Nuo kovo 1-osios Kėdainių krašte startavo šeimoms skirtas projektas, kokio iki šiol mūsų rajone dar nėra buvę. Suaugusiųjų ir vaikų laukia daug naudingų nemokamų paslaugų, tarp kurių – pozityvios tėvystės mokymai, psichologo konsultacijos, šeimų bendravimo įgūdžių tobulinimo seminarai, giluminė dailės terapija, krizes patiriantiems paaugliams ir jaunimui skirti užsiėmimai, šeimų stovyklos ir dar daug kitų veiklų.

Net ketverius metus

Projektas, kuris vadinasi „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje“, truks ketverius metus. Kaip teigė Donatas Stelmokas, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas ir šio projekto vadovas, projektą savivaldybė įgyvendina kartu su partneriais – Kėdainių pagalbos šeimai centru ir Kėdainių rajono moterų krizių centru. Pagalbos šeimai centre bus įkurti Bendruomeniniai šeimos namai, ten dirbanti koordinatorė teiks konsultavimo, informavimo paslaugas, o Moterų krizių centras šeimoms teiks pozityvios tėvystės mokymų, šeimos įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir psichosocialines paslaugas.

Veiklos – pagal šeimos poreikius

Numatomos tokios veiklos: pozityvios tėvystės mokymai pagal STEP programą, pasiruošimo tėvystei mokymai jaunuoliams, šeimų bendravimo įgūdžių tobulinimo seminarai, grupinės psichologo konsultacijos, individualios psichologo konsultacijos, individualios socialinio darbuotojo konsultacijos, tarpininkavimas ir atstovavimas. Taip pat – giluminės dailės terapijos užsiėmimai, užsiėmimai krizes patiriantiems paaugliams ir jaunimui, atsakingo ir saugaus namų ūkio planavimo ir organizavimo užsiėmimai. Viena iš planuojamų naujovių – šeimos savarankiškumo stiprinimo ir pozityvaus tarpusavio bendravimo ugdymo stovykla.

Kad šeimos „nepaslystų“

Kas galės pasinaudoti šiomis, ne vienai šeimai aktualiomis, paslaugomis? Projektas orientuotas į visas šeimas, tačiau labiausiai – į tas, kurios šiuo metu likusios tarsi užribyje. Jos nėra socialinės rizikos ar stebimos šeimos, taip pat nėra ir tos, kurios gali nevaržomos susimokėti už privačias specialistų konsultacijas ar, pavyzdžiui, leisti sau giluminius dailės terapijos užsiėmimus. Kėdainių pagalbos šeimai centro vadovė Sandra Sagatienė atkreipė dėmesį, kad visoje šalyje kalbama apie tai, kad tokioms šeimoms, kurios gyvena sunkiau, nežino, kur kreiptis pagalbos ir kurioms sunku tą pagalbą pasiekti, nėra skiriama pakankamai dėmesio. Tad šiuo projektu kuriama paslaugų erdvė tokioms kraštiečių šeimoms.

Dalis paslaugų bus teikiama kaimiškosiose seniūnijose, siekiant užtikrinti prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos. Taip pat bus labai svarbus bendradarbiavimas su seniūnijomis, socialiniais darbuotojais, mokyklų ir darželių specialistais, kurie pažįsta šeimas ir gali paskatinti jas dalyvauti projekto veiklose.

Kaip pabrėžė Kėdainių rajono moterų krizių centro vadovė Rita Stakniūnienė, projekto veiklose kviečiami dalyvauti tiek problemų patiriantys tėvai, tiek ir tie, kurie norėtų pagilinti savo žinias vienoje ar kitoje šeimos gyvenimo, vaikų auklėjimo srityje.

Finansuoja Europos Sąjunga

„Projekto tikslas – sudaryti sąlygas šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus“, – apibendrindamas sakė projekto vadovas D. Stelmokas.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, skirtos paramos suma – kiek daugiau nei 312 tūkst. eurų. Iš viso planuojama suteikti paslaugas 400 asmenų. Norintieji dalyvauti turės užpildyti projekto dalyvio anketas, nes to reikalauja finansavimą suteikianti ES institucija. „Tačiau garantuojame konfidencialumą, asmeniniai duomenys viešai nebus skelbiami, jie reikalingi tik atsiskaitymo dėl projekto įgyvendinimo tikslu“, – pabrėžė D. Stelmokas.

Kur kreiptis?

Norintiems dalyvauti veiklose, informacija teikiama ir registruojama Kėdainių pagalbos šeimai centre, tel. 8 (347) 55 531, mob. 8 605 60 349. Skambinti prašoma darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Taip pat galite kreiptis el. paštu  BSNKedainiai@gmail.com arba parašyti žinutę socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Kėdainių rajono savivaldybės Bendruomeniniai šeimos namai“.

Panašios naujienos