Vytauto parke siautę pjūklininkai, sunaikinę kelis gluosnius bei drastiškai apgenėję čia augančius ąžuolus, sukėlė tikrą audrą. Protesto akciją dėl tokio parko genocido surengę kėdainiečiai dabar reikalauja valdžios paaiškinti – kas ir kodėl davė leidimą naikinti visų pamėgtame parke augančius medžius. Žmonės įtaria, jog leidimai išduoti pažeidžiant galiojančią tvarką, o darbus galbūt atliko tam teisės neturintys darbininkai.


Kreipimąsi merui pasirašė 81 kėdainietis


Liepos 17-oji. Ši diena ilgam įsirėžė į kėdainiečių atmintį. Tądien motoriniais pjūklais apsiginklavę darbininkai „šturmavo“ Vytauto parką. Pakirsti pjūklų krito keli uosiai, buvo drastiškai apgenėti čia augantys ąžuolai.

Šiuo, barbarišką invaziją į parką primenančiu, veiksmu pasipiktinę kėdainiečiai kreipėsi į rajono valdžią. Kreipimesi, kurį pasirašė net 81 žmogus, reikalaujama pateikti atsakymus į visus kėdainiečiams rūpimus klausimus. O svarbiausia, atsakyti, kodėl buvo nupjauti sveiki medžiai, nors žmonėms buvo sakoma, kad jų šakos sausos, dėl to galėjo nulūžti ir ką nors sužaloti.

Šiuo, barbarišką invaziją į parką primenančiu veiksmu pasipiktinę kėdainiečiai kreipėsi į rajono valdžią. Kreipimesi, kurį pasirašė net 81 žmogus, reikalaujama pateikti atsakymus į visus kėdainiečiams rūpimus klausimus. O svarbiausia, atsakyti, kodėl buvo nupjauti sveiki medžiai, nors žmonėms buvo sakoma, kad jų šakos sausos, dėl to galėjo nulūžti ir ką nors sužaloti.

„Mes, Kėdainių miesto J. Basanavičiaus g. 122, 132, 138, 144 namų bei kiti miesto gyventojai, besidžiaugiantys Vytauto parko ąžuoliukais ir kitais medžiais, esantys suinteresuoti jame vykdomais darbais ir besirūpinantys jo likimu, turime teisę gyventi švarioje ir kokybiškoje bei ramioje aplinkoje“, – rašte, kuris adresuotas savivaldybės merui Valentinui Tamuliui, jo pavaduotojui Pauliui Aukštikalniui bei visiems savivaldybės tarybos nariams, teigia kėdainiečiai.

Savo kreipimąsi žmonės grindžia Lietuvos ratifikuotu tarptautiniu dokumentu – Orhuso konvencija. Pagal ją mūsų šalis yra įsipareigojusi visuomenei suteikti 3 pagrindines teises – gauti informaciją apie aplinką, dalyvauti valdžiai priimant sprendimus dėl aplinkos bei kreiptis į teismus dėl su aplinka susijusių valdžios veiksmų.


Leidimų parodyti nesiteikė

Rašte rajono valdovams kėdainiečiai piktinasi, jog nebuvo supažindinti su parke planuotais atlikti darbais – medžių naikinimu bei ąžuolų genėjimu.

Negana to, žmonėms paprašius pjūklininkų pateikti leidimus darbams, šie atsisakė tai padaryti.

„Kadangi negavome raštiško patvirtinimo, jog šių medžių kirtimui ir genėjimui leidimas duotas, o darbus atliekantys asmenys neįrodė, jog jiems nustatyta tvarka leista atlikti kirtimo ir genėjimo darbus Vytauto parke, sustabdėme šį procesą, kol nebus išsiaiškinta situacija“, – teigia protestą surengę ir rajono valdžią savivale kaltinantys gyventojai.

Vytauto parko medžius išsaugoti pasiryžę kėdainiečiai tikina, jog būtent medžiai gali bent šiek tiek sumažinti pragaištingą užterštumą. Juolab 2018 metų duomenimis, Kėdainiai yra pripažinti vienu labiausiai užterštų šalies miestų.

„Vytauto parkas yra prie judriausios J. Basanavičiaus gatvės, kur dėl transporto kiekio užterštumas dar didesnis“, – motyvą saugoti medžius grindė kėdainiečiai.

Leido sunaikinti saugotinus medžius?

Pilietiškiems gyventojams galiausiai pavyko gauti savivaldybės klerkų išduotus leidimus medžiams pjauti.

Tačiau jų turinys abejonių atliktų darbų teisėtumu neišsklaidė. Anaiptol, kilo dar daugiau įtarimų, jog su valdžios žinia galėjo būti grubiai savivaliaujama. Atidžiai išnagrinėję tai, kas parašyta leidime, ir palyginę su tuo, kas atlikta parke, žmonės rado esminių neatitikimų:

„Susipažinę su leidimu matome, jog darbai atlikti galimai su pažeidimais. Leidime apie medžių šalinimą rašoma, jog įrengus vaikų žaidimo aikštelę buvo pažeistos medžių šaknys ir dėl to medžiai tapo pavojingi.
Leidime įvardintas šalintinų medžių diametras 1,3 metro aukštyje siekia 45 ir 65 cm. Šie medžiai atitinka šalintinų medžių kriterijus.

Manome, jog gluosnių šalinimo pagrįstumui būtina medžių būklės ekspertizė, kuri taip pat padėtų išsiaiškinti, kokie pažeidimai buvo įvykdyti projektuojant Vytauto parko vaikų žaidimų aikštelę.“

Nupjovė „nudžiūvusį“ medį su žaliuojančiais lapais

Aštuonių dešimčių kėdainiečių rašte rajono vadovams piktinamasi, jog medžiai išpjauti visai be reikalo, nes to daryti niekas neprašė, o šie – niekam ir netrukdė:

„Ypač saugomi miesto teritorijoje yra uosiai. Uosis, nupjautas liepos 17 dieną, buvo 29 cm diametro 1,3 metro aukštyje. Augo prie J. Basanavičiaus gatvės, atokiai nuo trinkelėmis grįstų takų, netrukdė infrastruktūrai, pastatams, higienos normoms dėl apšvietimo gyventojų patalpose vasaros metu, kraštovaizdžiui ir pagrindo jį nupjauti nėra.“

Rašte rajono vadovams kėdainiečiai piktinosi, jog Vytauto parke dirbę pjūklininkai jiems esą akivaizdžiai melavo.

„Darbuotojai teigė, jog uosis buvo nudžiūvęs. Bet žalių lapų krūva ir kelmas įrodo, kad medis buvo gyvas“, – piktinasi kėdainiečiai.


Kameras įrengė, bet apie medžius nesusimąstė?

„Leidime nerašoma, kokiu pagrindu buvo išduotas leidimas genėti 40 ąžuolų (kurie dar 2017 metais jau buvo drastiškai apgenėti), 3 beržus ir 5 gluosnius. Beržų genėjimas nurodytas rudenį, o darbai atlikti liepos mėnesį. Gluosnių genėjimui nurodyta – 1,5–2 metrus nuo pirmųjų šakų į viršų, tačiau matome, jog nugenėta ir gerokai aukščiau“, – galimus pažeidimus konstatavo kėdainiečiai.

Gyventojai užsimena iš vietos valdžios atstovų gavę žodinį paaiškinimą, kad medžiai genimi dėl to, kad jų šakos neužstotų vaizdo parke įrengtoms stebėjimo kameroms.

Būtent šį faktorių, jog medžių šakos pjaustomos, nes reikia daugiau erdvės vaizdo stebėjimo kameroms, „Kėdainių mugei“ yra minėjęs ir laikinasis Kėdainių miesto seniūnas Algirdas Krivičius.

Panašu, jog vaizdo stebėjimo kameros buvo sumontuotos nepagalvojant, kaip sužaliavus parko medžiams jos galės funkcionuoti.


Rašte rajono valdžiai – 6 reikalavimai

Praėjusį ketvirtadienį visus rajono savivaldybės tarybos narius pasiekusiame rašte jį pasirašę 81 kėdainiečiai ne tik prašo pateikti jiems išsamius atsakymus, bet kelia reikalavimus. Pateikiame skaitytojams sąrašą punktų, į kuriuos privalės atsakyti rajono meras bei jo pavaduotojas:

 1. Prašome atlikti nupjautų ir genėtų medžių būklės ekspertizę.
 2. Prašome nustatyti, ar medžiai genėti vadovaujantis išduotu leidimu.
 3. Prašome paaiškinti, kodėl pasirinkta įrengti kameras taip, kad dėl jų reikėtų genėti ar šalinti medžius.
 4. Reikalaujame ieškoti kitų būdų užtikrinti saugumą (įrengiant daugiau vaizdo stebėjimo kamerų ar kt.), kad medžiams galimai atžėlus nebūtų vėl genima siekiant užtikrinti vaizdo kamerų matomumą.
 5. Prašome pateikti mums ir visuomenei išsamias žinias apie šiuos darbus (vykdžiusią – red.) įmonę, darbų atlikėjų – pjovėjų, šakų genėtojų – kompetenciją bei asmeninius leidimus atlikti šiuos darbus. Taip pat nurodyti asmenis, atsakingus už atliktų darbų kokybę.
 6. Nustatyti atsakingus asmenis ir įvertinti jų pareigybinę kompetenciją.

Ką yra sakęs laikinasis Kėdainių miesto seniūnas?


Apie gyventojus papiktinusią, o vėliau pilietiniu protestu virtusią pjūklininkų invaziją į Vytauto parką „Kėdainių mugė“ rašė, vos tik buvo sulaukta pirmųjų sunerimusių skaitytojų skambučių. Primename, ką tuo metu žurnalistui sakė laikinasis Kėdainių miesto seniūnijos vadovas Algirdas Krivičius.

„Pjaunami tik du medžiai. Tai arčiausiai vaikų žaidimo namelių augę gluosniai, kurių šakos bei viršūnės buvo nudžiūvusios. Tie medžiai buvo pavojingi“, – tuomet sakė A. Krivičius.

Laikinasis miesto seniūnijos vadovas neneigė, kad pjūklais genimas ir visas parko ąžuolynas.

„Apačioje esama sausų šakų, kurios lūžinėja, gali ant bet kokio žmogaus ar vaiko nukristi. Šakos bus pakeltos maždaug metru, kad šiek tiek plačiau atsivertų apatinė erdvė. Jokių daugiau pjovimų tikrai neplanuojame“, – minėjo A. Krivičius.

About The Author

Related Posts

5 komentarai

 1. Joana

  Pjaunant medžius , vienas virsdamas kliudė elektros stulpą ir nulaužė ant jo buvusį elektros šviestuvą su lempa.Pro langą viską mačiau. Deja niekas padaryto pažeidimo iki šiol neištaisė. Taigi dabar žaidimų aikštelę apšviečia vos viena lempa. Todėl vėlyvais vakarais , kada vaikai ir senjorai palieka parką, čia prieblandoje siautėja paaugę jaunuoliai , tampo sūpuokles, trypia nameliuose, kelia triukšmą.

  Atsakyti
 2. kliero

  Pjaunant gluosnį, augusį vienu kamienu (kitas gluosnis buvo iš vieno išaugę du kamienai) buvo nupjautas kartu su inkilu. O greta augančiame medyje, genint, numuštas inkilas iki šioj kabo „aukštyn galva“. Dėl šviestuvo, taip, jos iki šiol nesutvarkytas. O dėl stūgaujančių ir klykaujančių jaunuolių, tiesiog elementarus kultūros nebuvimas. Juk čia miegamasis rajonas, na negi sunku suprasti?

  Atsakyti
 3. As

  Noriu patikslinti informaciją, kad surinkta buvo virš 100 parašų, meras juos visus tikrai gavo, o žiniasklaida negavo, nes dar 26 parašai buvo kitame lape.

  Atsakyti
 4. NA

  Na štai. Per 100 dienų naujoji rajono valdžia ir įvykdė vieną didelį, visiems gerai matomą darbą. Išretino trisdešimtmečio Vytauto parko medžius, nugenėjo ąžuolų , beržų šakas, kad jos parko lankytojams neužstotų saulės. Beje,prieš rinkimus šito net nežadėjo.Tai jau duotus pažadus tikrai ištesės.

  Atsakyti
 5. Aha

  Nejučia krebžda mintis: kažkas prasimanė gerų malkų. Kaip faina. Nei tau į mišką važiuot, gatavos supjaustytos. Tik skaldyk ir krauk į rietuvę, kad sudžiūtų iki kūrenimo sezono. Ar ne? O ąžuolinės- kokios kaitrios!

  Atsakyti

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.