Praėjusį penktadienį Kėdainių rajono savivaldybės taryba patvirtino Kėdainių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 – 2027 m. planą. Jame neliko maisto ir virtuvės atliekų perdirbimo linijos įrengimo Zabieliškio sąvartyne.

Tačiau savivaldybės tarybos nepritarimas maisto atliekų perdirbimo linijos atsiradimui Kėdainių rajone gali nesutrukdyti jos įrengimui. Susigriebta gerokai per vėlai.

Meras įpareigotas

Atskiru sprendimu savivaldybės taryba nepritarė maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumų sukūrimui VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) Zabieliškio komunalinių atliekų mechaninio atskyrimo ir rūšiavimo įrenginiuose ir pavedė Kėdainių rajono savivaldybės merui inicijuoti VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro dalininkų susirinkimo sušaukimą dėl 2023 m. liepos 3 d. VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro dalininkų sprendimo „Dėl atskiro maisto ir virtuvės atliekų surinkimo Kauno regione“ pakeitimo.

Planas – būtinas

Savivaldybės tarybos Ekonomikos ir biudžeto komitetas įsigilino į KRATC’o pateiktą Kėdainių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 – 2027 m. planą ir pasiūlė iš jo išbraukti visas formuluotes, sudarančias prielaidas įrengti Zabieliškio sąvartyne maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo įrenginius.

Šio plano tikslas – nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims.

Pasak vicemerės Virginijos Baltraitienės, nepatvirtinus plano, savivaldybė prarastų galimybę nupirkti gyventojams maisto atliekų konteinerius už LR Aplinkos projektų valdymo agentūros skiriamas lėšas. Savivaldybei tektų konteinerius pirkti iš rajono biudžeto lėšų, o tam tektų išleisti per 350 000 Kėdainių rajono mokesčių mokėtojų lėšų.

Nuo 2024 m. Lietuvos, kaip ir kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių, laukia atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Gyventojai turės jas atskirti susidarymo vietoje ir nemaišyti su kitų rūšių atliekomis. Šiuo metu maisto ir virtuvės atliekos daugeliu atvejų yra renkamos kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis.

Be plano nebus lėšų

Savivaldybės tarybos mažuma (opozicija) nepritarė atliekų planui su korekcijomis.

„Visi vieningai prieštaravome atliekų tvarkymo planui Kėdainių rajono savivaldybėje todėl, kad jame buvo labai aiškiai įrašyta, jog maisto atliekų perdirbimo linija bus statoma Zabieliškio sąvartyne. Pavyko sutarti ir su KRATC’u, kad iš Kėdainių tarybos tvirtinamo plano būtų išbraukti punktai dėl maisto atliekų perdirbimo linijos Zabieliškio sąvartyne įrengimo“, – abejojantiems mažumos rajono taryboje nariams paaiškino tarybos narys, Ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas Saulius Grinkevičius.

Tarybos narys Saulius Grinkevičius. („K. m.” archyvo nuotr. / fotografas Rolanas Valionis)

Kaip sakė S. Grinkevičius, šiuo metu savivaldybės taryba padarė viską, kas nuo jos priklausė.

„Nepatvirtinę plano, negausime finansavimo ir gali tekti mokėti dideles baudas, todėl nesuprantu, kodėl turėtume nepritarti pataisytam planui“, – į opoziciją kreipėsi S. Grinkevičius.

Jei savivaldybės taryba būtų buvusi informuota

“Kėdainių mugė“ primena, kad maisto atliekų perdirbimo linija Zabieliškyje – praėjusios kadencijos (2019-2023 m.) valdančiųjų “dovanėlė” kėdainiečiams.

Dar prieš metus, savivaldybes valdant praėjusios kadencijos valdantiesiems, Kauno regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) valdybos posėdyje buvo pristatyta „Maisto studija“, parengta 2022 m. rugsėjo 16 d.

Tų pačių metų (2022 m.) spalio 4 d. KRATC valdyba nutaria: „Teikti dalininkams analizuoti 2.1 alternatyvą: maisto ir virtuvės atliekų paruošimas perdirbimui Zabieliškio teritorijoje <…>“.

Tuomet Kėdainių rajono savivaldybei KRATC dalininkų susirinkimuose atstovaudavo administracijos direktorius Arūnas Kacevičius, o valdyboje – Bendrojo skyriaus vedėjas Egidijus Grigaitis.

Tačiau Kėdainių savivaldybės tarybos nariai apie KRATC valdybos spalio 4 d. nutarimą nebuvo informuoti. Praėjusios ir dabartinės kadencijų Kėdainių rajono savivaldybės mero Valentino Tamulio teigimu, jis taip pat nežinojęs apie Kėdainių pašonėje planuojamą statyti taršų įrenginį.

Šių metų rugsėjį portalui „Kėdainių mugė“ meras V. Tamulis teigė: „<…> turint omeny, kad „Maisto studija“ buvo pristatyta 2022 m. rugsėjo 16 d., šiandien galiu teigti, jog artėjantys rinkimai galėjo turėti įtakos tam, kad ši galimybių studija buvo „palaikyta stalčiuje“.

Praėjusį penktadienį, svarstant rajono atliekų prevencijos ir tvarkymo planą, apie tai buvo priminta A. Kacevičiui, dabar opozicijos savivaldybės taryboje atstovui.

Nežinojo? Ar tikrai?

„Bando opozicija pasirodyti, kokie jie „faini“ prieš Medekšių kaimo gyventojus, – į nekonstruktyvius darbiečių Indrės Fiodorovos ir Vygando Vanago pasisakymus sureagavo S. Grinkevičius. – Jeigu jūs negirdite, ką kalbame, su jumis sunku diskutuoti. Jeigu priimsime jūsų poziciją ir nepatvirtinsime šito plano, savivaldybė praras pinigus konteineriams. Politikuojate lygioje vietoje, praleisdami tai, kas yra svarbu.

O Arūno Kacevičiaus noriu paklausti: kai KRATC’e atstovavote Kėdainiams, tas maisto atliekų perdirbimo planas jau buvo aptarinėjamas. Kodėl neinformavote praėjusios kadencijos tarybos? Kodėl mes apie tai sužinojome paskutiniu momentu? Dabar staiga jūs imate ir pasidarote toks labai geras… Tai kodėl? Kodėl mes negirdėjome tos informacijos, kad Zabieliškyje ruošiamasi kažką daryti?“

A. Kacevičius tarybos nariui atsakė, kad KRATC’o dalininkams, kai jis Kėdainiams atstovavęs, nebuvusi pateikta jokia informacija.

„Apie svarstomus variantus buvo diskutuojama KRATC’e ir KRATC’o valdyboje. Aš valdyboje nedalyvauju ir informacijos apie valdybos sprendimus tikrai negaunu. Jei buvo kažkokios diskusijos tarp KRATC valdybos narių, aš tos informacijos negaudavau“, – tvirtino A. Kacevičius.

Tarybos narys Arūnas Kacevičius. („K. m.” archyvo nuotr. / fotografas Rolanas Valionis)

Tačiau, čia pat, tarybos posėdžių salės tribūnoje, stovėjęs KRATC valdybos narys, savivaldybės Bendrojo skyriaus vedėjas Egidijus Grigaitis patvirtino, kad apie valdyboje svarstomus klausimus informuodavęs savo tiesioginį tuometinį vadovą – savivaldybės administracijos direktorių A. Kacevičių.

„Iš tiesų – būdavo aptariami klausimai, susiję su valdybos darbotvarke ir priimtais sprendimais, – sakė E. Grigaitis. – Noriu pasakyti dar ir tai, kad visa medžiaga, kuri yra gaunama iš KRATC’o, patenka į savivaldybės administraciją, yra fiksuojama dokumentų valdymo sistemose ir keliauja nustatyta tvarka (valdininkams- red. past.)”.

Pramiegota ir pražiopsota

„Mes visi esame vienos nuomonės – kad tas įrenginys neatsirastų Zabieliškyje. Iš atliekų prevencijos ir tvarkymo plano išimtos formuluotės apie tai. Planą mes turime patvirtinti. Išsakyti argumentai. Visi puikiai tai suprantame, bet žaidžiame čia savus žaidimus“, – opozicijai pastabas išsakė posėdžiui pirmininkavęs meras Valentinas Tamulis.

Meras Valentinas Tamulis. („K. m.” archyvo nuotr. / fotografas R. Valionis)

„Klausimas yra labai opus kėdainiečiams. Turime taršos šaltinių rajone, ir ne vieną. Tai sunkina mūsų gyvenimą. Medekšių gyventojai labiausiai, turbūt, jaučia sąvartyno poveikį, – sakė S. Grinkevičius, pirmasis savivaldybės taryboje atkreipęs dėmesį į iškilusią grėsmę Zabieliškio sąvartyne atsirasti maisto atliekų perdirbimo linijai. – Turime dėti visas pastangas, kad tai neįvyktų.

Žinome Ramučių pavyzdį Kaune. Aštuoneri metai, dar man dirbant meru, kvapų problema ten buvo ir dabar yra. KRATC to taip ir neišsprendė.

Jeigu A. Kacevičius, būdamas savivaldybės administracijos direktoriumi, visą informaciją būtų teikęs mums kur kas anksčiau, dar praėjusioje kadencijoje, aš galvoju, kad šiandien turėtume lengvesnę situaciją. Daug kas jau buvo „pramiegota“, pražiopsota. Šiandien raginu: suglaudžiam pečius ir viską darykime, kad Zabielikšyje to maisto ir virtuvės atliekų perdirbimo įrenginio nebūtų.“

S. Grinkevičius neslepia, kad sprendžiant problemą dėl maisto ir virtuvės atliekų perdirbimo įrenginių neatsiradimo Kėdainių pašonėje – Zabieliškio sąvartyne – gali tekti į pagalbą kviesti ir visuomenę, nes situacija yra labai sudėtinga.

(Viršelio nuotr. – „K. m.” archyvo)