Praėjusį trečiadienį Kėdainių apygardos Nr. 43 rinkimų komisija (ARK) priėmė atidėtą sprendimą, kad paskelbiant nepažymėtą politinę reklamą – Viktoro Fiodorovo publikaciją „Didieji duomenys Lietuvoje nuteka vamzdžiu“ – pažeistas LR Rinkimų įstatymas.

Nepažymėta politinė reklama laikoma paslėpta politine reklama ir yra draudžiama.

ARK sprendimą šiuo klausimu buvo pasiruošusi priimti dar prieš savaitę. Fiodorovų veiksmai nulėmė sprendimo atidėjimą. Bet tai nepakeitė komisijos nuomonės.

Kėdainių apygardos komisijos sprendimą dar turės patvirtinti Vyriausioji rinkimų komisija (VRK). VRK pritarus kėdainiečių kolegų sprendimui, tai jau būtų antras užfiksuotas šio kandidato Rinkimų įstatymo nepaisymo faktas.

Atkartojo partijos programą

Rinkimų skaidrumą prižiūrinčioms institucijoms įtarimų sukėlė kėdainiečio Viktoro Fiodorovo pasisakymas vienoje internetinėje svetainėje.

Nepažymėtoje, kaip priklausytų rinkiminės kampanijos metu, publikacijoje apie VĮ Registrų centre įvykusią vandentiekio avariją „sąrašinis“ kandidatas į LR Seimą pasakoja, kaip „prisidėjo prie labai konkretaus veiksmų plano…“, „numatė skirti ypatingą dėmesį“ ir dar kitų identiškų Darbo partijos rinkimų programos pažadų.

Kėdainių ARK stebėsenos grupė V. Fiodorovo publikacijoje atrado tiesiog nukopijuotų iš partijos programos ištisų sakinių.

Kėdainių rinkimų apygardos komisija įžvelgė, kad politinės partijos narys, rinkimų štabo vadovas ir politinės kampanijos dalyvis V. Fiodorovas, publikacijoje išsakęs atstovaujamos partijos programos tam tikras idėjas, pateikdamas pirmuoju asmeniu ir nurodydamas prisidėjęs jas kuriant, nedviprasmiškai propaguoja save ir siekia paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose.

Kandidatas ir gynėsi, ir puolė

Prieš savaitę šį klausimą svarsčiusioje Kėdainių ARK dalyvavusi kandidato žmona, įstatymą galimai pažeidusio portalo vadovė, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė Indrė Fiodorova spėjo apsimeluoti. Šiame posėdyje V. Fiodorovas vėlgi tėškė bet kuriam kėdainiečiui šypseną sukelsiantį faktą – neva jis neturįs jokios įtakos žmonos valdomame portale.

Nevengė save politikos senbuviu laikantis kandidatas pamokyti Apygardos rinkimų komisiją, kaip dirbti. Priekaištavo dėl darbo kokybės. Švaistėsi priekaištais dėl tendencingo nusistatymo prieš DP. Įtarimų dėl šališkumo kliuvo ne tik kėdainiečiams, bet ir VRK konkrečiam atstovui.

„Mes jūsų tikrai nekaltiname, – V. Fiodorovą ramino ARK stebėsenos grupės atstovė. – Konstatavome faktus pagal galiojančius teisės aktus.“

Kėdainių apygardos komisijos pirmininkė dar paaiškino V. Fiodorovui, jog Kėdainių apygardos rinkimų komisija, atlikusi tyrimą, teikia išvadas VRK.

Į valdžią – bet kokiais būdais

„Nereikia mokyti stebėsenos grupės dirbti, – V. Fiodorovui nenurimstant neištvėrė komisijos nariai. – VRK vertins mūsų išvadas ir priims galutinį sprendimą. Ten komisija taip pat yra sudaryta ne iš dviejų žmonių, bet iš dvylikos.“

Kol kas Kėdainių ARK turėjo priimti sprendimus tik dėl galimų Darbo partijos ir  Dariaus Kaminsko  pažeidimų.

Nei kiti šeši Kėdainių apygardos kandidatai vienmandatininkai, nei kitos partijos į ARK akiratį dėl nusižengimų nepapuolė.

Panašios naujienos