Visai neseniai Pernaravoje nuaidėjo Kėdainių krašto bendruomenių sąskrydis, kuriame bendruomenės dalijosi idėjomis ir stiprino partnerystę. „Džiugina, kad kaimo bendruomenės yra gyvybingos, tačiau to nepakanka. Vien gražūs pastatai, aikštės ir gatvės pridėtinės vertės nekuria. Ją kuria žmonės. Todėl atėjo laikas stiprinti bendruomenės galias“, – neabejoja sąskrydyje dalyvavusi kraštietė Vilma Živatkauskienė, siekianti Seimo nario mandato artėjančiuose rinkimuose.

Gyvena tais pačiais rūpesčiais

Į politiką nusprendusi pasukti Gineitų kaimo ūkininkė, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistė gerai žino, kokiais rūpesčiais ir džiaugsmais gyvena kaimiškosios bendruomenės. Ji yra Tiskūnų bendruomenės centro narė, Tiskūnų seniūnaitė, Isos slėnio draugijos steigėja ir narė.

 „Džiaugiuosi, kad kaimo bendruomenės yra gyvybingos: teikia paraiškas, įgyvendina projektus, aktyviai juose dalyvauja, kaimai gražėja. Tačiau to negana. Atėjo laikas atiduoti grąžą, kurti pridėtinę vertę. Vien gražūs pastatai, aikštės ir gatvės pridėtinės vertės nekuria. Ją kuria žmonės.

Dabar laikas ne tik galvoti apie socialinį verslą ir  paslaugas bendruomenėse. Reikia sudaryti bendruomenėms sąlygas kurti ir plėtoti tokį verslą, kuris tenkintų kaimo gyventojų poreikius, skatintų vietinį ir atvykstamąjį turizmą“, – remdamasi asmenine patirtimi ir kaimo žmonių poreikiais, aiškią kryptį mato V. Živatkauskienė.

Gudžiūnų miestelio šventėje V. Živatkauskienę džiugino bendruomenės aktyvumas, ypač – vaikų dienos centro veikla.

Išeitis – socialinis verslas

Ji įsitikinusi, kad bendruomenės ir jų iniciatyvūs žmonės labai reikalingi. „Reikalingi tam, kad iš arčiau matytų savo bendruomenių problemas ir galėtų kuo greičiau į jas reaguoti. Šiame kontekste labai svarbios socialinės paslaugos ir socialiniai verslai. Manau, kad savivaldybės turėtų priimti sprendimus dalį paslaugų pirkti iš bendruomenių, nes iš tiesų bendruomenių vadovai dažnai sako, kad darbas be atlygio mažina motyvaciją“, – sako V. Živatkauskienė.

Pasak jos, bendruomenių lyderiai pažįsta kiekvieną žmogų, žino jo buitį ir poreikius, tad per bendruomenes galėtų būti teikiamos kokybiškesnės slaugos ar priežiūros paslaugos. Jų kaimo žmonėms – senyvo amžiaus, vienišiems, neįgaliesiems – labai reikia. Kaimo žmonių, gyvenančių nutolusiose, retai apgyvendintose vietovėse,  nesinaudojančių elektroninėmis paslaugomis, problemos ne visada pasiekia valdžią. Benduomenių vadovai ir aktyvūs nariai geriausiai žino vietos problemas,  todėl jiems reikia suteikti įrankius, kad galėtų tas problemas išspręsti.

„Rengiant ir priimant teisės aktus, nereikia jų kopijuoti nuo kažkieno kito ir nuleisti žmonėms „iš viršaus“. Reikia atsižvelgti į žmogų, paklausti, ko jam reikia, ko trūksta, kad jis galėtų kurti, gaminti ir užsidirbti pats?“

Išgirsti kiekvieną

Be abejo, tam reikia sprendimų visos Lietuvos mastu, perduodant daugiau funkcijų ir laisvės perskirstant lėšas savivaldybėms. Apie tai kalba ir Liberalų sąjūdžio žmonės – apie verslų žmogų, apie galimybes kiekvienam įgyvendinti savo svajones ir apie kiekvieno žmogaus poreikių tenkinimą.

 „Dar iki šiol nemažai žmonių kaimo neturi patogumų namuose, tam reikia nemažai pinigų arba gebėjimo pačiam juos įsirengti. Tad būtų reikalingos net tokios elementarios paslaugos, kaip pavėžėjimas iki pirties, nuprausimas, vaistų pristatymas. COVID-19 pandemijos kontekste, kai bet kurioje seniūnijoje mobilumas gali būti apribotas iki vietos lygmens, galimybė teikti paslaugas vietoje tampa dar aktualesnė“, – pabrėžia Seimo rinkimuose Liberalų sąjūdžiui atstovaujanti kandidatė.

Pasak jos, džiugu, kad kai kurios bendruomenės mato šią perspektyvą ir kuria socialinius verslus. Pavyzdžiui, Krakių bendruomenės centro svetainė, vaikų dienos centras Gudžiūnuose ir kiti. Tai gerbtinos iniciatyvos.

Kalbėdama su bendruomenėmis, ji sako neretai girdinti, jog galimybių ir potencialo kurti, gaminti bendruomenės turi, bet produkcijai platinti nėra pajėgumų, transporto, kitus stabdo ir griežti maisto saugos ar kitokie reikalavimai.  „Rengiant ir priimant teisės aktus, nereikia jų kopijuoti nuo kažkieno kito ir nuleisti žmonėms „iš viršaus“. Reikia atsižvelgti į žmogų, paklausti, ko jam reikia, ko trūksta, kad jis galėtų kurti, gaminti ir užsidirbti pats? Sudaryti sąlygas prekiauti savo produkcija galima per skatinančias priemones“, – mano V. Živatkauskienė.

Skatina bendradarbiauti

Pasak aktyvios visuomenininkės, bendruomenių ir jose vystomų verslų bendradarbiavimas labai aktualus mūsų kraštui. „Pavyzdžiui, per dvi mūsų seniūnijas, Surviliškio ir Vilainių, driekiasi piligrimų kelio „Camino Lituano“ atkarpa. Ji prasideda nuo Paberžės, per Surviliškį, persikelia per Nevėžį, tuomet einama pro Kūjėnus, Šventybrastį, Šetenius, Gineitus, Apytalaukį iki Kėdainių. Šio kelio etapų stotelėse sutvarkius ir sukūrus paslaugų, kurių poreikis yra didelis – sistemą, laimėtų kaimo bendruomenės“, – galimybių vystyti socialinius verslus kaimo bendruomenėse mato ji.

„Tik tuose regionuose, kur bus teikiamos paslaugos, kur bus pasirūpinta vaikais ir seneliais, veiks kavinės, skaityklos, kur nebus slapčia ir drastiškai uždaromos švietimo įstaigos, bus patrauklu gyventi. Tada galime tikėtis iš miesto atvykstant ir įsikuriant jaunų žmonių, šeimų.  O jeigu dar būsto įsigijimui bus vykdoma palanki politika, tada išlaikysime kaimą gyvybingą. Tada bus kam susiburti bei pasidžiaugti gražiuose bendruomenių namuose“, – įsitikinusi V. Živatkauskienė.


Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė, Ekonomikos ir biudžeto komiteto narė Virginija Baltraitienė:

Manau, kad Vilma Živatkauskienė yra labai visapusiška asmenybė. Ji – gyvenanti kaime, ūkininkaujanti, labai gerai žinanti paprastų kaimo žmonių gyvenimą. Taip pat – dirbanti Žemės ūkio konsultavimo tarnyboje, žinanti ir ūkininko problemas. Vilma yra ir mokslo žmogus: dirbusi mokytoja, dabar rašo disertaciją, dėsto studentams. Vilma Živatkauskienė, manau, puikiai atstovautų žmonėms daugelyje sričių. Gyvendama kaime, ji labai aktyviai bendrauja su bendruomenėmis ir gina žmonių interesus. Mes žinome, kaip aktyviai ji gina žmonių poziciją dėl vėjo jėgainių. Gyvendama Gineitų kaime, kuris yra netoli rašytojo Česlovo Milošo tėviškės, ji labai daug bendrauja su kultūros žmonėmis. Turbūt tokio kito įvairiapusio kandidato rajone neturime. Tai tokia politikų karta, kuri ir turėtų ateiti. Jeigu į valdžią ateina labai siauros specializacijos žmonės, jie žiūri tik savo srities interesų arba, kaip jiems liepia, taip ir balsuoja.

Vilma – tas žmogus, kuris daug žino, daug supranta ir turi savo nuomonę bei patirties. Manau, kad norėdamas priimti sprendimus, kuriuos turi vykdyti visi Lietuvos piliečiai, žmogus turi turėti darbinę patirtį, gyvenimišką patirtį, supratimą, kaip auginti ir auklėti vaikus, kaip kurti savo ūkį, kaip bendrauti su žmonėmis. Vilma Živatkauskienė visa tai turi. Aš jos kandidatūrą matau kaip geriausią pasirinkimą Kėdainiams. Ji atstovautų turbūt visas socialines grupes: ji labai gerai supranta žmones, kurie negali dirbti dėl sveikatos ar kitų aplinkybių, mamas, kurios augina neįgalius vaikus, senjorus… Tuo pačiu ji yra už dirbantį ir kuriantį žmogų. Tik sukurdami vidaus produktą mes galime pasiekti, kad Lietuva būtų klestinti valstybė.  Tad palaikau Vilmos Živatkauskienės, kuri yra ir mūsų judėjimo „Komanda – už Kėdainių krašto žmones“ narė, kandidatūrą.

„Politinė reklama bus apmokėta iš LR Liberalų sąjūdžio
rinkiminės sąskaitos. Užs. Nr. 59“

Panašios naujienos