Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narių dauguma kvestionuoja rajono mero Valentino Tamulio sprendimą ir verčia jį deramai atstovauti Kėdainiams.

O apie mero neatliktus namų darbus paaiškėjo rajono tarybos posėdyje praėjusį penktadienį svarstant Kėdainių savivaldybės dalyvavimo Kauno regiono plėtros taryboje klausimą.

Sprendimas dėl regiono tarybos steigimo

Rugsėjį Birštono, Kauno miesto, Kaišiadorių, Kauno, Jonavos, Raseinių, Kėdainių ir Prienų rajonų savivaldybės nusprendė bendradarbiauti ir įsteigti Kauno regiono plėtros tarybą.

Numatoma, kad Taryba planuos, koordinuos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą Kauno regione ir bendrai su kitomis regionų plėtros tarybomis, savivaldybių institucijomis bei įstaigomis įgyvendins regioninės plėtros skatinimo priemones. Taip pat ji sieks skatinti socialinę, ekonominę Kauno regiono plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų vystymą, socialinių ir ekonominių skirtumų tarp Kauno regiono ir kitų regionų bei šių skirtumų tarp Kauno regiono savivaldybių mažinimą. Paprasčiau sakant – perskirstys ES ir valstybės finansines investicijas į regioną.

Vienas iš Tarybos valdymo organų bus Regiono plėtros tarybos kolegija, kurią sudarys 24 atstovai (savivaldybių merai ir savivaldybių tarybų deleguoti tarybų nariai): 8 Kauno miesto, 4 Kauno rajono ir po 2 Birštono, Kėdainių, Kaišiadorių, Raseinių, Jonavos ir Prienų rajonų.

Nežino ar meluoja?

Kėdainių rajono merui V. Tamuliui teliko pasirašyti sutartį. Tačiau tam reikia rajono tarybos sprendimo. Čia ir išaiškėjo nenuveikti mero darbai.

„Keista yra proporcija – Kauno miesto ir Kauno rajono delegatų skaičius yra ženkliai didesnis, bet finansinis įnašas visoms savivaldybėms paskirstytas vienodas – po 5000 eurų. Kodėl balsų skaičius skiriasi, o įnašas visiems vienodas?“ – pirmasis mero paklausė Virmantas Pikelis.

„Kodėl balsų skaičius skiriasi, o įnašas visiems vienodas?“ – stebėjosi Virmantas Pikelis. 

„Todėl, kad buvo merų darbo grupės posėdis, kuriame buvo pasiūlymų ir dešimt tūkstančių įnašą pradinį įnešti nuo savivaldybių, – pradėjo pasakoti V. Tamulis. – Buvo pasirinktas minimalus variantas – po penkis tūkstančius, kadangi esame visi vienodomis teisėmis.“

V. Tamulis dar pabrėžė, kad steigimo sutartį pasirašinės visi merai, turėdami tik vieną balsą.

„Komitete dėl įnašo ir balsų proporcijos man buvo paaiškinta, kad taip numato įstatymas. Tačiau įstatyme parašyta kitaip, – mero klausė Steponas Navajauskas. – Kodėl nebuvo deramasi, kad įnašai būtų skirtingi?“

Tarybos nario manymu, Kaunas ir Kauno rajonas – didesni už Kėdainius, turi lemiamą balsų skaičių, tad ir jų įnašai turėtų būti didesni.

„Šiuo atveju neturi reikšmės savivaldybės dydis, ar teritorijos dydis, ar gyventojų skaičius… – iš padėties sukosi V. Tamulis. – Dar kartą pasikartosiu: bendrame merų darbo grupės pasitarime buvo priimtas bendras susitarimas, tenkinantis visus merus.“

Trečia pagal dydį savivaldybė be balso?

„Sprendimas, kurį mes šiandien turime priimti, yra labai svarbus, nes tai yra labai toli siekianti reforma, – į visus tarybos narius kreipėsi Karolina Štelmokaitė. – Kuriasi regiono taryba, kuri iš dalies perims mūsų – rajono tarybų – funkcijas ir taip pat ministerijų funkcijas perskirstant ES ir valstybės investicijas.“

„Kaip, mere, jūs ketinate tik su dviem balsais spręsti, pavyzdžiui, Zabieliškio sąvartyno klausimą, kuris neabejotinai bus sprendžiamas būtent regionų tarybos kolegijoje? – V. Tamulio klausė K. Štelmokaitė.

Pasak jos, savivaldybėms yra labai svarbu dalyvauti toje struktūroje. Nedalyvausi, pinigų negausi.

Įstatyme numatyta, kad svarbiausi sprendimai kolegijoje bus priimami balsų dauguma arba 4/5 balsų.

Kėdainiai – trečia pagal dydį savivaldybė Kauno regione po Kauno miesto ir Kauno rajono, o balso teisę turinčių atstovų regiono tarybos kolegijoje numatyta tiek pat (2), kiek ir žymiai mažesnėms savivaldybėms – Prienų, Raseinių, Birštono, Kaišiadorių.

„Su tokiomis proporcijomis Kėdainiai neturės jokios galimybės blokuoti nepalankių mūsų rajonui sprendimų priėmimo,“ – nuogastauja tarybos narė.

Meras nemato problemų

„Kaip, mere, jūs ketinate tik su dviem balsais spręsti, pavyzdžiui, Zabieliškio sąvartyno klausimą, kuris neabejotinai bus sprendžiamas būtent regionų tarybos kolegijoje? – V. Tamulio klausė K. Štelmokaitė. – Ir kodėl jūs nesiderėjote dėl mažiausiai trijų balsų (t. y. atstovų – red. past.) kolegijoje?“

Tarybos nariai sakė nematą priežasčių, dėl ko negalima buvo Kėdainiams gauti trijų balsų Kauno regiono tarybos kolegijoje.

„Toje vietoje nematau problemos, – nesijaudina V. Tamulis. – Be abejo, keičiasi viskas, turėsime daugiau šnekėtis, tartis ir rasti sprendimo būdus – susitarti. Šnekėsimės.“

Taryba kvestionuoja mero sprendimą

„Kauno miestas su Kauno rajonu turi pusę balsų kolegijoje ir jeigu Kauno miesto meras dar bus išrinktas tarybos pirmininku, tikėtina, jog sprendimai eis „į vienus vartus“ tų dviejų savivaldybių naudai, – apgailestavo Virginija Baltraitienė. – Nemanau, kad tai yra teisinga. Abejoju, kad mažosios savivaldybės, kaip kad meras teigia, prieštaravo, jog Jonava ir Kėdainiai turėtų po tris balsus.“

V. Baltraitienė paprašė mero įvardinti, su kuo iš rajono tarybos jis tarėsi prieš taip pasielgiant regiono taryboje.

Baltraitienė paprašė mero įvardinti, su kuo iš rajono tarybos jis tarėsi prieš taip pasielgiant regiono taryboje ir kas jam suteikė įgaliojimus priimti sprendimus regiono taryboje? Kas būsią, jei rajono taryba nepritars tam, kaip meras balsavo regiono komitete?

V. Tamulis skubino priimti paruoštą sprendimą

„Mes vieninteliai iš Kauno regiono savivaldybių šiandien esame dar nepriėmę sprendimo, – susirūpinimą išreiškė V. Tamulis. – Laukiama tik mūsų sprendimo. Gali ir be mūsų šitą tarybą įsteigti (turbūt meras turėjo omeny tarybos kolegiją – red. past.).“

Meras bandė pagąsdinti, kad, jei sprendimas nebus priimtas šiame posėdyje, Kėdainiams nedalyvaujant taryboje, žinant kokios lėšos bus perskirstomos per ją – mūsų rajonas labai nukentėtų. V. Tamulis pacitavo tarybos nariams ir savivaldos įstatymo straipsnį, bylojantį, kad meras turi tinkamai atstovauti rajonui regiono tarybos kolegijoje ir rūpintis, kad tarybos sprendimai būtų įgyvendinami savivaldybėje.

Turi atstovauti, bet ar atstovavo?

Tarybos narys, praėjusios kadencijos rajono meras Salius Grinkevičius įvertino, kad V. Tamulis nelabai gerai atstovavo rajono interesams regiono taryboje.

S. Grinkevičius: „Visada mes, merai, susikalbėdavome. Visada buvo ieškoma konsensuso.“

„Kokiais argumentais remiantis buvo nuspręsta dėl 24 kolegijos narių? Pagal įstatymą gali būti nuo 24 iki 32 narių, – klausė S. Grinkevičius. – Kuo tie argumentai buvo patrauklūs jums, kaip Kėdainių rajono merui, kad jūs sutikote su tokia pozicija?“

V. Tamulis beviltiškai kartojo, kad tokia buvusi daugumos merų valia, bet vis tiek tvirtino kad „interesai buvo atstovėti“.

V. Tamulis nesijaudina:  „Toje vietoje nematau problemos, turėsime daugiau šnekėtis.“

„Kaip ir visur, vyksta susitarimai. Daugumos sprendimams reikia paklusti,“ – apie kažkokius akivaizdžiai ne Kėdainių naudai susitarimus tarstelėjo V. Tamulis.

Traukinys dar nenuvažiavo

„Abejoju, ar mums pritarus regiono tarybos kolegijos steigimui, tik su didesniu atstovų skaičiumi, kiti rajonai eliminuotų Kėdainius iš tarybos. Iki kada turime apsispręsti? Kaip numatyta įstatyme?“ – klausė V. Baltraitienė.

„Spalio 29 d. buvo numatytas sutarties pasirašymas,” – skubino V. Tamulis.

„Iš tikro regiono tarybos kolegija turi būti patvirtinta iki kitų metų kovo. Visi kalbėjimai, kad tarybos kolegija įsisteigs be mūsų yra niekiniai, – mero nuogąstavimus paneigė K. Štelmokaitė. – Įstatymas įsigaliojo tik rugsėjo 1 dieną.“

Pasak tarybos narės, ir kitų rajonų savivaldybėse dar daug nežinomybės. Nors regionų reformos traukinys važiuoja neįtikėtinu greičiu.

V. Tamulis desperatiškai kartojo, kad šiomis dienomis nesulaukę Kėdainių r. savivaldybės tarybos palankaus sprendimo, kiti regiono rajonai patvirtins kolegiją be Kėdainių narystės.

Mero klaidas taiso opozicija

„Matosi, kad narių skaičiaus aritmetika yra sudėliota taip, kad Kaunas ir Kauno rajonas turėtų labai didelę persvarą prieš visas kitas regiono savivaldybes, – sakė ketverių metų patirtį ir darbo regiono komitete turintis S. Grinkevičius. – Turiu patirties ir galiu patikint, kad šį kartą Kėdainiams nebuvo tinkamai atstovauta.“

Pasak S. Grinkevičiaus, niekada nebuvo taip, kad regiono komitete nebūtų atsižvelgiama į bet kurios savivaldybės mero prieštaravimus.

„Visada buvo ieškoma konsensuso. Visą laiką mes, merai, susikalbėdavome,“ – patikino S. Grinkevičius.

Ankstesnėje kadencijoje rajono meras S. Grinkevičius kalbėdavęs su kolegomis kitų rajonų merais, derindavo pozicijas.

„Konstatuoju faktą, kad nebuvo mero padarytas tas darbas, kuris galėjo būti padarytas, – sakė S. Grinkevičius. – Netikiu, kad kas nors išmes Kėdainius, kaip čia V. Tamulis gąsdina, iš regiono komiteto. Rajono taryba turi teisę nepatvirtinti. Mes neprieštaraujame kolegijos steigimui. Mes pritariame steigimui su pasiūlymu, kad keturioms mažesnėms savivaldybėms dar būtų skirta po vieną vietą atstovui.“

Valdantiesiems nereikia, svaresnio Kėdainių balso

Pasiūlymui, kad Kėdainiams būtų skirtos trys, o ne dvi, vietos atstovams su balso teise Regiono tarybos kolegijoje pritarė: V. Baltraitienė, Sandra Barzdienė, Tomas Bičiūnas, S. Grinkevičius, Jūratė Judickienė, Dangiras Kačinskas, Algimantas Kižauskas, S. Navajauskas, V. Pikelis, Saulius Sinickis, K. Štelmokaitė, Adelė Štelmokienė, Vygandas Vanagas.

Rimantas Diliūnas ir Indrė Fiodorova savo nuomonės neišreiškė.

Alvydas Ardavičius, Paulius Aukštikalnis, Edita Bodendorfė, Alfredas Hofmanas, Aušrelė Kaminskienė, Gitana Kaupienė, Nijolė Naujokienė, Aušra Nesterovienė, Kęstutis Valionis ir V. Tamulis nepritarė, kad Kauno regiono tarybos kolegijoje Kėdainiams atstovautų daugiau narių ir jų balsai būtų svaresni svarstant rajonui svarbius klausimus.

Panašios naujienos