Labai gaila, tačiau rajono valdantieji, 2020 m. gegužės 8 d. vykusio tarybos posėdžio metu balsavę prieš Virginijos Baltraitienės kandidatūrą, parodė, kad jiems nėra paranku, jog šiai komisijai vadovautų opozicijos atstovai. Akivaizdu, kad opozicija dabartinėje rajono taryboje yra dažnai ignoruojama, siekiant, kad ji kuo mažiau kištųsi į rajono valdymą.


2020 m. balandžio 16 d. Kėdainių rajono savivaldybės mero Valentino Tamulio raštu, aš, kaip Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkas, buvau įpareigotas iki 2020 m. balandžio 23 d. teikti Kėdainių rajono savivaldybės tarybai tvirtinti Etikos komisijos pavaduotojo kandidatūrą.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų 8 punktas suteikia Etikos komisijos pirmininkui išskirtinę teisę teikti tarybai komisijos pavaduotojo kandidatūrą. 2020 m. balandžio 22 d. surašiau teikimą, kuriame nurodžiau tarybos ir Etikos komisijos narės V. Baltraitienės kandidatūrą.

Būtent dėl objektyvumo, skaidrumo, kitų demokratijos principų užtikrinimo opozicijos atstovas ir pirmininkauja šiai komisijai. Jei šis postas priklauso opozicijai, tai logiška, kad užtikrinant demokratijos principus pavaduotojas turėtų būti opozicijos atstovas.

Demokratijos paralyžiavimas

Antras tarybos nuotolinis posėdis iš eilės, kuomet rajono meras baigia posėdį nesuteikiant galimybės opozicijos atstovams užduoti klausimą ar pasisakyti.

Mero potvarkiu yra sudaryta darbo grupė pateikti sprendimo projektą dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo, kurioje yra net keturi valdančiųjų tarybos nariai ir nei vieno opozicijos. Tuo labiau kad apie šitą sudarytą grupę ir jos darbą opozicija net nežinojo.

Mano nuomone, tai yra visiškas demokratijos paralyžiavimas mūsų rajone. Tokiais būdais suvaržoma ir mūsų, kaip rajono tarybos narių, teisė atstovauti savo rinkėjams. Ne veltui tokiais metodais ir būdais valdant rajoną jo politikams ir gyventojams darosi panašu, kad Kėdainius norima paversti Baltarusija.


Įstatymo suteikta teisė

LR Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnis suteikia tarybos opozicijai išskirtinę teisę teikti merui Etikos komisijos pirmininko kandidatūrą, kurią tvirtina taryba. Matyt, ši išskirtinė teisė ne veltui yra suteikiama opozicijai. Natūralu, kad dėl balsų persvaros opozicija labai minimaliai gali arba išvis negali daryti įtakos politiniams pozicijos sprendimams, kurie neretai prasilenkia su LR Valstybės politikų elgesio kodekse apibrėžtais politikų elgesio principais.

Būtent dėl objektyvumo, skaidrumo, kitų demokratijos principų užtikrinimo opozicijos atstovas ir pirmininkauja šiai komisijai. Jei šis postas priklauso opozicijai, tai logiška, kad užtikrinant demokratijos principus pavaduotojas turėtų būti opozicijos atstovas.

Didelę politinę patirtį turinti kandidatė

Kadangi komisijos sudėtyje V. Baltraitienė yra opozicijos atstovė (be manęs), todėl teikiau jos kandidatūrą. Aišku, kad teikdamas atsižvelgiau į Virginijos žmogiškąsias savybes. Niekas nepaneigs, kad ji yra etikos besilaikantis, nepriekaištingos reputacijos, labai didelę politinę patirtį turintis žmogus.

Pavaduotojas – tik dviem atvejams

Viešoje erdvėje bandoma manipuliuoti informacija, kad nesant Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo yra užkertamas kelias vertinti Etikos komisijos pirmininko veiksmus, elgesį. Atsakingai pareiškiu, kad tai akivaizdus melas.

Bet koks politikas, tame tarpe ir Etikos komisijos pirmininkas, gali būti skundžiamas aukščiausiajai etikos institucijai – Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK). Noriu pažymėti, kad Etikos komisijos pirmininko pavaduotojas pagal Etikos komisijos nuostatus yra reikalingas tik dviem atvejais: pavaduojant išvykusį arba susirgusį pirmininką. Taigi, šis punktas net ir nurodo, kad pirmininko veiksmai būtų skundžiami VTEK, nes nusišalinusio pirmininko pavadavimas nėra apibrėžtas.

Be to, jokie teisės aktai neapibrėžia būtinumo rinkti Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo, taip pat nėra terminų, per kiek laiko jis turi būti išrinktas. Yra numatyta tik rinkimo procedūra. Iki šiol aš nebuvau nei išvykęs, nei susirgęs, todėl Etikos komisijos veikla nebuvo sutrikusi.

3 Responses

 1. Marija

  Skaitai ir nesupranti, dėl ko verkia Etikos komisijos pirmininkas S.Sinickis, demokratiją tapatindamas su savo vykdoma autokratinė politika komisijos darbe (turbūt jam priimtinas Baltarusijos pavyzdys, kurį jis taip populiarina). Manipuliuojant įstatymais jis stengiasi nukreipti skaitytojų ir būsimų rinkėjų dėmesį nuo savo darbo broko, kurį dabartinė savivaldybės taryba stengiasi taisyti ir priminti ką turi daryti komisijos pirmininkas. Moralizuojant kitus, užmiršo, vargšelis, kad jis pats turėtų būti etikos, tolerancijos etalonu kitiems politikams, ir vykdyti jam priskirtas veikas, o ne aiškinti, kad kam reikalingas pirmininko pavaduotojas, kai pirmininkas yra sveikas ir gali vykdyti jam priskirtas pareigas, bei pergyventi, kad nepritarus A.Baltraitienės kandidatūrai, valdantiesiems, pasirodo, nėra paranku, jog „šiai komisijai vadovautų opozicijos atstovai“. Taigi pripažįsta, kad Etikos komisijos pavaduotojo galia vis tik yra ne popierinė, sumąstė vyras, kad pašonėje esant pavaduotojui, kaip ir priklauso demokratinėje visuomenėje, iš daugumos atstovo, reiškia jo sutramdymas autokratiškai vadovauti komisijai ir brukti savo nuomonę komisijos nariams, kaip iki šiol darė. Pirmininkui taip pat nepakanka kantrybės iki galo perskaityti Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, kurias jis neva cituoja, tik, deja, jo pateikiama šio įstatymo 15 str. interpretacija, visiškai neatitinka ne tik bendrųjų teisės principų, bet ir Lietuvos Konstitucijoje įtvirtintų demokratijos vertybių. Teisės akto nuostatų komentavimas pagal savo supratimą, nėra legitimus teisės aiškinimas. Taigi, Vietos savivaldos įstatymo 15 str. nuostatos nesuteikia tarybos opozicijai išskirtinę teisę teikti merui Etikos komisijos pirmininko kandidatūrą, kurią tvirtina taryba. Taip pat čia nėra kalbama ir apie opozicijos įtaką politiniams pozicijos sprendimams. Akivaizdu, kad gerbiamas pirmininkas nėra susipažinęs ir su pagrindiniais demokratijos principais, kurie, priešingai nei jis mano, nesuteikia persvaros ar teisės vienašališkai priimti sprendimus vienam asmeniui ar vienai politinei grupei. Priešingai, tai, kas šiam pirmininkui atrodo logiška: „ Jei šis postas priklauso opozicijai, tai logiška, kad užtikrinant demokratijos principus pavaduotojas turėtų būti opozicijos atstovas“, demokratinėje santvarkoje yra nepriimtina. S. Sinickis, kaip savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkas, turėtų vadovautis ne tik savo supratimu ir ribotomis žiniomis, o remtis visuotiniais teisingumo, demokratiškumo, skaidrumo principais bei plėsti savo žinias šioje srityje. Tad sprendimų priėmimo teisės atidavimas į „vienas rankas“, kaip siūlo S. Sinickis – opozicijai, niekaip negali būti laikomas teisingu ir atitinkančiu viešąjį interesą. Komisijos pirmininkui derėtų priminti, kad susiklosčius situacijai, kai nėra komisijos pirmininko, pvz. dėl ligos ar jam laikinai negalint eiti pareigų; taip esant interesų konflikto situacijai, kai komisijos pirmininkas turi nusišalinti nuo svarstomo klausimo; komisijos pirmininkui šiurkščiai pažeidus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą arba neatitinkant šiame įstatyme nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, nebūtų užtikrinama sklandi Etikos komisijos veikla arba veikla visai nutrūktų. Tad, Etikos komisijos pirmininko teisės aktuose jam nustatytos pareigos (tarybai teikti komisijos pirmininko pavaduotojo kandidatūrą) neatlikimas, gali būti vertintinas kaip Lietuvos Respublikos politikų elgesio kodekse įtvirtintų svarbių elgesio principų pažeidimas bei pareigos saugoti viešą interesą nesilaikymas, bet S.Sinickiui tai ne motas. Jam taip pat nepriimtina, kad privaloma gerbti žmogų ir valstybę, t.y. laikytis teisės normų, pareigas eiti sąžiningai ir laikytis aukščiausių elgesio standartų, vengti situacijų, galinčių paveikti sprendimų, kurie sukeltų visuomenėje abejonę, priėmimą (sąžiningumo principas). Faktas kaip blynas, kad nors savivaldybės tarybos veiklos reglamente bei Etikos komisijos nuostatuose imperatyviai numatyta savivaldybės Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo pareigybė, iki šiol ši komisija komisijos pirmininko pavaduotojo neturi, o komisijos pirmininkas S. Sinickis, neatliko savivaldybės tarybos veiklos reglamente ir Etikos komisijos nuostatuose jam nustatytos privalomos pareigos, t. y. tarybai neteikė tvirtinti Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo kandidatūros, kol neparagino savivaldybės meras. Ir čia S.Sinickis pranoksta pats save, teigdamas: „Be to, jokie teisės aktai neapibrėžia būtinumo rinkti Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo, taip pat nėra terminų, per kiek laiko jis turi būti išrinktas“. Ar ne laikas šiam įstatymų manipuliatoriui pareikšti nepasitikėjimą Etikos komisijos pirmininkavimui? Och, kokia saldi ta autokratinė valdymo forma, kai niekas tavęs nekontroliuoja ir kaip nesinoris jos prarasti, ar ne, pirmininke S.Sinicki? Betgi įsivaizduokime, kas būtų, jeigu abu tokie iš opozicijos demokratijos ir įstatymų „gerbėjai“ vadovautų Etikos komisijai?

  Atsakyti
 2. Joana

  “ Kilometrinių“ komentarų niekada neskaitau. O , straipsnyje aprašyta, situacija įrodo, kad didelę patirtį turintys yra labai pavojingi purvinam skaidrumui.

  Atsakyti
 3. Virginia

  Prisidirbo Kaminskienė su savo butais ir kelią saršalą, reikėjo laiku susitvarkyti, šaunuolė Baltraitienė

  Atsakyti

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.