Rajono savivaldybės taryboje, iškilus ginčams tvirtinant administracijos paruoštus sprendimus, dažnai tarybos narių akys nukrypsta į Teisės ir personalo skyriaus vedėją Dalių Ramoną arba Vyriausybės atstovą. Tačiau vis mažiau pasitikėjimo savivaldybės teisininkų kompetencija lieka, kai priimtus sprendimus tarybai tenka tvirtinti iš naujo.

Paskutiniame Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdyje (šių metų spalio 29 d.) svarstant lopšelių-darželių „Žilvitis“, „Vyturėlis“, „Puriena“, „Vaikystė“, „Obelėlė“ nuostatų pakeitimus iškilo klausimas dėl tarybai tvirtinti pateiktuose įstaigų nuostatuose atsiradusios privilegijos rajono merui – savo sprendimu atšaukti įstaigos vadovą.

Suderinta

Laikinai einanti savivaldybės švietimo skyriaus vedėjos pareigas Vilma Dobrovolskienė, apeliuodama į praėjusių metų rugsėjo 1 dieną įsigaliojusius Švietimo įstatymo pasikeitimus, tvirtino, jog dabar „savivaldybės pavaldume esančiose mokyklose direktorių priima ir atleidžia meras“ ir keletą kartų pakartojo, kad švietimo įstaigų vadovai ir priimami, ir atleidžiami iš pareigų teisės aktų nustatyta tvarka.

Kėdainių rajono savivaldybės Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Dalius Ramonas. („Kėdainių mugės“ nuotr.)

„Nuostatai buvo suderinti, peržiūrėti, nuostatus rengėme pagal Švietimo ministro įsakymu patvirtintą šabloną ir tiek“, – patikino savivaldybės Teisės ir personalo skyriaus vedėjas D. Ramonas.

Sprendimo projektas suderintas ir pasirašytas administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus, pavaduotojo Vytauto Grigo, Švietimo skyriaus l. e. p. vedėjos V. Dobrovolskienės, Bendrojo skyriaus vyr. specialistės Rūtos Švedienės bei Teisės ir personalo skyriaus vedėjo D. Ramono.

Patikėjo

Tarybos nariai patikėjo, pabalsavo. Tačiau tarybos narys Salius Grinkevičius vis tiek paprašė Vyriausybės atstovo išaiškinimo dėl sakinio: „Direktorius gali būti atšauktas jį į pareigas priimančio asmens sprendimu“.

Ilgai laukti neteko, tarybos posėdžiui besibaigiant, žodžio paprašęs D. Ramonas pripažino, kad šis sakinys švietimo įstaigų nuostatuose yra perteklinis, todėl teks jį išbraukti. „Išsiaiškinome, kad ši nuostata taikoma Viešosios įstaigos statusą turintiems juridiniams asmenims“, – sakė teisės skyriaus vedėjas. (Savivaldybei priklausantys darželiai ir mokyklos yra biudžetinės įstaigos – red. past.)

Teks keisti dar kartą

Nuspręsta nuostatus pataisyti ir kitame posėdyje iš naujo teikti rajono savivaldybės tarybai tvirtinti. Tačiau iš naujo tvirtinti teks ne tik šiame posėdyje „užkliuvusius“ lopšelių-darželių nuostatus. Su tokia pačia klaida šių metų rugsėjo 16 d. buvo patvirtinti ir rajono mokyklų nuostatai.

„Negerai, mere, – į Valentiną Tamulį ir D. Ramoną kreipėsi praėjusios kadencijos rajono meras S. Grinkevičius. – Iš tiesų, Daliau, akmenėlis į tavo daržą. Tu tikrini sprendimų projektų teisinę dalį. Nuostatai turi būti sutvarkyti ir tik tada pateikti tarybai tvirtinti.“

Autorius

Panašios naujienos