Prieš keletą savaičių „Kėdainių mugė“ publikavo interviu su rajono meru Valentinu Tamuliu apie šalia Kėdainių esančiame Zabieliškio sąvartyne atsirasiančią maisto atliekų perdirbimo liniją „Maisto atliekų perdirbimo linija Zabieliškyje – praėjusios kadencijos valdančiųjų dovanėlė“. Straipsnis sukėlė audringą „buvusiųjų“ atstovo Arūno Kacevičiaus reakciją ir laviną skundų bei reikalavimų.

Paviešinus Kėdainių rajono savivaldybės mero teiginius, jog praėjusioje kadencijoje galimai nuo jo buvusi nuslėpta informacija apie Kauno regiono atliekų centre svarstomą planą, pasipylė buvusio savivaldybės administracijos direktoriaus A. Kacevičiaus kaltinimai melu, šmeižtu, skundai žiniasklaidos priežiūros institucijoms, reikalavimai merui viešai atsiprašyti.

Reikalauja mero atsiprašymo

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nariai ir meras gavo A. Kacevičiaus laiškus, kuriuose – buvęs savivaldybės atstovas KRATC dalininkų susirinkimuose kratosi atsakomybės dėl informacijos perdavimo ir reikalauja:

„ <…> Prašau gerb. merą pagrįsti savo teiginius dėl sąmoningo informacijos nuslėpimo ir pateikti įrodymus, kad aš nuslėpiau minėtame straipsnyje aprašytą informaciją arba viešai paneigti „Kėdainių mugės“ straipsnyje „Maisto atliekų perdirbimo linija Zabieliškyje – praėjusios kadencijos valdančiųjų dovanėlė“ savo žodžius, šmeižiančius mane, ir viešai atsiprašyti.“

Mero V. Tamulio teiginiai ne juokais supykdė buvusį savivaldybės administracijos direktorių. (Rolano Valionio nuotr.)

Kvapų problema Kėdainiuose – neaktuali ir nereikšminga?

Laiške savivaldybės tarybai ir merui A. Kacevičius cituoja „Kėdainių mugės“ straipsnį, tačiau savo įrodymų, jog viešai buvo paskleista netiesa, nepateikia.

Buvęs administracijos direktorius laiške tarybos nariams cituoja straipsnį ir teigia:

„Šiandien sužinome, kad apie planuojamą maisto perdirbimo linijos atsiradimą šalia Kėdainių, buvęs administracijos direktorius A. Kacevičius tuomet, pasak mero Valentino Tamulio, neinformavo nei jo, nei savivaldybės tarybos, nei visuomenės“.

Aš atsakingai pareiškiu, kad visuomet aktualią ir reikšmingą Kėdainiams ir mūsų krašto gyventojams informaciją (t.sk. ir apie KRATC dalininkų susirinkimuose svarstomus klausimus ir priimtus sprendimus) informuodavau merą – dažniausiai asmeniškai arba savivaldybės vadovų pasitarimų metu.“

A. Kacevičius apskundė „Kėdainių mugę”, o mero reikalauja atsiprašyti. (R. Valionio nuotr.)

Matyt klausimas apie galimą dar vieno nemalonių kvapų šaltinio – maisto atliekų perdirbimo linijos – atsiradimą Kėdainių pašonėje buvusiam vienam iš savivaldybės vadovų A. Kacevičiui neatrodė aktualus ir reikšmingas Kėdainių krašto gyventojams.

Kas meluoja?

Ir laiške savivaldybės tarybai, ir skunde Visuomenės informavimo etikos komisijai (VIEK) buvęs Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius A. Kacevičius teigia nedalyvaudavęs KRATC valdybos posėdžiuose. Jis atstovaudavęs savivaldybę dalininkų susirinkimuose.

Skunde VIEK A. Kacevičius rašo: „<…>neįmanoma nei visuomenei, nei savivaldybės tarybos nariams, nei merui pateikti tokios informacijos, kurios neturi. <…>“.

Tačiau A. Kacevičius, „Kėdainių mugei“ renkant informaciją straipsniui, patvirtino, jog KRATC valdyboje Kėdainių r. savivaldybei atstovaujantis savivaldybės Bendrojo skyriaus vedėjas Egidijus Grigaitis apie valdyboje aptariamus klausimus jį, savivaldybės administracijos direktorių, kaip tiesioginį vadovą, informuodavo.

Tad galima numanyti, jog tikimybė, kad A. Kacevičius apie KRATC valdyboje svarstomą maisto atliekų perdirbimo linijos įrengimą Zabieliškio sąvartyne nežinojo – labai menka.

Visuomenės teisė – žinoti

„Kėdainių mugės“ portale pasirodžius straipsniui „Maisto atliekų perdirbimo linija Zabieliškyje – praėjusios kadencijos valdančiųjų dovanėlė“, suskubta skalbti buvusiųjų rajono valdžioje mundurą.

Buvusiems Kėdainių rajono valdantiesiems palankiame, koncerno „Vikonda“ laikraštyje ne tik meras, bet ir „Kėdainių mugė“ kaltinami melu, šmeižtu, grasinama, jog gali tekti atsakyti.

Atsakome: visuomenės teisė yra žinoti!

KRATC valdybos posėdyje buvo pristatyta „Maisto studija“, parengta 2022 m. rugsėjo 16 d. (savivaldybės administracijos direktoriumi dirbant A. Kacevičiui);

KRATC valdybos narys, atstovaujantys Kėdainių r. savivaldybei, apie svarstomus klausimus informuodavo savivaldybės administracijos direktorių;

KRATC dalininkų susirinkimuose Kėdainių r. savivaldybei atstovaudavo administracijos direktorius A. Kacevičius.

Iki šių metų (2023 m.) rugsėjo Kėdainių krašto visuomenė nežinojo apie Zabieliškio sąvartyne Kauno regiono atliekų centro (KRATC) planuojamą įrengti virtuvės ir maisto atliekų perdirbimo liniją.