kitais su tuo susijusiais klausimais konsultuoja Švietimo skyriaus vyr. specialistas Rytas Tamašauskas (709 kab., J. Basanavičiaus g. 36, tel. (8 347) 69 564).

Parengta pagal rajono savivaldybės inf.

Panašios naujienos