Šiandien, lapkričio 9 d., sveikatos centro veikloje dalyvausiančios šalys susitiko pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.

Sutarties tikslas – asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo gerinimas ir teikimo koordinavimas bendradarbiaujant tarpusavyje, siekiant savivaldybės gyventojams gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Į Kėdainių sveikatos centrą jungiasi VšĮ Kėdainių ligoninė, VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, UAB „Kėdainių šeimos klinika“, UAB „Diaverum klinikos“.

Sveikatos centro funkcijos įsigalioja ir centras pradeda veikti nuo sutarties pasirašymo dienos.

Sveikatos centro paslaugų teikimą organizuojant funkcinio bendradarbiavimo būdu, sveikatos centro paslaugos teikiamos pagal 5 metų laikotarpiui sudarytą bendradarbiavimo sutartį.

Savivaldybės taryba 2023 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. TS-308 „Dėl leidimo kurti sveikatos centrą Kėdainių rajono savivaldybėje funkcinio bendradarbiavimo būdu“ leido kurti Kėdainių rajono savivaldybėje sveikatos centrą funkcinio bendradarbiavimo būdu.

Šaltnis ir nuotr.: Kėdainių r. savivaldybė

Panašios naujienos