Atlyginimai – visus metus

Manau, viešasis sektorius, kaip ir privatus, susiduria su žmogiškųjų išteklių trūkumu. 

Finansinis atlygis – ne vienintelis rodiklis, tačiau, manau, esminis, lemiantis darbuotojo pasirinkimą. Todėl darbuotojai, jau dirbantys bei planuojantys dirbti savivaldybei pavaldžiose biudžetinėse įstaigose, turėtų žinoti, kad savivaldybė vertina jų indėlį ir kuriamą pridėtinę vertę, todėl yra užtikrinusi darbo užmokesčio fondą visiems 12 mėnesių. 

Susidariusi ydinga praktika, kad metų pradžioje biudžetinėms įstaigoms skiriama lėšų ne pilniems metams, tiesiog turėtų neegzistuoti. 

Biudžetinių įstaigų vadovai turėtų jaustis ramiai ir užtikrintai visus metus, žinodami, kad darbo užmokesčio fondas jiems yra užtikrintas šimtu procentų. 

Kitu atveju, sakyčiau, yra demotyvuojami tiek įstaigų vadovai, tiek darbuotojai. 

Sandra Barzdienė (sąraše Nr. 2)

Žalius ir atsinaujinančius energetinius išteklius naudojantis Kėdainių miestas ir rajonas

Visos rajono savivaldybei priklausančios įstaigos ir įmonės turi pradėti naudotis saulės ar vėjo elektrinių parkais ar juos įsirengti savo teritorijose. Be abejo, savivaldybės finansinė pagalba ir tiesioginis įsitraukimas padedant įgyvendinti projektą – būtinas.

Siekiant ne tik kovoti su klimato kaita, bet ir tobulinant kraštiečių susisiekimo paslaugą, svarbu atnaujinti autobusų parką, keičiant iškastiniu kuru varomus autobusus į elektrinius. Taip pat būtina visose miesto autobusų sustojimo vietose įrengti interaktyvias švieslentes.

Krovininių bei lengvųjų automobilių tranzitas miesto gatvėmis yra vienas iš didžiausių taršos šaltinių. Tą labai pajaučiame kai diena yra rami, nevėjuota. Yra svarbu nukreipti sunkiasvorį transportą už miesto ribų, o mieste įrengti išmaniuosius šviesoforus, kurie leistų ne tik rečiau sustoti, bet ir būtų efektyviau valdomi transportų srautai šviesoforais reguliuojamose sankryžose.

Ir, be abejo, dviračių takų plėtra. Tinkama, patogi ir puiki infrastruktūra žmonėms sukurtų terpę persėsti iš automobilio ant dviračio ir šiltuoju sezono metu mieste esančią darbovietę pasiekti minant pedalus ir gerinant sveikatą.

Nedarant nieko – rytojus bus toks pat, kaip ir šiandien.

Paulius Zykas (sąraše Nr. 27)

Žali Kėdainiai

Turime atsakingiau žiūrėti į miesto želdynų plotų formavimą. Gyvename pramoniniame mieste, kur kiekvienas medis ar krūmas tiesiogiai susijęs su miestiečių sveikata.

Suprantamas noras matyti žydinčius gėlynus, tačiau jie – tik puošmena. Vienmečiai augalai, iš kurių dažniausiai formuojami gėlynai, nesukuria ilgalaikės naudos. Jie per trumpą savo gyvavimo laiką ne tik brangiau kainuoja, bet ir suvartoja mažiau CO2 nei sukuria vėliau irdami. Tai ne tik nesumažina taršos mieste, bet ir sukuria papildomą.

Žydinčius gėlynus galima sukurti ir iš daugiamečių augalų. Tai kiek sudėtingesnis ir atsakingesnis darbas, tačiau naudos neša nepalyginamai daugiau. Ir ta nauda daugialypė:

Mažesnės išlaidos augalų pirkimui, sodinimui, priežiūrai ilgalaikėje perspektyvoje.

Švaresnis oras – sveikesni gyventojai. Daugiamečiai augalai sugeria daugiau CO2 bei kitų kenksmingų pramonės, automobilių taršos produktų. Galimai sumažintų ir baisiuosius Kėdainių pramonės kvapus.

Didesni želdynai – didesnė apsauga nuo karščių vasarą.

Ne išimtis ir mūsų parkai. Juose tvarkingai sugrėbiami lapai ir nuskutama žolė. Gaila, kol kas nėra atsakingo, želdynų planavimą išmanančio žmogaus, kuris paruoštų tvarkas, kaip turi būti želdinami ir prižiūrimi augalai. O tam, kad medžiai netaptų „ligotais“, o gėlynai skurdžiais – tokias tvarkas būtina turėti.

Ugnė Balčiūnienė (sąraše Nr. 11)

Užtikrinti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas

Manau, kad vykstant SAM inicijuotoms sveikatos reformoms Kėdainių rajono savivaldybės taryba turėtų aktyviau ir profesionaliau dalyvauti šiame procese, nes būtent ji gali priimti sprendimus, kurie užtikrintų kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą mūsų krašto gyventojams.

Kėdainiuose turime dvi stiprias sveikatos priežiūros įstaigas, kurios pajėgios įgyvendinti Kėdainių rajono savivaldybės sprendimus ir įpareigojimus. Bet tie sprendimai turi būti protingi.

Manau, kad mano turimos medicinos, sveikatos politikos ir vadybos žinios, patirtis būtų naudinga taryboje sprendžiant šiuos klausimus.

Tikiu, kad su taip pat mąstančia komanda, konstruktyviai bendraudami ir bendradarbiaudami, pasieksime gerų darbo rezultatų mūsų krašto žmonių gerovei.

Esu kilęs iš Kauno. Užaugau stiprioje šeimoje, kuriai esu dėkingas už įskiepytas vertybes: drausmingumą, teisingumą, konkretumą, proto ir mokslo galią, empatiją žmogui. Didžiausia mano vertybė ir turtas – šeima. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi sukūręs gražią šeimą, ją puoselėju ir tausoju. Nuo 2018 metų su šeima tapome kėdainiečiais, tad puikiai matau, jaučiu ir žinau mūsų žmonių problemas.

Esu baigęs LSMU medicinos studijas, įgijęs gydytojo chirurgo kvalifikaciją, taip pat sveikatos politikos ir vadybos magistro laipsnį. Dirbu VšĮ Kėdainių ligoninėje: chirurgijos skyriaus vedėjas, gydytojas chirurgas.

Arvydas Kleiva (sąraše Nr. 7)


2023 m. SAVIVALDOS RINKIMŲ PROGRAMA

Vizija – klestintis ir šiuolaikiškas miestas, augantis rajonas, kuriame gera gyventi VISIEMS.

Svarbiausias principas savivaldoje – duoti tai, ko reikia žmonėms, o ne tai, ką įsivaizduoja valdžia. Stiprinsime dialogą su gyventojais, kursime galimybes verslui, įtrauksime gyventojus į miesto veiklų, infrastruktūros ir erdvių planavimą.  

DIRBDAMI SAVIVALDOJE MES:

 • Orientuosimės į atsakingą planavimą, energetinę nepriklausomybę bei spartesnius renovacijos procesus.
 • Tęsime inžinerinių tinklų, nuotekų, vandentiekio bei valymo įrenginių tinklų plėtrą.
 • Tęsime ne tik viešųjų erdvių ir vaikų darželių tvarkymą, tačiau finansuosime ir esamos infrastruktūros priežiūrą.
 • Dėsime pastangas perimti savivaldybės nuosavybėn J. Basanavičiaus g. – apriboti sunkiojo transporto eismą.
 • Vystysime dviračių takų tinklą.
 • Kursime tikrą piliečių savivaldą: formuojant savivaldybės biudžetą į dalies jo lėšų skirstymą įtrauksime savivaldybės gyventojus.
 • Smulkūs, vidutiniai, vietos bendruomenių, šeimų verslai – prioritetas.
 • Skatinsime rajono menininkų, kultūros centrų iniciatyvas.
 • Teiksime būtinųjų mokymo priemonių krepšelius moksleiviams ir mokytojams, rūpinsimės mokymosi pagalba ir plėsime neformaliojo švietimo krepšelio apimtis, sieksime pritraukti mokytojų į mokyklas ir pasirūpinti gera jų savijauta.
 • Skirsime prioritetinį dėmesį jaunų šeimų problemoms spręsti, plėsime nemokamo šeimų laisvalaikio iniciatyvas.
 • Įrengsime 25–30 vietų salę kino teatrui.
 • Plėsime sveikatos ir socialinių paslaugų prieinamumą kaimuose ir miesteliuose, didindami mobilių paslaugų skaičių.
 • Plėsime vaikų ir jaunimo dienos centrų tinklą bei gerinsime esamų infrastruktūrą.
 • Skirsime ypatingą dėmesį civilinei saugai.

ESAME PASIRUOŠĘ DIRBTI JUMS!

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Liberalų sąjūdžio Politinės kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 61