Pačiame vidurvasaryje Sirutiškio bendruomenė atšventė kaimo 260 metų gimtadienį. Dėkingoje vietoje – vos už kilometro nuo Kėdainių, gamtos apsuptyje netoli Nevėžio – įsikūrusi gyvenvietė gražėja ir atgimsta.

Patraukli vieta gyventi

„Sakyčiau, kad dabar kaip tik žmonės kraustosi pas mus į kaimą, daug sodybų yra atsinaujinusių. Gyventi čia labai gera, nes miestas arti, turime gerą bendruomenės sporto bazę, sporto aikštyną, sutvarkytos bendruomenės centro patalpos, palyginus neblogai gyvename. Ranka pasiekiamas Babėnų karjeras, pušynas. Reikia gyventi ir džiaugtis“, – optimizmo nestokoja Sirutiškio bendruomenės centro pirmininkas Andrius Vilčiauskas.

Į vasaros šventę susirinkę sirutiškiečiai tai ir darė: šiltai palaikė koncertuojančius savo kaimo muzikantus ir dainorius bei svečius iš Labūnavos, prisiminė Sirutiškio dvaro istoriją, vaišinosi firminiu Sirutiškio švenčių patiekalu – ant laužo puode ilgai ir kantriai kunkuliavusiu šiupiniu, o vaikai linksminosi ant didžiulio pripučiamo batuto.

Bendruomenė rašo daug projektų, rūpinasi gyventojų fiziniu aktyvumu. Kasmet, Kęstučio Volkaus iniciatyva, renginiu palydi išskrendančius gandrus. Sirutiškyje gyvuoja ir gegužinių giesmių giedojimo tradicija.

Atsisveikino su vaikų kapela

Nedideliame kaime veikia net trys muziką ir dainą mylinčių žmonių kolektyvai: Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus Sirutiškio kaimo folkloro ansamblis „Radasta“ (vadovė Violeta Kažukauskienė-Urbonavičienė), liaudiškos muzikos kapela „Pastogė“ ir vaikų liaudiškos muzikos kapela „Siručiukai“ (abiejų vadovas – Henrikas Docius).  Tiesa, šventės metu ne tik linksmintasi, bet daug kam teko ir ašarą nubraukti, nes atsisveikinimo koncertu užbaigta trylika metų trukusi „Siručiukų“ koncertinė veikla. Apvažiavęs pusę Lietuvos, garsinęs Sirutiškį televizijos laidoje „Duokim garo“ kolektyvas „užaugo“, o juos pakeisti nesą kam, vaikų mažėja… Tad, sunkia širdimi, apsispręsta veiklą pabaigti. Per trylika metų kolektyve trumpiau ar ilgiau dainavo ir armonikomis bei kitais tradiciniais instrumentais  muzikavo daugiau kaip keturios dešimtys Sirutiškio kaimo vaikų.

Linkėjimai – puoselėti tradicijas ir draugauti

Kartu su sirutiškiečiais vasarišku vakaru ir muzikos skambesiu džiaugėsi pirmasis tiesiogiai išrinktas rajono meras, savivaldybės tarybos narys Saulius Grinkevičius, ilgametė Surviliškio seniūnijos seniūnė Vanda Petrauskienė, ją pakeitusi naujoji seniūnė Reda Lukošienė, Isos slėnio draugijos narė Vilma Živatkauskienė.

 „Visada smagu atvykti į Sirutiškį. Stebėdavausi visada, kad toks nedidelis kaimas, o jame gyvuoja trys meno kolektyvai, ir ne bet kokie, o geri! O šiandien – ir smagu, kad švenčiate sukaktį, ir liūdna, nes žinau, kad tai paskutinis mano mylimiausio kolektyvo – „Siručiukų“ – koncertas čia, Sirutiškyje. Šios kapelos veikla – labai gražus kultūrinis puslapis mūsų krašto gyvenime“, – „Siručiukų“ indėlį įvertino S. Grinkevičius.

Tiltai – ne tik tarp upių, bet ir tarp žmonių

Nevėžio krantus sujungiančią draugystę užmegzti pakvietė kitapus upės, Gineitų kaime, gyvenanti Isos slėnio draugijos narė Vilma Živatkauskienė. „Rašytojo, Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo romane „Isos slėnis“ aprašyta gamta galime džiaugtis abiejose Nevėžio pusėse. Č. Milošo vardas mūsų kraštui atveria vartus į pasaulį, tačiau be žmonių, be bendruomenės, nebus nieko. Visada svarbiausia žmonės, mūsų kaimynai per upę, per kelią, gretimame name. Tad noriu pakviesti bendrauti. Esu gimusi kitame Nevėžio krante, Gineitų kaime, visiškai netoli Č. Milošo tėviškės Šetenių. Neseniai įsteigėme naują Gineitų kaimo bendruomenę, tad panašiu laiku kitąmet tikimės švęsti pirmąją šventę ir pakviesti jus dalyvauti. Jūsų bendruomenei linkiu klestėjimo, o „Siručiukams“ – atgimimo, kad ši graži kapela gyvuotų“, – linkėjo viešnia.

Tradicijų tąsos svarbą pabrėžė ir buvusi šio krašto seniūnė Vanda Petrauskienė: „Džiaugiuosi, kad Sirutiškio kaimo tradicijos tęsiamos. Nes tauta gyva tol, kol gyvos tradicijos. Džiaugiuosi, kad kaimo gyventojai turi gražių minčių ir idėjų, ir žino, kaip jas įgyvendinti.“

Sirutiškiečiai iš tiesų turi gražių planų. Miestelio sukakčiai rudenį bendruomenė planuoja netoli bendruomenės centro sodinti vaismedžių sodą.

Panašios naujienos