Trečdalis šalies gyventojų, laikančių augintinius, juos jau yra paženklinę, o dar 30 proc. tai ketina padaryti artimiausiu metu, mat iki šių metų gegužės 1 dienos Lietuvoje mikroschema turi būti paženklinti ir į Gyvūnų augintinių registrą įtraukti visi šunys, katės bei šeškai.

Privalomasis gyvūnų augintinių ženklinimas mikroschemomis ir registravimas Gyvūnų augintinių registre įvestas siekiant užtikrinti gyvūnų gerovę, sudaryti galimybes nustatyti augintinių laikymo vietą, identifikuoti jų savininkus ir, esant būtinybei, imtis priemonių, leidžiančių pagerinti gyvūnų laikymo sąlygas. Tai – viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių.

Taip pat svarbi ir užkrečiamųjų gyvūnų ligų kontrolė bei efektyvesnė viešosios tvarkos kontrolė.

Remiantis Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis ir kita augintinių statistika, Lietuvoje iš viso galėtų būti apie 550 tūkst. šunų ir apie 600 tūkst. kačių.

„Spinter tyrimų“ atliktos reprezentatyvios gyventojų apklausos duomenimis, 34 proc. respondentų turi šunį, 29 proc. apklaustųjų – katę, o kad namuose augina šešką, nurodė 1 proc. tyrimo dalyvių. 47 proc. respondentų nurodė, jog augintinių neturi.

34 proc. tyrimo dalyvių teigė, jog jie jau paženklino ir užregistravo savo augintinius, o 30 proc. respondentų sakė, jog ketina tai padaryti artimiausiu metu.

6 proc. apklaustųjų nurodė nesiruošiantys ženklinti savo augintinio. Dažniausiai nurodytos priežastys – augintinis neišeina į lauką arba per didelė paslaugos kaina. Tik 12 proc. respondentų nežinojo apie šiuo metu vykstantį privalomąjį gyvūnų ženklinimą. Pusė iš jų sakė, jog gyvūnus paženklins ir užregistruos.

Reaguodama į tai, jog daliai gyventojų privalomasis gyvūnų augintinių ženklinimas gali tapti finansine našta, Vyriausybė patvirtino ženklinimo išlaidų kompensavimo mechanizmą socialinę pašalpą gaunantiems asmenims ir gyvūnų globėjams. Pagal valstybės numatytą tvarką, visiems socialinės pašalpos gavėjams ženklinimo ir registravimo išlaidos bus kompensuojamos daugiausia už trijų augintinių (šunų, kačių ar šeškų) paženklinimą ir užregistravimą, kompensacijos dydis – iki 15 eurų už kiekvieną gyvūną.

Socialinę pašalpą gaunantiems nepaženklintų ir neužregistruotų augintinių šeimininkams reikėtų suskubti, nes kompensacijos taikomos gyvūnus paženklinus iki gegužės 1 d.

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas dėl privalomo gyvūnų augintinių ženklinimo mikroschema ir registravimo buvo priimtas pernai pavasarį ir įpareigojo gyventojus savo augintinius – kates, šunis, šeškus – paženklinti ir įregistruoti iki šių metų gegužės 1 dienos.

Gyvūnai, atvesti po minėto įstatymo įsigaliojimo, privalo būti paženklinti ir įregistruoti per keturis mėnesius nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip iki jų perdavimo kitam savininkui ar laikytojui.

Panašios naujienos