Seimas pritarė praleistų pamokų pateisinimo tvarkos griežtinimui ir viešosios įstaigos „Mokausi Lietuvoje“ kūrimui. To bus siekiama kuriant teisines prielaidas mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, punktualiam ir reguliariam pamokų lankymui, visaverčiam ir sklandžiam ugdymosi procesui užtikrinti.

Iš 99 balsavusių parlamentarų, už įstatymo pakeitimą balsavo 96 nariai, balsavusių prieš nebuvo, 3 susilaikė.

Pakeitimai numato pareigą mokyklai tą pačią dieną informuoti tėvus, globėjus ar rūpintojus apie mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, neatvykimą į mokyklą ar pamoką. Be to, pakeitimai nustato pareigą mokyklai informuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinį skyrių apie atvejus, kai mokinio tėvai neužtikrina vaiko teisės mokytis iki 16 metų.

Antradienio Seimo posėdyje taip pat pritarta ir viešosios įstaigos „Mokausi Lietuvoje“, kuri centralizuotai vykdytų priėmimą į mokyklas, įkūrimui.

Už projekto priėmimą balsavo 114 parlamentarų, prieš balsavusiųjų nebuvo, susilaikė 2.

Pakeitimais taip pat norima nustatyti, kad priėmimą į švietimo programas, vykdomą centralizuotai, administruos viešoji įstaiga „Mokausi Lietuvoje“.

Centralizuotą priėmimo į švietimo programas sistemą turėtų sudaryti priėmimas į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas.

Šaltinis: ELTA

Panašios naujienos