Viešojoje erdvėje išplatintos balandžio 22 dieną prie Kėdainių, Babėnų karjero vykusios aplinkos tvarkymo akcijos nuotraukos, kuriose užfiksuotas būrys žmonių, nedėvinčių kaukių ir nesilaikančių saugaus atstumo, sulaukė ne tik pagyrų dėl kilnaus tikslo, bet ir klausimų dėl galimų koronaviruso saugumo reikalavimų pažeidimų.

Yra „lygesnių už lygius“?

Dviejų savaičių prireikė bandant išsiaiškinti pasipiktinusio „Kėdainių mugės“ skaitytojo (vardas ir pavardė žinomi) klausimus: „Kodėl karantino taisyklės galioja ne visiems? Ar galima tokioje minioje būti be kaukių?!“

Tenka pripažinti, kad atsakymo paieškos, kai tokiose akcijose dalyvauja ar nuotraukose pozuoja aukščiausi rajono vadovai, pavyzdžiui, būrio žmonių centre įsiamžinęs meras, vyksta sunkiai. Nei policija, nei visuomenės sveikatos specialistai pažeidimų neįžvelgė, nes visus nuotraukose be veido kaukių buvusius žmones priskyrė išimtims – neįgaliesiems arba šeimos nariams.

Skundų negavo

Balandžio 27 dieną Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovei spaudai perdavėme skaitytojo atsiųstas nuotraukas ir klausimą: ar jose nėra užfiksuoti karantino taisyklių pažeidimai? Taip pat paprašėme priminti pagrindines taisykles dėl saugaus talkų organizavimo, kur kreiptis dėl pastebėtų pažeidimų bei kokios baudos ar įspėjimai būtų taikomi.

Nesulaukus atsakymo, balandžio 29 dieną paklausimas buvo pakartotas kitu policijos elektroninio pašto adresu. Po dienos atėjo atsakymas: „Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai pranešimo ir/ar pareiškimo apie galimus karantino pažeidimus, susijusius su aplinkos tvarkymu, šį mėnesį negavo. Jūsų pateikta informacija perduota NVSC (Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui – red. past.) situacijos įvertinimui.“

Atsiuntė nutarimą

Po savaitės, gegužės 7 dieną iš NVSC atkeliavo pluoštas ištraukų iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“.

Išvardinti Nutarimo papunkčiai, pagal kuriuos leidžiama rengti renginius, laidotuves, ekskursijas bei kokių saugumo priemonių reikia laikytis. Kuriai iš šių kategorijų priskiriamos aplinkos talkos ir kiek jose gali dalyvauti žmonių – 10 ar 150, taip ir liko neaišku. Vis tik traktuojant talką kaip renginį, vyresniems nei 6 metų žiūrovams ir (ar) dalyviams viso renginio metu reikėtų dėvėti kaukes, išskyrus šio nutarimo 2.1.5.2 papunktyje numatytas išimtis, bei užtikrinti kitas nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Siūlo kreiptis į policiją

Šiame NVSC Kauno departamento Jonavos skyriaus vedėjos, laikinai vykdančios Kėdainių skyriaus vedėjo funkcijas, Jurgitos Arbočienės pasirašytame rašte siūloma, pastebėjus pažeidimus, nedelsiant kreiptis į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą.

Kaip informavo policija, už karantino pažeidimus numatyta atsakomybė – Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45 str. 4 d. Numatyta atsakomybė – bauda asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Pažeidimų neįžvelgė – pritaikė išimtis

Kadangi atsiųstame NVSC atsakyme nebuvo atsakyta, ar nuotraukose nėra užfiksuoti karantino taisyklių pažeidimai, kreipėmės į NVSC Kėdainių skyrių dar kartą. Gegužės 10 dieną gautas atsakymas, kuriuo dalijamės su skaitytojais:

„Jūsų siųstose nuotraukose ne visi matomi asmenys dėvi apsaugines veido kaukes, respiratorius ar kitas apsaugines priemones. Vadovaujantis (aukščiau minėto Nutarimo – red. past.) 2.1.5.2.4 papunkčio „neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį“ ir 2.1.5.2.5 papunkčio „atvirose erdvėse, kai šalia 2 metrų atstumu nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus)“ nuostatomis negalime teigti, kad buvo nesilaikoma karantino sąlygų.“

„Švarinkime miestą kartu“ bendruomenės paskyros „Facebook‘e“ nuotrauka.