Tai turėjo įvykti prieš gerus tris mėnesius: balandžio 16 d. Deja, karantinas nusinešė šventę. Dabar ji planuojama liepos 30 dieną. Buvę pirmosios Kėdainių rajono tarybos deputatai ir šventės svečiai jau gavo kvietimus.

1990 metų balandžio 16 dieną įvyko pirmasis demokratiškai išrinktos Kėdainių rajono tarybos (iš pradžių ji dar vadinosi liaudies deputatų taryba) posėdis. Į pirmąją tarybą buvo renkama net 50 deputatų. Kai kuriuos jų rėmė partijos ar judėjimai, kai kurie pasikliovė savo jėgomis. Tada dar nebuvo sąvokos ,,save išsikėlęs kandidatas”, bet pirmuosiuose Nepriklausomos Lietuvos Kėdainių rajono tarybos rinkimuose tokių buvo ne vienas. Rinkimai vyko apie porą mėnesių. Kovo 24-ąją buvo išrinkta tik lygiai pusė: 25 deputatai, balandžio 7 d. buvo išrinkta dar 20. Dar trūko penkių. Tik gegužės 21 d. buvo išrinkti paskutinieji. Beje, iš 50-ties deputatų buvo išrinktos tik penkios moterys. Šios tarybos kadencija buvo ilgiausia – penkeri metai (1990–1995). 1994 m. liepos 7 d. buvo priimtas naujas Vietos savivaldos įstatymas. Antroji kadencija sumažėjo daugiau negu per pusę – taryba buvo renkama tik dvejiems metams, o narių jau reikėjo tik 27 (beje, tiek tarybos narių yra ir dabar).

Pirmosios Kėdainių rajono tarybos, o ir apskritai Kėdainių rajono savivaldos 30-mečiui išleista knyga ,,Pirmosios Kėdainių kregždės”. Šios idėjos autorius buvo pirmosios tarybos pirmininkas Petras Baguška (knygoje rasime ir keletą jo paties parašytų straipsnių) bei Pirmosios tarybos deputatų klubas. Išleido Kėdainių rajono savivaldybė ir pirmosios kadencijos deputatų taryba. Leidinio pradžioje – palydimasis dabartinio Kėdainių mero Valentino Tamulio žodis. Knygoje apie tuos laikus mintimis dalijasi ir tuometinis rajono valdytojas Viktoras Muntianas, pirmosios tarybos sekretoriato vedėjas Vytautas Dabužinskas. 13-ka buvusių deputatų pristato savo prisiminimus. Pateikiamos ištraukos iš tų metų vietos spaudos. Didelę knygos dalį užima visų buvusių deputatų biografijos su nuotraukomis. Beje, iš 50-ties 14-ka deputatų jau mirę. Pirmas, dar savo kadencijos metu, mirė Kazimieras Paškevičius (1994 m.), paskutinė – Ramutė Ona Gaučienė (2020 m.).

Prieš dešimt metų buvo įkurtas 1990–1995 m. Kėdainių rajono deputatų klubas. Iš pradžių jam vadovavo Vaclovas Volkus, vėliau Irena Leškienė, vėl Vaclovas Volkus, o visai neseniai įvykusiame klubo susirinkime buvo perrinktas Alfonsas Čeida. Klubo sekretorė – Irena Leškienė. Ypač aktyviai klubo veikloje dalyvauja buvęs rajono tarybos pirmininkas Petras Baguška.

Kartu su Kėdainių rajono savivaldybe Deputatų klubas rengia ir 30-mečio minėjimą. Jis liepos 30 d. prasidės šv. Mišiomis Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje, kur bus prisiminti ir pagerbti ir mirę kolegos. Kadangi dabar nėra galimybės aplankyti visų mirusių deputatų kapų (o jų yra ir kituose rajonuose, ir kitose šalyse), atminimą pagerbsime gėlėmis prie Tremtinio kryžiaus Kėdainių Kauno g. kapinėse, po to vyksime į Atgimimo ąžuolyną pasodinti ąžuoliuką. Iškilmingas posėdis prasidės 12 val. savivaldybės posėdžių salėje, būtent toje, kur prieš 30 m. ir vyko posėdžiai (tai vietai pažymėti bus atidengta atminimo lenta). Vyks ir paroda, susijusi su tų laikų deputatų darbu. Savivaldybėje bus atidaryta rajono vadovų portretų galerija. Vėliau šventė persikels į Vilainių kultūros centrą.

Zita Zokaitytė
1990–1995 m. Kėdainių rajono tarybos deputatė

Panašios naujienos

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.