Labai gaila, tačiau rajono valdantieji, 2020 m. gegužės 8 d. vykusio tarybos posėdžio metu balsavę prieš Virginijos Baltraitienės kandidatūrą, parodė, kad jiems nėra paranku, jog šiai komisijai vadovautų opozicijos atstovai. Akivaizdu, kad opozicija dabartinėje rajono taryboje yra dažnai ignoruojama, siekiant, kad ji kuo mažiau kištųsi į rajono valdymą.


2020 m. balandžio 16 d. Kėdainių rajono savivaldybės mero Valentino Tamulio raštu, aš, kaip Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkas, buvau įpareigotas iki 2020 m. balandžio 23 d. teikti Kėdainių rajono savivaldybės tarybai tvirtinti Etikos komisijos pavaduotojo kandidatūrą.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų 8 punktas suteikia Etikos komisijos pirmininkui išskirtinę teisę teikti tarybai komisijos pavaduotojo kandidatūrą. 2020 m. balandžio 22 d. surašiau teikimą, kuriame nurodžiau tarybos ir Etikos komisijos narės V. Baltraitienės kandidatūrą.

Būtent dėl objektyvumo, skaidrumo, kitų demokratijos principų užtikrinimo opozicijos atstovas ir pirmininkauja šiai komisijai. Jei šis postas priklauso opozicijai, tai logiška, kad užtikrinant demokratijos principus pavaduotojas turėtų būti opozicijos atstovas.

Demokratijos paralyžiavimas

Antras tarybos nuotolinis posėdis iš eilės, kuomet rajono meras baigia posėdį nesuteikiant galimybės opozicijos atstovams užduoti klausimą ar pasisakyti.

Mero potvarkiu yra sudaryta darbo grupė pateikti sprendimo projektą dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo, kurioje yra net keturi valdančiųjų tarybos nariai ir nei vieno opozicijos. Tuo labiau kad apie šitą sudarytą grupę ir jos darbą opozicija net nežinojo.

Mano nuomone, tai yra visiškas demokratijos paralyžiavimas mūsų rajone. Tokiais būdais suvaržoma ir mūsų, kaip rajono tarybos narių, teisė atstovauti savo rinkėjams. Ne veltui tokiais metodais ir būdais valdant rajoną jo politikams ir gyventojams darosi panašu, kad Kėdainius norima paversti Baltarusija.


Įstatymo suteikta teisė

LR Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnis suteikia tarybos opozicijai išskirtinę teisę teikti merui Etikos komisijos pirmininko kandidatūrą, kurią tvirtina taryba. Matyt, ši išskirtinė teisė ne veltui yra suteikiama opozicijai. Natūralu, kad dėl balsų persvaros opozicija labai minimaliai gali arba išvis negali daryti įtakos politiniams pozicijos sprendimams, kurie neretai prasilenkia su LR Valstybės politikų elgesio kodekse apibrėžtais politikų elgesio principais.

Būtent dėl objektyvumo, skaidrumo, kitų demokratijos principų užtikrinimo opozicijos atstovas ir pirmininkauja šiai komisijai. Jei šis postas priklauso opozicijai, tai logiška, kad užtikrinant demokratijos principus pavaduotojas turėtų būti opozicijos atstovas.

Didelę politinę patirtį turinti kandidatė

Kadangi komisijos sudėtyje V. Baltraitienė yra opozicijos atstovė (be manęs), todėl teikiau jos kandidatūrą. Aišku, kad teikdamas atsižvelgiau į Virginijos žmogiškąsias savybes. Niekas nepaneigs, kad ji yra etikos besilaikantis, nepriekaištingos reputacijos, labai didelę politinę patirtį turintis žmogus.

Pavaduotojas – tik dviem atvejams

Viešoje erdvėje bandoma manipuliuoti informacija, kad nesant Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo yra užkertamas kelias vertinti Etikos komisijos pirmininko veiksmus, elgesį. Atsakingai pareiškiu, kad tai akivaizdus melas.

Bet koks politikas, tame tarpe ir Etikos komisijos pirmininkas, gali būti skundžiamas aukščiausiajai etikos institucijai – Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK). Noriu pažymėti, kad Etikos komisijos pirmininko pavaduotojas pagal Etikos komisijos nuostatus yra reikalingas tik dviem atvejais: pavaduojant išvykusį arba susirgusį pirmininką. Taigi, šis punktas net ir nurodo, kad pirmininko veiksmai būtų skundžiami VTEK, nes nusišalinusio pirmininko pavadavimas nėra apibrėžtas.

Be to, jokie teisės aktai neapibrėžia būtinumo rinkti Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo, taip pat nėra terminų, per kiek laiko jis turi būti išrinktas. Yra numatyta tik rinkimo procedūra. Iki šiol aš nebuvau nei išvykęs, nei susirgęs, todėl Etikos komisijos veikla nebuvo sutrikusi.

Panašios naujienos