Baigiantis vasarai patvirtintas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) vadovas. Konkursą antrą kadenciją vadovauti mokslo įstaigai laimėjo dabartinis vadovas dr. Gintaras Brazauskas.

Rugpjūčio 26 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtino dr. G. Brazausko, kuris laimėjo viešą konkursą, penkerių metų kadenciją LAMMC direktoriaus pareigoms eiti.

Dr. Gintaras Brazauskas pristatė centro veiklos plano projektą 2020–2025 metams, kuriame numatyti pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai. Tarp jų – vykdyti šalies ūkio plėtrai svarbius ilgalaikius fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus, gausinti ir skleisti mokslo žinias, kurių reikia žemės, miškų ir aplinkos ištekliams racionaliai ir tausojamai naudoti, geros kokybės produktams gaminti; skleisti visuomenėje mokslo žinias, prisidėti prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės ugdymo;
 kartu su aukštosiomis mokyklomis rengti mokslininkus, padėti joms rengti specialistus ir kt.

Parengta pagal LAMMC inf. ir nuotr.