Save laikanti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komiteto pirmininke Nijolė Naujokienė pastarąjį kartą nesuvaldė situacijos ir posėdis neįvyko.

Dar praėjusių metų gruodį komiteto daugumos iš pirmininko pareigų atstatydintai N. Naujokienei palaikymą reiškęs meras Valentinas Tamulis šįkart kištis neketina.   

Šią savaitę, penktadienį, įvyks rajono tarybos posėdis, o jau nuo vakar visus darbotvarkės klausimus nagrinėja komitetai.

Šiandien, antradienį, kovo 23 d., 14:15 val. nuotoliniu būdu turi įvykti ir Švietimo ir kultūros komiteto posėdis, kuris bus tiesiogiai transliuojamas Kėdainių rajono savivaldybės „YouTube“ paskyroje.

Kas pirmininkaus nei pirmininko, nei pavaduotojo neturinčiam komiteto posėdžiui, nežinia. Anot mero, komitetas turi teisėtą pirmininką, nušalintą neteisėtai. Komiteto narių dauguma (trys iš penkių) yra įsitikinusi, kad N. Naujokienė, inicijavusi mokyklų ir bibliotekų uždarymus, nėra tinkama šioms pareigoms. Negynė ji švietimiečių klausimo ir tvirtinant 2021 metų rajono savivaldybės biudžetą, kuriame jų mokos fondui numatyta lėšų tik dešimčiai su puse mėnesių.

Kovo pradžioje ir savivaldybės Etikos komisija rekomendavo merui iki kovo 15 d. atlikti savo priedermę ir  pasiūlyti Švietimo ir kultūros komitetui pirmininko kandidatūrą. Vakar, komiteto posėdžio išvakarėse, rajono meras V. Tamulis, paklaustas, ar pateiks pirmininko kandidatūrą, atsakė: „Nieko aš neteiksiu“. Pasidomėjus, kaip tada toliau tas komitetas dirbs, meras sakė, jog taip, kaip dirbo iki N. Naujokienės nušalinimo.

Kaip jau esame rašę, ir paskutinis, vasario mėnesį turėjęs įvykti savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komiteto posėdis patyrė fiasko. To priežastimi tapo buvusios komiteto pirmininkės N. Naujokienės begalinis nenoras susitaikyti su komiteto pirmininko pareigų praradimu.

Palaikoma mero, atstatydinta N. Naujokienė ryžosi pirmininkauti pastarajam posėdžiui. Buvo išjunginėjami komiteto narių mikrofonai, posėdžio pradžioje nebuvo leista pasisakyti S. Grinkevičiui, A. Štelmokienei. Komiteto narių dauguma – S. Grinkevičius, A. Štelmokienė ir S. Navajauskas – nesutiko su buvusios pirmininkės savivale.

Komiteto nariai S. Grinkevičius, A. Štelmokienė ir S. Navajauskas kreipėsi į tarybos sekretorę, prašydami sudaryti galimybę pravesti komiteto posėdį ir iš N. Naujokienės sukelto chaoso pasitraukė. Kvorumo neliko.

Į prašymą suorganizuoti kitą komiteto posėdį, N. Naujokienę atstatydinę komiteto nariai kitą dieną gavo mero atsakymą, kuriuo jis informavo nesant galimybės sušaukti kitą posėdį, nes taip būsią pažeisti teisės aktų  reikalavimai. V. Tamulio raštą reziumavo sakinys: „Prašome laikytis įstatymų ir dalyvauti šaukiamuose komitetų posėdžiuose.“ Tačiau šis raginimas nebuvo skirtas vis dar Švietimo ir kultūros komiteto narėms N. Naujokienei ir Gitanai Kaupienei, nuo praėjusių metų pabaigos nedalyvaujančioms arba savo elgesiu sutrikdančioms komiteto posėdžius. Mero raštas buvo adresuotas tik S. Grinkevičiui, A. Štelmokienei ir S. Navajauskui.