Lietuvos kariuomenė paskelbė šių metų šauktinių sąrašą: sąrašas čia.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu, asmenys, įrašyti į Kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašus (toliau – sąrašas), yra šaukiami atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Karo prievolininkai įrašyti į sąrašą privalo:

  1. iki sąraše nurodytos datos pateikti savo duomenis ryšiams palaikyti (galiojančio nuskenuoto/nufotografuoto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, faktinės gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą). Jeigu yra aplinkybių, dėl kurių karo prievolininkas gali būti atleistas nuo karo prievolės ar privalomoji pradinė karo tarnyba gali būti atidėta, karo prievolininkas turi pateikti dokumentus, kuriais pagrindžiamos atleidimo nuo karo prievolės ar privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo individualia tvarka aplinkybės;
  2. sąraše nurodytu laiku atvykti pasitikrinti sveikatos;
  3. sąraše nurodytu laiku atvykti į Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį.

Karo prievolininkai į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą šaukiami nuo 18 iki 23 metų (įskaitytinai). Studentams tarnyba yra atidedama iki studijų pabaigos ir šaukimas vykdomas iki 26 metų (įskaitytinai), bet ne ilgiau kaip iki kitų kalendorinių metų pabaigos po studijų baigimo ar nutraukimo.

Informacija apie šaukimo eigos pasikeitimus sąraše paskelbiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šaukimo eigos aplinkybių pasikeitimo dienos. Už aukščiau pateiktų nurodymų (1, 2, 3 punktai) nevykdymą karo prievolininkui gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso 558 arba 560 straipsnius, pažeidimams kartojantis – baudžiamoji atsakomybė pagal Baudžiamojo kodekso 314 straipsnį.

Karys.lt inf.

KAM nuotr.

Panašios naujienos