Išaaiškėjus Kauno regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) planui Kėdainių rajono Zabieliškio sąvartyne įrengti maisto ir virtuvės atliekų perdirbimo liniją, aiškėja ir vietinės politikų „paslaptys“ ar galima buvo užbėgti įvykiams už akių ir kodėl meras „susilaikė“ balsuodamas.

Apie rengiamus planus Kėdainių pašonėje buvusi valdžia nutylėjo

Dar prieš metus, savivaldybes valdant praėjusios kadencijos valdantiesiems, Kauno regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) valdybos posėdyje buvo pristatyta „Maisto studija“, parengta 2022 m. rugsėjo 16 d. Kėdainiams dalininkų posėdžiuose tuomet atstovaudavo savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Kacevičius.

Tų pačių metų spalio 4 d. KRATC valdyba nutaria: „Teikti dalininkams analizuoti 2.1 alternatyvą: maisto ir virtuvės atliekų paruošimas perdirbimui Zabieliškio teritorijoje <…>“. Tame pačiame posėdyje buvo nutarta organizuoti KRATC darbuotojų ir valdybos narių komandiruotę į Šveicariją „pasisemti gerosios patirties ir apžiūrėti įmonę, kuri gamina tinkamą ir veikiančią įrangą maisto atliekų apdorojime“.

Spalio 4 d. KRATC valdybos posėdyje, kuriame aptariamas maisto atliekų perdirbimo Zabieliškio sąvartyne klausimas, Kėdainių savivaldybės atstovai nedalyvavo. Tačiau į Šveicariją KRATC valdyboje Kėdainių r. savivaldybę atstovaujantis Bendrojo skyriaus vedėjas Egidijus Grigaitis su administracijos direktoriaus A. Kacevičiaus „palaiminimu“ išvyko.

Šiandien sužinome, kad apie planuojamą maisto perdirbimo linijos atsiradimą šalia Kėdainių, buvęs administracijos direktorius A. Kacevičius tuomet, pasak mero Valentino Tamulio, neinformavo nei jo, nei savivaldybės tarybos, nei visuomenės.

Kodėl informacija buvo „palaikyta stalčiuje“?

Šiandien kartu su koalicijos partneriais sukantis galvą, kokia išeitis būtų palankesnė kėdainiečiams, rajono meras V. Tamulis sako esąs įsitikinęs, jog informacija buvo nuslėpta sąmoningai – iki rinkimų bebuvo likęs pusmetis, o jis jau buvo pareiškęs, jog į juos eis nebe su buvusiais valdančiaisiais.

Šiandien praėjusią kadenciją buvusieji rajono valdžioje demonstruoja kitą veidą, pasisako prieš savo pačių pradėtus darbus – neva nepritariantys maisto atliekų perdirbimo linijos atsiradimui Zabieliškio sąvartyne, vadina tai sąvartyno plėtra ir kaltina dabartinę rajono valdžią.

Meras V. Tamulis. (Rolano Valionio nuotr.)

 • Ar dar galima tikėtis, kad maisto atliekų perdirbimo linija Zabieliškio sąvartyne neatsiras? – klausiame rajono mero Valentino Tamulio.
 • Toli tas „traukinys“ dar nenuvažiavęs, – ramina meras. – Reikalas yra labai išpūstas. Nešnekama apie sąvartyno plėtrą, kaip kad kai kurie vietiniai politikai dabar bando teigti. Praėjusiais metais buvo atlikta galimybių studija dėl maisto atliekų perdirbimo, kurią aš pamačiau tik grįžęs iš KRATC dalininkų susirinkimo šių metų liepą. Tik dabar aš pamačiau tą galimybių studiją, su kuria buvusio administracijos direktoriaus nebuvau supažindintas ne tik aš, bet ir tarybos nariai.

Galimybių studijoje, kuri buvo paruošta praėjusių metų rugsėjį, maisto atliekų perdirbimo linijos įrengimui aptariamos netgi 3 vietos – Kauno MBA (mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamykla), Zabieliškio sąvartynas arba – ir Kauno MBA, ir Zabieliškis.

Klausimas dar nėra „uždarytas“. Kadangi visos KRATC dalininkės – savivaldybės: Kauno miesto ir rajono, Jonavos, Kaišiadorių, Raseinių ir Kėdainių dar turi patvirtinti atliekų tvarkymo planą 2021-2027 m. (Kėdainių r. savivaldybės taryba tai darys spalio mėn. – red past.).

Noriu tik pasakyti, kad spalio mėnesį, kuomet savivaldybės taryba svarstys atliekų tvarkymo planą, greičiausiai sprendimas bus pritarti planui su išlyga, kad įrenginių maisto atliekų perdirbimo Zabieliškyje nebūtų.

 • Mere, tai kodėl balsuodamas KRATC dalininkų susirinkime, kai buvo svarstomas maisto atliekų perdirbimo linijos įrengimas Zabieliškio sąvartyne, nebalsavote „prieš“, o „susilaikėte“?
 • Į būtent šį KRATC dalininkų posėdį važiavau su Kėdainių r. savivaldybės tarybos sprendimu balsuoti prieš atliekų tvarkymo mokesčio pakėlimą. Dėl maisto atliekų perdirbimo linijos Kėdainių rajono savivaldybės taryboje nebuvo aptarta. Nei taryba, nei aš apie tai nebuvome informuoti.
 • Ši „Maisto studija“, kaip matosi dokumentuose, buvo paruošta praėjusių metų rugsėjį. Pristatyta KRATC’o valdybai, kurioje yra Kėdainių savivaldybės atstovas, praėjusių metų spalio 4 d. Ar neturėjo tuometinis Kėdainių administracijos direktorius A. Kacevičius informuoti mero ir savivaldybės tarybos apie KRATC planus Kėdainių pašonėje?
 • Manau, kad turėjau būti informuotas ir aš, ir tarybos nariai turėjo būti supažindinti. Bet to nebuvo padaryta.
 • Ar domėjotės, kodėl?
 • Dabar jau nebesidomėjau, nes buvęs Kėdainių r. savivaldybės administracijos direktorius A. Kacevičius nebedirba savivaldybėje. Tačiau, turint omeny, kad „Maisto studija“ buvo pristatyta 2022 m. rugsėjo 16 d., šiandien galiu teigti, jog artėjantys rinkimai galėjo turėti įtakos tam, kad ši galimybių studija buvo „palaikyta stalčiuje“.

2 milijonų išleisti neprireiks

 • Jeigu Kėdainių rajono taryba pritars atliekų tvarkymo planui be maisto atliekų perdirbimo linijos Zabieliškio sąvartyne, bet kitų rajonų savivaldybių tarybos patvirtins planą tokį, koks jis KRATC’o yra paruoštas dabar, maisto atliekos bus perdirbamos Zabieliškyje? Ir Kėdainių rajonui teksią prisidėti lėšomis?
 • Paskleista klaidinanti informacija, jog Kėdainių rajonui teks prisidėti 2 mln. eurų. KRATC dalininkų susirinkime buvo pasakyta, jog maisto atliekų perdirbimo įrenginiai gali kainuoti iki 10 mln. eurų ir 20 procentų sumos gali tekti prisidėti dalininkams. O tai reiškia – visoms savivaldybėms dalininkėms, bet ne vienai, kurios teritorijoje bus linija. Visiška netiesa yra, kad 2 mln. eurų teks sumokėti Kėdainių gyventojams.
 • Kas nutiktų, jei Kėdainių r. savivaldybės taryba nepritartų visam KRATC atliekų tvarkymo planui?
 • Pasinaudojant LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) lėšomis planuojama įsigyti ir įrengti maisto atliekoms surinkti skirtų konteinerių. Tai kainuos per 350 tūkstančių eurų. Šiomis lėšomis galėsime pasinaudoti tik tada, jei bus patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. planas. Kitu atveju – konteinerių įsigijimo ir įrengimo išlaidos turės būti dengiamos iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

(Viršelio nuotr. – „K. m.” archyvo / fotografas Algimantas Barzdžius)

Panašios naujienos