Šv. Velykos yra svarbiausia Romos Katalikų Bažnyčios šventė – Jėzaus Kristaus Prisikėlimo iškilmė. Nemažai žmonių apsilanko bažnyčioje, norėdami dalyvauti ta proga aukojamose šventose mišiose.

Rajono dvasininkai informuoja, kad mišios Kėdainių rajono bažnyčiose bus aukojamos tokia tvarka:

Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje – balandžio 17 d. 8 val. iškilmingos šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią. Kitos mišios –  tik 10 val. (12 val. mišių nebus).

Balandžio 18-ąją – antrąją Velykų dieną – mišios bus aukojamos 8 ir 10 val.                                                                                                                                                             

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje  Velykų šv. Mišios su procesija ir margučių šventinimu – 8 val. Kitos mišios – 10.30 val. Antrąją Velykų dieną  mišios – 10 val.

Šventybrasčio bažnyčioje –17 d. 12 val.

Pajieslio bažnyčioje – 17 d. 6.30 val.

Gudžiūnų bažnyčioje – 17 d. 8 val.

Krakių bažnyčioje – 17 d. 10 val.

Josvainių bažnyčioje – 17 d. 7 val., 18 d. 12.30 val.

Pernaravos bažnyčioje – 17 d. 9 val., 18 d. 11.00 val.

Šaravų koplyčioje – 17 d. 10.30 val.

Pagirių bažnyčioje – 17 d. 8 val., 18 d. 10.00 val.

Šėtos bažnyčioje – 17 d. 8 val. Po mišių bus šventinami velykiniai valgiai. (12 val. mišių nebus). Antrąją Velykų dieną mišios – 12 val.

Lančiūnavos bažnyčioje – 17 d. 10.00 val. Po mišių bus pašventinti velykiniai valgiai.

Dotnuvos bažnyčioje – 17 d. 9 val., 18 d. 12 val.

Šlapaberžės bažnyčioje – 17 d. 11 val.

Paberžės bažnyčioje –  17 d. 8 val.

Surviliškio bažnyčioje – 17 d. 10 val.

Apytalaukio bažnyčioje – 17 d. 11 val.

Labūnavos bažnyčioje – 17 d. 12 val.