2021–2023 m. Strateginiame Kėdainių rajono savivaldybės veiklos plane programoms įgyvendinti suplanuota daugiau kaip 95 mln. Eur.

Paskutiniame šių metų rajono tarybos posėdyje valdančiųjų balsais planas buvo patvirtintas.

„Liberalų Kėdainių krašto žmogui“ ir Kėdainių valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijų tarybos nariams sunkiai, bet pavyko įtikinti valdančiuosius dėl kai kurių pasiūlymų. Daugiausiai iečių lūžo dėl medicinos.

2021-2023 m. Strateginiame Kėdainių rajono savivaldybės veiklos plane programoms įgyvendinti suplanuota daugiau kaip 95 mln. eurų. (Algimanto Barzdžiaus nuotr.)

Po ilgų diskusijų ir ginčų valdantieji turėjo sutikti ir pritarti pasiūlymui padidinti finansavimą futbolui nesumažinant finansavimo kitoms sporto programoms; numatyti skirti 10 proc. lėšų nuo visų transporto infrastruktūrai skiriamų savivaldybės biudžeto lėšų – dviračių takams įrengti; numatyti finansavimą kaimų medicinos punktų aprūpinimui.

Tačiau informacinės sistemos E.sveikata palaikymui ir tobulinimui 2022–2023 metams suplanuoti lėšų nepavyko.

Mažėja lėšų medicinai

„Sveikatos programoje labai mažėja lėšų medicinos punktams, o 2022 ir 2023 metams jų visai nelieka. Kokia yra savivaldybės vadovų strategija ir perspektyva dėl medicinos punktų kaime?“ – tarybos posėdyje klausė tarybos narė Virginija Baltraitienė.

„Medicinos punktai buvo uždaryti tik tie, kuriems jūs (turima omeny tarybos nariai – red. past.) pritarėte, – atsakė savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Kacevičius. – Artimiausioje ateityje jų uždaryti neplanuojame, nebent patys gyventojai, pačios bendruomenės pareikštų pageidavimų, kad jų gyvenamojoje vietovėje medicinos punktas nereikalingas. Tada svarstytume ir spręstume klausimą dėl uždarymo.“

Nulis – tai signalas

„Kalbėjau ir per Strateginio planavimo komisijos posėdį, ir Švietimo komitete, dėl E.sveikatos programos, kuriai strateginiame plane 2022–2023 metams yra numatyta 0 lėšų. Nors savivaldybės specialistė bandė aiškinti, kad ten atsiras kažkaip pinigai, aš matau, kur plane yra nuliai – yra savivaldybės vadovų matymas, kad nebus finansuojamos programos, – klausimą kėlė tarybos narys Saulius Grinkevičius. – Lygiai tas pats ir dėl kaimų medicinos punktų, kuriems taip pat yra numatyta – 0”.

S. Grinkevičius: „Turime tai įvardinti, kad Kėdainių krašto žmonės suprastų, kaip ir kurie rajono politikai lemia vieną ar kitą sprendimą“.

S. Grinkevičius ir V. Baltraitienė pasiūlė įrašyti tas pačias sumas, kurios bent jau buvo numatytos 2020–2021 metams. „Nulis tai yra signalas, kad dabartinė valdžia ruošiasi nefinansuoti šitų programų“, – nuogąstavo S. Grinkevičius. – Strateginis planas – tai yra matymas, jūsų, gerbiamas mere Valentinai Tamuli, ir jūsų, administracijos direktoriau A. Kacevičiau.“

Programa gali būti netęsiama

Savivaldybės strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Kristina Kemešienė paaiškino, kad visas strateginis planas susideda iš atskirų sričių programų.

„Jei matosi, kad programa yra baigtinė, kaip, pavyzdžiui, 2016–2021 m., tai tam laikotarpiui finansavimas ir yra numatytas. Kai rengsime ateinančio laikotarpio programos projektą, tikėtina, kad atsiras 2022-ų ir tolimesnių metų programos. Šiandien tos (E.sveikatos – red. past.) programos tęstinumo nėra“, – kaip ir patvirtino S. Grinkevičiaus nuogąstavimą, jog šioms sritims ateityje gali nebebūti skiriama dėmesio nei lėšų, K. Kemešienė.

„Ir man neramu, kad nėra numatyta lėšų E.sveikatos programai, – sakė tarybos narė Sandra Barzdienė. – Net programos palaikymui nėra numatyta lėšų.“

Nulių negali būti

„Tai yra savivaldybės biudžeto pinigai. Jeigu jų vienoms ar kitoms sritims nenumatom, vadinasi, mes nenumatome tęsti darbų tose srityse. Reikia tiesiai šviesiai ir pasakyti. Dabar planuojame mūsų savivaldybės lėšas, ne Europos Sąjungos, ne Valstybės investicijas. Nulių strateginiame plane negali būti“, – kategoriškas buvo S. Grinkevičius.

Kiekviena programinė įranga reikalauja palaikymo ir atnaujinimo, o tai susiję su pinigais. „Palikim tuos pačius pinigus, kokie buvo, o vėliau galima bus papildyti, – dėl E.sveikatos programos 2022-2023 m. siūlė S. Grinkevičius. – Bet įrašytas nulis yra nulis. Tai reiškia, kad nesiruošiame remti mūsų sveikatos įstaigų dėl programinės įrangos. Jau nekalbu apie kaimų medicinos punktus. Manau, čia net nėra apie ką diskutuoti.“

Medicinos punktai, pasak buvusio mero, jeigu tik yra vietovėje žmonių, kuriems jie reikalingi, turi išlikti, o savivaldybė turi prisidėti prie šitų paslaugų teikimo išlaikymo. „Palikdami strateginiame plane prie šių programų nulius – siunčiame signalą, kad nesiruošiame tų veiklų remti“, – dar kartą problemą įvardino jis.

Medikams E.sveikatos nereikia?

Valdantieji stabdė S. Grinkevičiaus pasiūlymą motyvuodami neparengta programa, neaiškiu lėšų poreikiu, kai kurie suabejojo, ar savivaldybė iš viso turėtų prisidėti prie šios valstybės kuriamos sistemos įgyvendinimo ir palaikymo mūsų rajono sveikatos įstaigose, gal tai iš viso esanti tik valstybės problema.

E.sveikata sistema naudojasi ir gydytojai, ir vaistininkai, ir pacientai.

„Mūsų savivaldybės problema yra užtikrinti kokybišką paslaugą, – tikino S. Grinkevičius. – Tai yra viena iš savivaldybės funkcijų, kuri turi būti atlikta kokybiškai.

Taip, galima skirti iš savivaldybės biudžeto tam lėšų, galima neskirti. Dalis lėšų tam ateina iš valstybės biudžeto, dalis – iš mūsų savivaldybės biudžeto. Tai reiškia, kad palengviname mūsų rajono sveikatos įstaigų darbą.“

Kam taryboje atstovauja medikai?

S. Grinkevičiaus pasiūlymą strateginiame rajono plane numatyti lėšas E.sveikatai 2022 ir 2023 m. balsuojant palaikė „Liberalų Kėdainių krašto žmogui“ ir „Valstiečių ir žaliųjų“ frakcijos. Tačiau jų balsų neužteko. Kad programa E.sveikata Kėdainių sveikatos įstaigose galėtų veikti sklandžiau, pritrūko tarybos narių medikų balsų.

„Ačiū Hofmanui, ačiū Bodendorfei ir Aušrelei Kaminskienei, kurios vyras ligoninėje dirba, ačiū, – nusivylimo medikais, kurie nepalaiko savo bendruomenės, neslėpė S. Grinkevičius. – Labai keistai visa tai atrodo. Pasirodo, mūsų sveikatos įstaigos labai gerai gyvena, joms nereikia pinigų.“

„Tarybos nariai, kurie turėtų atstovauti medikų bendruomenės interesams, nepritaria tokiam siūlymui, – kolegų tarybos narių, medikų balsavimu stebėjosi buvęs rajono meras. – Palikdami strateginiame plane nulius, aiškiai parodote – sveikatos sistema jums nerūpi.“

Nulis = naikinimas

Kito S. Grinkevičiaus pasiūlymo numatyti bent po 30 tūkstančių eurų (tiek buvo šiais metais, o kitais – 20 tūkst. Eur – red. past.) 2022 ir 2023 metams kaimų medicinos punktų aprūpinimui ir išlaikymui valdantieji taip pat nepriėmė išskėstomis rankomis. Tas pačias priežastis kartojo, kaip ir dėl E.sveikatos programos.

Nors valdantieji, nepritardami lėšų medicinos punktams planavimui tokia pačia apimtimi, kokia buvo 2020 m., neigė ketinimą uždarinėti medicinos punktus kaimuose, vis tik tikrąsias jų užmačias atskleidė prabilęs vicemeras Paulius Aukštikalnis.

S. Barzdienė stebėjosi, kad nėra numatyta lėšų net E.sveikatos palaikymui.

„Yra problemų su kaimų medicinos punktais. Jų mažėja, – atviravo vicemeras. – Nuolat bendrauju su Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC – red. past.), kuriam pavaldūs kaimų medicinos punktai, direktore. Medicinos personalo neužtenka net pagrindinėse gydymo įstaigose, o mes dabar sprendžiame kažkokią medicinos punktų kaimuose plėtrą.“

Kaip sakė P. Aukštikalnis, kalbama apie lėšų planavimą, kai nėra net įstaigos vadovės pateikto prašymo, o vadovė yra pasiūliusi alternatyvą visiems medicinos punktams – mobilią ambulatoriją ant ratų.

Kas privalo pasirūpinti medicinos punktais?

Į nuotolinį posėdį įsijungusi PSPC direktorė Audronė Rimkevičienė teigė, kad medicinos punktų kaimuose likimas iš tikro priklauso nuo rajono savivaldybės tarybos ir administracijos valios.

„Žinau vieną – visi punktai vienu metu nebus uždaryti nepriklausomai nuo to, ar mobili ambulatorija ant ratų bus“, – patikino A. Rimkevičienė. Direktorė vienareikšmiškai pasakė, kad 2022 m. medicinos punktų kaimuose išlaikymui lėšos bus reikalingos.

„Nebūčiau ketverius metus buvęs rajono meru, gal ir praryčiau čia visas jūsų išsisukinėjimo kalbas, – į valdančiuosius kreipėsi S. Grinkevičius. – Dabar aš tiesiog stebiuosi ir man labai liūdna. Ar jūs nesuprantat, kad tuos pinigus numatydami mes bandytume medicinos punktus padaryti patrauklesnius, patogesnius mūsų žmonėms?“

„Nijole, bandėte uždaryti bib­liotekas. Na, neužsidarė, kaip tik dar naujų atsidarė. Tai dabar į medicinos punktus nusitaikėte? Kam tada iš viso tvirtiname strateginį planą 2022 metams, jei nenumatome lėšų?“ – retoriškai į vis lėšų numatymui prieštaraujančią N. Naujokienę kreipėsi kantrybės netekęs S. Grinkevičius.

„Savivaldybė yra steigėjas medicinos punktų ir privalo pasirūpinti jų išlaikymu“, – tvirtino ir V. Baltraitienė.

V. Baltraitienė: „Savivaldybė yra steigėjas medicinos punktų ir privalo pasirūpinti jų išlaikymu.“

Galop visi tarybos nariai, išskyrus susilaikiusius N. Naujokienę ir Dangirą Kačinską, balsavimu pritarė S. Grinkevičiaus pasiūlymui suplanuoti strateginiame plane po 30 tūkstančių eurų medicinos punktų Kėdainių rajono kaimuose aprūpinimui 2022 ir 2023 m.

Žmogui turi būti aišku

Po beveik keturias valandas užtrukusių ginčų dėl Kėdainių rajono strateginio plano 2021-2023 metams papildymo S. Grinkevičius apibendrino: „Iš tiesų šiandien iškilo daug neaiškumų. Strateginis planas yra mūsų matymas į ateitį, kaip planuojame savivaldybės gyvenimą ateinančius keletą metų. Ir turime tai įvardinti, kad Kėdainių krašto žmonės suprastų, kaip ir kurie rajono politikai lemia vieną ar kitą sprendimą. Ir tie patys nuliai arba lėšų mažinimai yra signalas mūsų žmonėms, kad mes šitaip matome Kėdainius ir jų ateitį.

Langakių kaimo medicinos punktui reikalingas remontas, o ne uždarymas. (Skaitytojo nuotr.

Vertindamas strateginį planą, manau, kad jis turėtų plačiau apimti ir infrastruktūros klausimus, ir eiliškumą, kad žmogui būtų aišku, kada jo gatvė bus asfaltuojama, kada pas jį atkeliaus vandentiekis ir kanalizacija. Plane turėtų atsispindėti logiški tvarkingi sprendimai. Tada paprasčiau būtų dirbti ir merui, ir administracijos direktoriui.“

Panašios naujienos