Kita savaitė Kėdainių rajono merui Valentinui Tamuliui prasidės ne itin maloniai. Jau pirmadienį jis yra kviečiamas į savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą, kuriam pirmininkauja tarybos narys Saulius Grinkevičius.

Tikimasi paaiškinimo kodėl, jam būnant miesto seniūnu, galimai buvo sudarytos išskirtinės sąlygos kai kuriems patalpų, priklausančių miesto seniūnijai, naudotojams. Tarp jų – maisto gamybos įmonei, kurios valdyme dalyvauja V. Tamulio idėjinės vadės Nijolės Naujokienės šeimos nariai.

Apie ypatingas sąlygas kai kuriems patalpų nuomotojams pastate, priklausančiame Kėdainių miesto seniūnijai, Kėdainių Skongalio g. 23A (buvęs vaikų darželio pastatas, vėliau jame buvo įsikūrusi Jaunimo mokykla), sužinota po savivaldybės kontrolierių patikrinimo.

Išskirtinės sąlygos ne visiems

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžio išvakarėse, Kontrolės komitete svarstant šį klausimą, savivaldybės kontrolierė Zita Valiauskienė negalėjo paaiškinti, kodėl vieni nuomotojai, net verslo įmonė UAB „Sveikos mitybos partneris“, yra privilegijuoti nemokėti už komunalinius patarnavimus, seniūnijai nepateikiant jiems net sąskaitų.

Tuo tarpu mažos visuomeninės organizacijos, įsikūrusios tame pačiame pastate, tvarkingai gauna iš seniūnijos sąskaitas už šildymą, elektrą, vandenį. Nors ir naudodami mažiausiai energetinių resursų, neprivilegijuoti nuomininkai sumoka pakankamai nemažus mokesčius.

Valdančiųjų tarybos narių nesudomino

Praėjusį penktadienį įvykusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje valdančiųjų stovykla nesujaudino dėl iš mokesčių mokėtojų pinigų dengiamų privataus verslo veiklos kaštų.

Tačiau apeiti skaudaus klausimo nepavyko.

„Kaip čia atsitiko, kad seniūnija sumokėjo už privačių įstaigų komunalines išlaidas?“- į tuo laikotarpiu miesto seniūnijai vadovavusį V. Tamulį kreipėsi tarybos narė Karolina Štelmokaitė.

V. Tamulis negalįs atsakyti už visas seniūnijas…

„Jeigu seniūnija sumokėjo už šito pastato elektrą ar šildymą bendrai, tai jinai po to išrašė sąskaitas visoms ten esančioms įstaigoms, kad susigrąžintų tuos pinigus“,- uodegą suko pastatą valdančios įstaigos tuometinis vadovas, dabartinis rajono meras.

Nors audito išvadoje yra aiškiai parašyta, kad ne visoms įstaigoms buvo išrašomos sąskaitos ir kad seniūnija už pastato komunalinius patarnavimus per praėjusius metus patyrė daugiau kaip 24 tūkstančius eurų išlaidų. Ir didžiausia vandens ir elektros vartotoja iš visų tame pastate įsikūrusių subjektų yra būtent su N. Naujokienės dukra susijusi įmonė.

„Aš negaliu dabar už kiekvieną seniūniją ir tų įstaigų buhalteres atsakyti“, – atsakomybės kratėsi V. Tamulis, nors kalbama apie vienintelę – miesto – seniūniją ir vienintelį, V. Tamulio vadovavimo jai laikotarpį.

Kirtis už išvadas

„Kodėl nėra konkrečių atsakymų į tuos klausimus, kas sudaro pagrindą visiškai galbūt neteisingom interpretacijom?“- tarybos narė Nijolė Naujokienė griežtokai kreipėsi į tokius faktus audito išvadoje išdrįsusią atskleisti savivaldybės kontrolierę Z. Valiauskienę.

„Surinkome visus duomenis už 2018 ir 2019 metus ir tai, kokios yra sudarytos sutartys, kaip viskas vyksta, pateikėme jums šitame dokumente (t. y. 2019 metų rajono savivaldybės vykdymo ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje. – red.), – sakė savivaldybės kontrolierė. – Mes patys nesuprantame ir mums niekas nepaaiškino, kodėl jie (t. y. Kėdainių m. seniūnija. – red.) pakeitė tas išrašytas sąskaitas į mažesnes. Mums atsakymas buvo: mes nežinome „kodėl“.

„Be to, iš dešimties ten įsikūrusių įstaigų, keturioms sąskaitos buvo rašomos, o šešioms – ne. Į klausimą kodėl mums niekas negalėjo atsakyti. Tai nutylėti ir neparašyt ataskaitoje mes tikrai negalėjome“, – tvirtai atsakė Z. Valiauskienė.

Daugiausiai žinantis – kriminalo neįžvelgia

„Situaciją išsiaiškinti įmanoma. Noriu tik priminti, kad miesto seniūnijos vyriausioji buhalterė rimtai sirgo aštuonis mėnesius. Ir tai turėjo įtakos susidariusiai situacijai“, – atmintį atgavo meras, buvęs miesto seniūnijos vadovas.

„Viskas čia yra išsprendžiama. Jokio kriminalo čia nėra ir nereikia ieškoti“, – palengvintą kaip į kasdienį reiškinį požiūrį pademonstravo V. Tamulis.

Yra kriminalas ar jo nėra, aiškinamasi bus pirmadienį. Ne tik savivaldybės tarybos Kontrolės komitete. Tyrimu susidomėjo ir Antikorupcijos komisija. „Kėdainių mugės“ žiniomis, neatmetama galimybė dėl tyrimo kreipti į valstybės tarnybas.

Kontrolės komiteto posėdžio Kėdainių r. savivaldybėje pradžia 14 val., pirmadienį, liepos 13 d. Tarybos sekretorė Laura Rimdžiūtė patikino, kad posėdis bus tiesiogiai transliuojamas internetu.