Praėjusį penktadienį Kėdainių rajono savivaldybės taryba svarstė mero Valentino Tamulio metinę veiklos ataskaitą. Tai jau buvo antroji V. Tamulio – rajono mero ataskaita.

Praėjusiais metais opozicija rajono taryboje pirmus mero darbo metus įvertino atlaidžiai. Šiemet – jau vertino kritiškai ir balsuojant susilaikė.
Kokius nuopelnus V. Tamulis savo ataskaitoje prisiskyrė sau – visuomenei išlieka paslaptimi. Kėdainių rajono mero ataskaita už 2020 metus viešai nepaskelbta. Stebėję savivaldybės tarybos posėdį kėdainiečiai taip pat neišgirdo apie konkrečius nuveiktus darbus. Meras tik atsakinėjo į tarybos narių klausimus apie savo ataskaitą. Atrodė suirzęs, teisinosi, gynėsi ir viskuo kaltino pandemiją.

„Ataskaita tai yra ataskaita“

2020 metų mero ataskaitoje išvardinta daug atliktų infrastruktūros darbų, kurie yra savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija ir juos įgyvendinti nebuvę labai sudėtinga, nes rinkiminiais metais rajonams buvo skirtas didžiulis finansavimas iš šalies Vyriausybės.

„Mes ne tik kritikuojame, bet ir siūlome sprendimus. Deja, į juos neatsižvelgiama“, – apgailestauja opozicinės frakcijos Kėdainių rajono taryboje narė.

„Kodėl savo ataskaitoje neminite problemų – nekalbate apie neatitikimus strateginiame rajono plane ir neužsimenate apie numatytus, bet neatliktus darbus per 2020 metus?“ – klausė tarybos narė Virginija Baltraitienė.

„Gerbiama Virginija, kaip buvusi merė puikiai žinote, kokie duomenys patenka į ataskaitą, – požiūrį į savo ataskaitą išsakė V. Tamulis. – Puikiai suprantu, kad kiekvieno mero ataskaitą galima sudirbti ir galima pagirti, kad jinai yra gera. Jau dabar jinai yra pakankamai nemaža, tas popierinis variantas. Galima ją ir dvigubai, trigubai storesnę padaryti, bet vis tiek ji bus bloga.“

Meras nekaltas, kalta aplinka

„Prisiminkime, kokiu laikotarpiu gyvename“, – į bet kokį opozicijos klausimą dėl neįvykdytų planų ir pažadų atsakinėjo V. Tamulis.

Kalta pandemija, pasak mero, ir dėl nepradėtos pacientų eilių gydymo įstaigose mažinimo programos, ir dėl medicinos darbuotojų trūkumo rajono gydymo įstaigose, ir dėl sustabdytų darbų Atminties skvere…

Paprašytas pasiaiškinti, kodėl nesiėmė priemonių dėl neskaidrių viešųjų pirkimų Kėdainių ligoninėje, gavęs pirmuosius signalus gerokai anksčiau, V. Tamulis pakeltu tonu metė priekaištus ankstesnių kadencijų tarybai.
Paklaustas, koks jo, kaip rajono vadovo, asmeninis indėlis į pandemijos suvaldymą rajone, V. Tamulis prunkštelėjęs sakė negalįs atskirti savęs nuo savivaldybės administracijos.

„Vizualiai mero ataskaita atrodo didelė ir labai graži. Tačiau jos turinys nepriklauso nuo lapų skaičiaus“, – V. Tamulio ataskaitą apibūdino tarybos narė V. Baltraitienė.

„Visas rajonas gyvename tame, tai liečia visus Kėdainių krašto žmones. Aš nuo to neatsiribojau. Jūs matėte, kaip mes susirgę puikiai dirbome nuotoliniu būdu“, – nevengė pasigirti COVID-19 persirgęs ir dar pasiskiepijęs meras.

Kai išorė neatitinka turinio

„Vizualiai mero ataskaita atrodo didelė ir labai graži. Tačiau jos turinys nepriklauso nuo lapų skaičiaus, – V. Tamulio ataskaitą apibūdino tarybos narė V. Baltraitienė. – Kiekvienas meras savo ataskaitą teikia taip, kaip jis supranta.“

Pasak V. Baltraitienės, mero ataskaitoje, kaip ir anksčiau teiktoje savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitoje, pateikti tik statistiniai duomenys. Tarybos narė pasigedusi problemų iškėlimo ir analizės bei jų sprendimo strategijos.

„Yra dar ir kita pusė – ne tik pastatų remontas, bet pačių įstaigų, žmonių veikla. Ypač, kai kalbama apie švietimą ir sveikatos apsaugą“, – vertindama mero ataskaitą kalbėjo V. Baltraitienė.

V. Tamulio ataskaitoje visiškai nekalbama apie žmogiškuosius išteklius. Nekalbama apie rajono demografinę situaciją, nedarbo lygį ir naujų darbo vietų kūrimą.

„Meras yra atsakingas už viską, – įsitikinusi V. Baltraitienė. – Nuo to, kokie pokyčiai per ataskaitinius metus įvyko rajone, priklauso ir tolimesnis savivaldybės tarybos darbas, kokius sprendimus priimsime.“

Valdantieji nemato problemų?

Patyrusi politikė merui V. Tamuliui palinkėjo nesinervinti ir nepykti dėl tarybos narių paklausimų: „Jeigu visa tai, ko mes klausiame – visos problemos, taip pat ir pandemijos sukeltos, būtų surašytos jūsų ataskaitoje, nebūtų jums ko nerimauti. Juk valdančioji dauguma žino daugiau nei opozicija, kuriai ne visa informacija pateikiama.“

Informacijos apie iškilusias problemas tarybos narė pasigenda ir savivaldybės įstaigų ataskaitose. Jų, pagal tai, kas pateikta, nesą netgi švietimo įstaigose, kurių darbą pandemija bene labiausiai sujaukė.

„Viskas labai gražu pas mus, skaičiai labai idealūs, – stebėjosi V. Baltraitienė. – Tačiau mes privalome žinoti tikrąją rajono situaciją, nes nuo to priklauso, kokius sprendimus taryboje priimsime šiais ir kitais metais.“
„Mere, jeigu sakote, tai pasakykite viską. Ir kad ne vien mes, bet ir visi krašto gyventojai jus girdėtų“, – V. Tamulį paragino Kėdainių rajono savivaldybės tarybos frakcijos „Liberalai Kėdainių krašto žmogui“ narė V. Baltraitienė, buvusi rajono merė, ministrė, Seimo narė.

„Mes ne tik kritikuojame, bet ir siūlome sprendimus. Deja, į juos neatsižvelgiama“, – apgailestauja opozicinės frakcijos Kėdainių rajono taryboje narė.

Panašios naujienos