Anapilin iškeliavo 2009 metų Kėdainių krašto kultūros premijos laureatas, pedagogas, ilgametis vokalinės muzikos puoselėtojas Jonas Zenonas Bernadišius. Jis buvo įvertintas už aktyvų dalyvavimą krašto visuomeninėje bei kultūrinėje veikloje ir kultūrinį švietėjišką darbą bei mėgėjų meno puoselėjimą.

Mokytojo karjerą  J. Z. Bernadišius Kėdainių muzikos mokykloje baigė maždaug prieš penkerius metus, sulaukęs 80 metų amžiaus. Čia dirbti jis pradėjo 1962 metais.

„Šviesios atminties J. Z. Bernadišių visų pirma prisiminsime kaip džentelmeną,  gebėjusį parodyti ypatingą pagarbą moteriai. Taip pat asmenybę be pavydo ar konkurencijos jausmo, gebėjusią auginti šalia esantį jaunesnį kolegą. Dar kaip mokytoją, kuris dirbdamas Kėdainių muzikos mokykloje mokėjo atpažinti vaikuose kūrybišką asmenybę. Gebėdamas pritraukti savo metodika, artima dabartinių influencerių metodikai: savo asmenybės veiksmingumu ir impozantiškumu bei meile muzikai jis patraukdavo ypatingai daug mokinių“, – sakė Kėdainių muzikos mokyklos direktorė Rūta Kutraitė.

Pasak R. Kutraitės, paskutinį kartą su buvusiu kolega ji matėsi prieš dvejus metus, knygos apie Kėdainių muzikos mokyklą pristatyme: „Tuomet, jau būdamas  silpnesnės sveikatos, J. Z. Bernadišius gebėjo džiaugtis drauge su mumis. Deja, paskutiniu metu nors norėdavome, tačiau dėl pandemijos aplankyti nesiryžome. Nors ir stengdamasis gyventi aktyvesnį gyvenimą, pastaruoju metu kolega kovojo su prie lovos jį prikausčiusia liga“, – kalbėjo R. Kutraitė.

Atsisveikinti su J. Z. Bernadišiumi galima nuo sausio 7 dienos 14 valandos Šv. Juozapo bažnyčios parapijos salėje. Šv. Mišios bus aukojamos šv. Juozapo bažnyčioje sausio 8 dieną, šeštadienį, 10 valandą.

***

Jonas Zenonas Bernadišius (gim. 1935 m. birželio 24 d.), baigęs Troškūnų vidurinės mokyklos aštuonias klases, 1952–1956 m. mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje, 1957–1962 m. muziką studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute.

1962–1979 m. – Kėdainių 1-osios vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojas, vaikų ir vyresniųjų klasių moksleivių chorų bei vokalinių ansamblių vadovas. Jaunių chorą parengė 1964, 1965, 1970, 1975 ir 1977 metų respublikinėms dainų šventėms, o vokalinius ansamblius ir solistus „Dainų dainelės“ konkursams.

Nuo 1962 m. – Kėdainių vaikų muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų mokytojas, nuo 1979 m. – skyriaus vedėjas ir orkestro vadovas. Parengė orkestrą 1987 m. respublikinei moksleivių dainų šventei Vilniuje.

Dirbdamas pedagoginį darbą, J. Z. Bernadišius visą laiką dirbo ir su įvairiais mėgėjų meno kolektyvais. 1965–1985 m. vadovavo Kėdainių chemijos gamyklos moterų ir vyrų vokaliniams ansambliams, kurie pirmųjų ir kitų prizinių vietų pelnė „Sidabrinių balsų“ konkursuose, nemažai koncertavo. 1967–1978 m. – Lietuvos hidromelioracijos mokslinio tyrimo instituto moterų vokalinio ansamblio vadovas. Kolektyvas koncertavo Lietuvoje, Minske, Smolenske, Kišiniove, Leningrade ir Maskvoje.

1992 m. rugsėjo mėn. J. Z. Bernadišius subūrė vokalinį sakralinės muzikos ansamblį „Giesmė“. Kolektyvas gana greitai tapo žinomas rajone: dalyvavo renginiuose bibliotekose, vaikų darželiuose, senelių globos namuose, bažnyčiose ir kt. 2016 m. buvo surengtas kolektyvo 500-asis koncertas.

Kėdainių r. savivaldybės nuotr.