Šalies gyventojų kelionių su nakvyne skaičius po Lietuvą 2023 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2022 m. ketvirčiu, padidėjo 10,5 proc. ir sudarė 1,4 mln. kelionių, vienadienių kelionių skaičius sumažėjo 7,6 proc. ir sudarė 2,9 mln. kelionių, praneša Valstybės duomenų agentūra.

2023 m. liepos–rugsėjo mėn. šalies gyventojo kelionė Lietuvoje vidutiniškai truko 2,31 nakvynės.

Po Lietuvą keliavę gyventojai išleido 116,5 mln. Eur.

Per vieną asmeninę kelionę šalies gyventojai vidutiniškai išleido 84 Eur, per verslo kelionę – 69 Eur. 36 proc. vietinių turistų nakvojo nuomojamame būste, viešbučiuose, svečių namuose arba moteliuose – 29 proc., pas gimines ir draugus – 19 proc., poilsio nuosavame būste – 9 proc., sanatorijose ir sveikatinimo įstaigose – 3 proc., kitur – 4 proc.

Populiariausia transporto priemonė buvo lengvasis automobilis – juo keliavo 86 proc. šalies gyventojų.

Autobusu keliavo 10 proc. turistų, traukiniu ir kita transporto priemone – po 2 proc. 2023 m. trečiąjį ketvirtį po Lietuvą keliavę šalies gyventojai savo keliones vertino labai gerai (69 proc.) ir gerai (30 proc.), patenkinamai (1 proc.).

Kaip pagrindines priežastis, dėl kurių nevyko į keliones po šalį, Lietuvos gyventojai įvardijo nepakankamas pajamas (39 proc.), didelį užimtumą (18 proc.), saugumo stoką (15 proc.), sveikatos problemas (13 proc.), šeimines pareigas (vaiko, ligonio priežiūrą) (9 proc.), nenorą keliauti (5 proc.), kitas priežastis (1 proc.). Iš vienadienių kelionių 93 proc. kelionių buvo asmeniniu tikslu, verslo tikslu – 7 proc.

Į užsienį 2023 m. trečiąjį ketvirtį keliavo 575 tūkst. šalies gyventojų, arba 0,2 proc. daugiau nei per tą patį 2022 m. laikotarpį, vidutinė kelionės užsienyje trukmė buvo 6,8 nakvynės. 44,2 proc. keliavusiųjų nakvojo viešbučiuose ir moteliuose, 51,7 proc. – pas gimines ir draugus ar privačiajame apgyvendinimo sektoriuje.

2023 m. liepos–rugsėjo mėn. po užsienio šalis keliavę turistai iš Lietuvos išleido 354,2 mln. Eur, tai 1,6 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. 2023 m. trečiąjį ketvirtį kelionėje užsienyje vienas Lietuvos gyventojas vidutiniškai išleido 505 Eur.

Kelionių į užsienį skaičius 2023 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2022 m. laikotarpiu, padidėjo 0,4 proc. Lietuvos gyventojai buvo išvykę į 701,1 tūkst. kelionių.

Kelionės su turizmo paslaugų rinkiniu, įsigytu turizmo paslaugas teikiančiose įmonėse, sudarė 29,9 proc. visų kelionių, arba 3,8 proc. mažiau nei 2022 m. trečiąjį ketvirtį.

Asmeninės kelionės sudarė 84,6 proc. visų kelionių į užsienį, verslo kelionės – 15,4 proc. Daugiausia keliauta į Latviją (91,4 tūkst., arba 13 proc. visų kelionių), Turkiją (82,1 tūkst., arba 11,7 proc.), Lenkiją (77,3 tūkst., arba 11 proc.), Graikiją (49,9 tūkst., arba 7,1 proc.), Vokietiją (42,1 tūkst., arba 6 proc.) ir Jungtinę Karalystę (33,5 tūkst., arba 4,8 proc.).

ELTA

(manopagegiai.lt nuotr.)