Trylikai Kėdainių rajono kaimų iškilo grėsmė likti be medicinos punktų. Tokį sprendimą šį mėnesį priėmė Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų taryba.

Tiskūnai ir Sirutiškis nesutinka

Jau įvyko keletas Kėdainių rajono savivaldybės vadovų susitikimų su kaimų, kuriuose numatoma uždaryti medicinos punktus, bendruomenėmis.

Ir sirutiškiai, ir tiskūniečiai, dar iki atvykstant valdžios atstovams, bendruomenių feisbuko paskyrose įvykdė apklausas. Absoliuti dauguma gyventojų ir jų artimųjų pasisakė, jog medicinos punktai jų gyvenamosiose vietovėse yra reikalingi ir netgi būtini.

Ūkininkas Kęstas Župerka, susitikime su valdininkais pasisakęs dėl medicinos punkto reikalingumo Sirutiškyje, akcentavo, kad pagyvenusiems žmonėms yra sudėtinga nuvykti į Kėdainių ligoninę, nors atstumas iš Sirutiškio iki jos ir nėra didelis.

Gausus būrys tiskūniečių kartu su seniūnu Antanu Bružu kategoriškai nesutiko, kad medicinos punkto neliktų ir jų kaime. Jokie vicemero P. Aukštikalnio pamąstymai apie geresnės kokybės medicinos paslaugas, pasieksiančias kaimo gyventojus uždarius medicinos punktą, bendruomenės neįtikino.

„Surinksime parašus, kreipsimės visur, bet punkto uždaryti neleisime, – skambėjo pasisakymai Tiskūnuose. – Jau uždarėte biblioteką, mokyklą, nebeliko pašto skyriaus, dabar ir medicinos punktą atimti norite.“

Bus geriau, bet nežinia – kaip

Susitikimuose su gyventojais dėl medicinos punktų likimo kaimuose dalyvaujantis vicemeras Paulius Aukštikalnis tikina, jog šių punktų panaikinimas yra kelias į kokybiškesnes medicinos paslaugas kaimiečiams.

Vicemeras kalba apie bendruomenių iniciatyvas, siūlo dalyvauti programose, patiems organizuotis pavėžėjimą į gydymo įstaigas mieste ar vaistų atvežimą iš jo. Kalbama ir apie mobilias sveikatos priežiūros paslaugas, kurios dėl pandemijos yra nebeteikiamos.

P. Aukštikalnio teigimu, variantų yra, gyventojams būsią tik geriau, tačiau konkretaus plano, kuo pakeis medicinos punkto kaime paslaugas, vicemeras neatskleidžia. Panašu, kad tokio ir nėra.

Stebėtojų tarybos sprendimas

Sprendimą dėl Aristavos, Šlapaberžės, Kalnaberžės, Keleriškių, Sirutiškio, Tiskūnų, Mantviliškio, Pajieslio, Petkūnų, Vainikų, Beinaičių, Nociūnų ir Aluonos medicinos punktų uždarymo priėmė Kėdainių PSPC stebėtojų taryba.

Stebėtojų taryba – Virginija Cukanovienė, Josvainių seniūnijos vyr. socialinė darbuotoja, Kristina Župerkienė, brandaus amžiaus žmonių klubo „Rudenėlis“ vadovė, Algirdas Krivičius, Kėdainių miesto seniūnijos seniūnas, ir Raimonda Augienė, gydytoja reabilitologė, gydytojų profesinės sąjungos Kėdainių filialo vadovė – vienbalsiai pritarė šiam VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros pakeitimui.

Stebėtojų sprendimą lėmė PSPC administracijos pateikta informacija, kad „medicinos punktų patalpų išlaikymas kainuoja brangiau nei medicinos darbuotojų išlaikymas, med. punktuose teikiamų paslaugų gyventojams mažėja, jos teikiamos bendrosios praktikos slaugytojo medicinos normos ribose ir daugeliu atvejų apsiriboja arterinio kraujospūdžio pamatavimu“.

Mažėja finansavimas

Kėdainių PSPC direktorė Audronė Rimkevičienė įstaigos stebėtojų tarybą informavo, kad medicinos punktų paslaugos nėra finansuojamos valstybės, t. y. iš PSDF (Privalomo sveikatos draudimo fondo) lėšų, o rajono savivaldybė kasmet mažina finansavimą – šiais metais teskirta 20 tūkstančių eurų.

Susitikimų bendruomenėse metu Kėdainių PSPC vadovė atskleidžia medicinos punktų išlaikymo kaštus. Patalpų išlaikymas ir Sirutiškyje, ir Tiskūnuose atsieina iki 500 eurų per metus. Pavyzdžiui, visi Sirutiškio medicinos punkto išlaikymo kaštai, įskaitant ir jame dirbančios bendruomenės slaugytojos darbo užmokestį, nesiekia 8 000 eurų per metus.

Į medicinos punktus nusitaikyta jau seniai

Grėsmės medicinos punktams ženklų jau matėsi prieš metus, kai savivaldybės taryboje buvo tvirtinamas rajono strateginis 2021-2023 metų planas. Tuomet savivaldybės administracija strateginiame plane medicinos punktams išlaikyti iš viso nebuvo numačiusi lėšų. O tai reiškė jų uždarymą.

Tačiau po aršių diskusijų paskutiniame praėjusių metų savivaldybės tarybos posėdyje tarybos nariai (išskyrus susilaikiusius Nijolę Naujokienę ir Dangirą Kačinską) balsavimu pritarė opozicinės frakcijos lyderio Sauliaus Grinkevičiaus pasiūlymui strateginiame plane numatyti po 30 tūkstančių eurų medicinos punktams Kėdainių rajono kaimuose išlaikyti 2022 ir 2023 metais.

Lems vieno žmogaus sprendimas?

Trylika medicinos punktų, į kuriuos nusitaikyta Kėdainių PSPC stebėtojų tarybos šių metų lapkričio 11 dienos sprendimu, gali būti uždaryti vieno Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus sprendimu. Tokią žinią susitikimuose su gyventojais skleidžia vicemeras P. Aukštikalnis.

Pasak vicemero, administracijos direktorius vis dėlto norįs sužinoti gyventojų nuomonę.

Kol kas rajono valdantieji pritarimo iš gyventojų nesulaukia.

Medicinos punktų mažėja

Rajone jau yra uždaryti 7 medicinos punktai: Ažytėnų, Plinkaigalio, Šventybrasčio, Kaplių, Miegėnų, Kunionių ir Angirių.

Šių metų lapkričio 11 d. PSPC stebėtojų taryba nusprendė uždaryti dar 13 medicinos punktų: Aristavos, Šlapaberžės, Kalnaberžės, Keleriškių, Sirutiškio, Tiskūnų, Mantviliškio, Pajieslio, Petkūnų, Vainikų, Beinaičių, Nociūnų ir Aluonos.

7 medicinos punktai – Langakiuose, Skaistgiriuose, Surviliškyje, Pagiriuose, Truskavoje, Okainiuose ir Labūnavoje – dar išliktų. Kėdainių rajone taip pat dar veikia 9 ambulatorijos – Akademijos, Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių, Krakių, Lančiūnavos, Pelėdnagių, Pernaravos ir Šėtos.

Titulinėje nuotraukoje: (iš kairės) Kėdainių PSPC direktorė A. Rimkevičienė, savivaldybės gydytoja Ramunė Kabošienė, savivaldybės administracijos direktorius A. Kacevičius, pavaduotojas Vytautas Grigas, vicemeras P. Aukštikalnis – susitikime su bendruomene Sirutiškyje.